כיתות לימוד בין התאריכים 6/2/17-17/3/17

תוכנית ניצבים י"ד:

 

ימי רביעי – בנין 604 כיתה 061

ימי שישי – בנין 1102 כיתה 002

 

סמינריון 1 (בימי ד')

מדינה, משטר וחברה בעולם המערבי – פרופ' יהודית שיר רונן –  בנין 604 כיתה 104

ניהול משברים תקשורתיים – ד"ר מיכל סלצקי –  בנין 604 כיתה 103

מוסיקה, לוגותרפיה וסטייה – ד"ר משה בן סימון –  בנין 604 כיתה 105

התמודדות עם אירועי חיים טראומטיים – ד"ר יעל סקה – בנין 604 כיתה 13

 

תרגיל בפסיכופתולוגיה בימי רביעי, יתקיים בכיתות הלימוד ע"פ הפירוט הבא:

 

קבוצה 1 עם ד"ר זהבית קינברג  –  בנין 604 כיתה 061

קבוצה 2 עם תהל אוזן  – בנין 604 כיתה 064

 

 

סמינריון 2 (בימי ו')

אלימות במשפחה – ד"ר מרדכי פרישטיק – בנין 1102 כיתה 002

התמודדות במצבי לחץ ומשבר – פרופ' ליאת קוליק – בנין 1104 כיתה 243

ניתוח תקשורתי של מקרי אלימות ופשע בחברה הישראלית – ד"ר יעל סקה –  בנין 1104 כיתה 244

היבטים ביוסוציופסיכולוגים של התמכרויות – ד"ר רויטל נאור –  בנין 905 כיתה 119