קיץ תשעז

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

דיני ויחסי עבודה

93-405-40

עו"ד אייל ברגר

15.10.17

18:00

12.11.17

18:00

סוגיות בהתנהגות האדם

93-075-40

תהל אוזן

22.10.17

18:00

19.11.17

18:00

מועדי ישראל

02-473-57

ד"ר בועז שפיגל

25.9.17

15:30

5.11.17

18:00

נושאים במקרא

01-094-57

ד"ר איילת סיידלר

17.9.17

18:00

29.10.17

18:00