קיץ תשעז

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

התנהגות ארגונית ב'  

93-006-40

ד"ר דביר קווה

15.10.17

18:00

26.11.17

18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

93-207-40

ד"ר רינה שחר

5.11.17

18:00

24.12.17

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-41

ד"ר הילה כהן - ניסן

22.10.17

18:00

3.12.17

18:00

רטוריקה

93-059-41

ד"ר צוריאל ראשי

12.11.17

18:00

31.12.17

18:00

שיטות מחקר

93-003-42

ד"ר אפרים גרוסמן

29.10.17

18:00

10.12.17

18:00

רמב"ם

03-099-56

ד"ר מאיר סיידלר

17.9.17

18:00

19.11.17

18:00