כיתות לימוד

 

הלימודים בסמסטר א' שנת הלימודים תשע"ז, יתקיימו:

ימי שני- בניין 507 כיתה 209
ימי שישי- בניין 605 כיתה 103