בחינות תשע"ז

להלן מועדי הבחינות בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א'

גב' שולי רון

6.2.17

08:30

15.2.17

08:30

בסיסי

41-904-01

שנתי

גב' מגי ארט

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-02

שנתי

גב' יעל אדלר

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-03

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ד"ר אסנת חן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ד"ר אסנת חן –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ד"ר טלילה כהן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ד"ר טלילה כהן – קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

גב' נירה הראטי

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

גב' נירה הראטי –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ד"ר איילת ששון

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב'

ד"ר איילת ששון-

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-15

 

סמסטר א'

ד"ר רויטל נגר

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב

ד"ר רויטל נגר

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

 
 
 
להלן מועדי הבחינות בקורסי הלימדו, ניצבים י"ד, שנה ב':
 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

דיני עונשין

93-309-30

השופט הרן פיינשטיין

29.1.17

18:00

5.3.17

18:00

קבלת החלטות

93-056-30

ד"ר דניאלה שנקר

12.2.17

18:00

19.3.17

18:00

פסיכופתולוגיה – חלק א'

93-302-30

ד"ר ורד נאמן-חביב

26.2.17

18:00

2.4.17

18:00

סייגים לאחריות פלילית

93-310-30

השופט הרן פיינשטיין

26.3.17

18:00

7.5.17

18:00

אישות

02-017-57

ד"ר דב הרמן

11.6.17

18:00

16.7.17

18:00

טרור וגרילה

93-125-30

ד"ר איתמר ריקובר

28.5.17

18:00

2.7.17

18:00

פסיכופתולוגיה – חלק ב'

93-302-30

ד"ר ורד נאמן-חביב

21.5.17

18:00

18.6.17

18:00

מבוא לאסטרטגיה

93-060-30

ד"ר איתמר ריקובר

25.6.17

18:00

23.7.17

18:00

סוגיות בלבנון

93-416-30

ד"ר דן נאור

9.7.17

18:00

6.8.17

18:00