לוח זמנים

לו"ז  תכנית "הדר" ב'- תשע"ז

סמסטר א'

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

07.11.16

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

11.11.16

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

14.11.16

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

18.11.16

08:00-10:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית-סמינריון

 

10:00-12:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

 

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

21.11.16

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

25.11.16

08:00-10:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

 

ביטול שיעור חד פעמי מנהיגות מערכתית

 

10:00-12:00

טעמי המצוות- מפגש 1

15:45-17:15

מערכת מינהל החינוך במשפט

 

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

17:30-19:00

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

28.11.16

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

02.12.16

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

05.12.16

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

09.12.16

08:00-10:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית- סמינריון

10:00-12:00

מפגש היכרות משפחת גולדין

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -מתוקשב

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

12.12.16

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

16.12.16

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

טעמי המצוות- מפגש 2

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

19.12.16

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

23.12.16

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

26.12.16

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו- השיעור בוטל

30.12.16

08:00-10:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

15:45-17:15

חנוכה - מסיימים ב 16:00

10:00-12:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

17:30-19:00

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

02.01.17

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו-

06.01.17

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

09.01.17

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

13.01.17

08:00-10:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

16.01.17

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

20.01.17

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

23.01.17

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

27.01.17

08:00-10:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית- סמינריון

10:00-12:00

טעמי המצוות- מפגש 3 סיום בניין 304 אולם 2

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

30.01.17

14:00-15:30

כלכלת החינוך-מיקרו

03.02.17

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

15:45-17:15

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

17:30-19:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

19:15-20:45

מנהיגות בית ספרית -סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

06.02.17

14:00-16:00

חופשת סמסטר

10.02.17

08:00-10:00

חופשת סמסטר

 

פגישות אישיות עם מרצי הסמניריון בתיאום מראש:

 

 

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית - בתאום עם המרצה

10:00-12:00

 

18:00-20:00

 

12:00-14:00

 

20:00-21:00

מנהיגות בית ספרית -בתאום עם המרצה

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

13.02.17

14:00-16:00

סיור לימודי -ישיבה תיכונית קריית הרצוג החל מהשעה 14:00

17.02.17

08:00-10:00

 

16:00-18:00

10:00-12:00

 

18:00-20:00

12:00-14:00

 

20:00-21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

20.02.17

14:00-16:00

 

24.02.17

08:00-10:00

 

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית - בתאום עם המרצה

10:00-12:00

 

18:00-20:00

 

12:00-14:00

 

20:00-21:00

מנהיגות בית ספרית -בתאום עם המרצה

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

27.02.17

14:00-16:00

 

03.03.17

08:00-10:00

 

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית - בתאום עם המרצה

10:00-12:00

 

18:00-20:00

 

12:00-14:00

 

20:00-21:00

מנהיגות בית ספרית -בתאום עם המרצה

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

06.03.17

14:00-16:00

 

10.03.17

08:00-10:00

 

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית - בתאום עם המרצה

10:00-12:00

 

18:00-20:00

 

12:00-14:00

 

20:00-21:00

מנהיגות בית ספרית -בתאום עם המרצה

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

13.03.17

14:00-16:00

חופשת סמסטר

17.03.17

14:00-16:00

חופשת סמסטר

שושן פורים

16:00-18:00

 

08:00-10:00

* אמור היה להתקיים יום לימודים

 

18:00-20:00

 

10:00-12:00

 

סמסטר ב'

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

20.3.17

14:00-16:00

ט.נ

24.3.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

27.03.17

14:00-16:00

ט.נ

31.03.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

03.04.17

14:00-16:00

ט.נ

07.04.17

08:00-10:00

 

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

פסח

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

 

20:00-22:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

10.04.17

14:00-16:00

 

14.04.17

08:00-10:00

 

16:00-18:00

פסח

10:00-12:00

פסח

18:00-20:00

 

12:00-14:00

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

17.04.17

14:00-16:00

 

21.04.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

פסח

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

 

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

24.04.17

14:00-16:00

ט.נ

28.04.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

01.5.17

14:00-16:00

 

05.05.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

 

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

08.05.17

14:00-16:00

ט.נ

12.05.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

15.05.17

14:00-16:00

ט.נ

19.05.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-21:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

22.05.17

14:00-16:00

ט.נ

26.05.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

29.05.17

14:00-16:00

ט.נ

02.06.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

05.06.17

14:00-16:00

ט.נ

09.06.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

12.06.17

14:00-16:00

יחסי עבודה במערכת החינוך-שלב ב

16.06.17

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

19.06.17

14:00-16:00

מדיניות מימון החינוך-מפגש 1

23.06.17

08:00-10:00

  SPSS

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו

10:00-12:00

מחקר כמותי - בסיסי 2 

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

26.06.17

14:00-16:00

מדיניות מימון החינוך- מפגש 2 סיום

30.06.17

יום אחרון ללימודים סמסטר ב'

16:00-18:00

כלכלת חינוך -מאקרו-סיום

08:00-10:00

 סיום   - SPSS

18:00-20:00

זכויות המורה, המנהל ואחריותם לתלמידיהם -סיום

10:00-12:00

מחקר כמותי - בסיסי 2  - סיום

20:00-22:00

קבלת החלטות

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני-סיום

 

 

 

*היה אמור להיות חופש  אך בעקבות השינוי יתקיימו לימודים

סמסטר קיץ תשע"ז

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

03.07.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

07.07.17

08:00-10:00

מחקר איכותני

16:00-18:00

קבלת החלטות

10:00-12:00

מחקר איכותני

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

10.7.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

14.07.17

08:00-10:00

מחקר איכותני

16:00-18:00

קבלת החלטות

10:00-12:00

מחקר איכותני

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

12:00-14:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

17.7.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

21.07.17

08:00-10:00

מחקר איכותני

16:00-18:00

קבלת החלטות

10:00-12:00

מחקר איכותני

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

12:00-14:00

 

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

24.7.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

28.07.17

08:00-10:00

מחקר איכותני

16:00-18:00

קבלת החלטות

10:00-12:00

מחקר איכותני

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

12:00-14:00

 

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

31.7.17

14:00-16:00

ערב צום תשעה באב

04.08.17

08:00-10:00

מחקר איכותני

16:00-18:00

10:00-12:00

מחקר איכותני

18:00-20:00

12:00-14:00

 

20:00-22:00

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

07.08.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

11.08.17

08:00-10:00

מחקר איכותני (שעתיים)

16:00-18:00

קבלת החלטות

10:00-12:00

מחקר איכותני  (שעתיים)

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

12:00-14:00

 

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

14.08.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

18.08.17

08:00-10:00

הנעת עובדים

16:00-18:00

קבלת החלטות

10:00-12:00

הנעת עובדים

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

12:00-14:00

 

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי -סיום

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

21.08.17

14:00-16:00

חופשה

25.08.17

08:00-10:00

חופשה

16:00-18:00

10:00-12:00

18:00-20:00

12:00-14:00

20:00-22:00

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

28.08.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

01.09.17

08:00-10:00

אתיקה וחינוך

16:00-18:00

קבלת החלטות

10:00-12:00

הנעת עובדים

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

הנעת עובדים

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

04.09.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

08.09.17

08:00-10:00

הנעת עובדים

16:00-18:00

קבלת החלטות

10:00-12:00

הנעת עובדים(שעתיים)

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

 

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

11.09.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

15.09.17

08:00-10:00

הנעת עובדים (שעתיים)

16:00-18:00

קבלת החלטות

10:30-12:30

הנעת עובדים(שעתיים)

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

 

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

18.09.17

14:00-16:00

קבלת החלטות

22.09.17

08:00-09:30

ראש השנה

16:00-18:00

קבלת החלטות

09:45-10:30

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

25.09.17

14:00-16:00

הנעת עובדים

29.09.17

08:00-09:30

ערב יום כיפור

16:00-18:00

הנעת עובדים

09:45-10:30

 

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

 

 

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

02.10.17

14:00-16:00

הנעת עובדים

06.10.17

08:00-09:30

א חוה"מ סוכות

16:00-18:00

הנעת עובדים -סיום

09:45-10:30

 

18:15-19:54

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

 

20:00-22:00

אתיקה וחינוך-סיום

 

 

לוח הזמנים כפוף לשינויים