לוח בחינות תשע"ח

לוח בחינות לשנת תשע"ח- עמנואל ו'

סמסטר א

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

טעמי המצוות

03-096-56

מר אלי גורפינקל

29.1.18

09:00

26.2.18

09:00

איראן, טורקיה והעולם הערבי

19-876-56

ד"ר מנחם מרחבי

2.2.18

09:00

4.3.18

09:00

סמסטר ב'

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה בקשי

24.6.18

09:00

24.7.18

09:00

פרסית

19-901-56

פרופ' זאב מגן+ גב' מוריה סובול

28.6.18

16:00

27.7.18

09:00

חברות איסלאמיות

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

3.7.18

09:00

5.8.18

09:00

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

8.7.18

09:00

12.8.18

09:00