כיתות לימוד בין התאריכים 6/2/17-17/3/17

תוכנית מורשה כ"א:

 

ימי שלישי – בנין 604 כיתה 102

ימי שישי – בנין 604 כיתה 061

 

סמינריון 1 (בימי ג')

מדינה, משטר וחברה בעולם המערבי – פרופ' יהודית שיר רונן – בנין 604 כיתה 102

דת, חברה ופוליטיקה – ד"ר רוני קמפינסקי – בנין 604 כיתה 105

זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל – ד"ר אייל ברנדייס – בנין 604 כיתה 104

חופש הביטוי,אתגרים, התמודדויות וגבולות – ד"ר צוריאל ראשי – בנין 604 כיתה 064

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי – פרופ' רמי גינת – אזור 502 כיתה 99

 

סמינריון 2 (בימי ו' ) –

מתקומה להתשה – ד"ר דב לויטן – אזור 508 כיתה 99

מיסטיקה ורציונליזם – ד"ר יהודית רונן –  בנין 604 כיתה 103

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ – ד"ר דניאלה שנקר – בנין 504 כיתה 001

סיום מלחמות בעידן הגרעיני – ד"ר שמואל צבאג –  בנין 504 כיתה 002

בין איראן ללבנון – השיעה הלבנונית – מהשוליים אל המרכז – ד"ר דן נאור -  בנין 604 כיתה 105

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים – פרופ' משה גת – בנין 604 כיתה 061

 

 

בתרגול בקורסים פסיכופתולוגיה /יחב"ל, כאשר הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות, המיקום יהיה כדלקמן:

 

בתרגיל בפסיכופתולוגיה –

קבוצה 1 עם ד"ר זהבית קינברג – בנין 604 כיתה 061

קבוצה 2 עם תהל אוזן –  בנין 604 כיתה 62

 

בתרגיל ביחב"ל

קבוצה 1 עם ד"ר אביחי ארביטמן - בנין 604 כיתה 061

קבוצה 2 עם גב' לורן דגן –  בנין 604 כיתה 62