בחינות תשע"ז

להלן מועדי הבחינה לקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א'

גב' שולי רון

6.2.17

08:30

15.2.17

08:30

בסיסי

41-904-01

שנתי

גב' מגי ארט

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-02

שנתי

גב' יעל אדלר

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-03

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ד"ר אסנת חן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ד"ר אסנת חן –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ד"ר טלילה כהן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ד"ר טלילה כהן – קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

גב' נירה הראטי

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

גב' נירה הראטי –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ד"ר איילת ששון

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב'

ד"ר איילת ששון-

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-15

 

סמסטר א'

ד"ר רויטל נגר

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב

ד"ר רויטל נגר

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

 

 

להלן  מועדי הבחינה בקורסי הלימוד מורשה כ"א, שנה ב':

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה-חלק א'

93-302-20

ד"ר ענת אשד

29.1.17

18:00

5.3.17

18:00

רמב"ם

03-099-58

ד"ר מאיר סיידלר

12.2.17

18:00

19.3.17

18:00

פסיכופתולוגיה-חלק ב'

93-302-20

ד"ר ענת אשד

28.5.17

18:00

30.7.17

18:00

מבוא ליחב"ל

93-052-20

ד"ר קובי דביר

14.5.17

18:00

16.7.17

18:00

קביעת מדיניות

93-063-20

ד"ר דניאלה שנר-שרק

21.5.17

18:00

23.7.17

18:00

מו"מ

93-121-20

ד"ר קובי דביר

2.7.17

18:00

20.8.17

18:00

קרקע התיישבות וקביעת גבולות מדינת ישראל

93-428-20

פרופ' יוסי כץ

2.7.17

18:00

20.8.17

18:00

חברה,תרבות ופוליטיקה

93-050-20

ד"ר אבי בר

4.6.17

18:00

6.8.17

18:00

מבוא להערכת מסוכנות

93-325-20

ד"ר טל כרמי

25.6.17

18:00

27.8.17

18:00

רטוריקה

93-059-20

ד"ר צוריאל ראשי

9.7.17

18:00

3.9.17

18:00

דמויות במקרא

01-094-58

ד"ר איילת סיידלר

7.5.17

18:00

11.6.17

18:00