סמינריון - מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

תואר: 
שנה: 

 

93-062 - מדינה, משטר וחברה בעולם הערבי

פרופ' יהודית שיר-רונן

מינהל המכללות/המדור לזרועות הביטחון

 

סוג הקורס: סמינריון – תואר ראשון

שנת לימודים:  תשע"ח                  סמסטר:  ראשון+שני        היקף שעות: 2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:  יינתן בשיעור הראשון        

שעות קבלת קהל: ימי ג' בין 15:00 – 15:45+ זמן נוסף בהתאם לצורך

מיקום קבלת קהל: מדעי המדינה (בניין מכסיקו 213), קומה ב', חדר מס' 2.38

דוא"ל: yehudit.ronen@biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס:

מטרות הקורס הן:

1. הצגת מערכות המדינה, החברה ושרידות משטרים בעולם הערבי וליבון הפוליטיקה המדינתית במשולב עם בחינת הפוליטיקה האזורית והבינלאומית.  

2. לימוד כתיבה מחקרית והדרכה צמודה בהגשת עבודת סמינריון. במהלך הקורס יילמדו חשיבה מחקרית ועקרונות הכתיבה המחקרית, תוך התמודדות עם היבטים מתודולוגיים ותוכניים.

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס יבחן באופן מפורט ותוך היצמדות לכללים הנהוגים במדעי המדינה את המתרחש במדינות המזרח התיכון המוסלמי במרחב המשתרע מאפגניסטאן ועד לסומליה ובכלל זה הסהל האפריקני תוך בחינת ההשלכות על בטחון ישראל. הקורס ידון במערכות המדינה ובאיומים לסדר המדינתי, בנושאי חברה וכלכלה ובכללם בעיות דמוגרפיה, בסכסוכים פנים-מדינתיים ובין-מדינתיים ובטרגדיה האנושית הנלווית אליהם ובמקום האסלאם הקיצוני בעיצוב החברה והפוליטיקה. מעבר לחשיבות של חשיפת הסטודנטים לסוגיות הנזכרות, בונה קורס זה תשתית הכנה ללימודי המשך ומחקר בקורס בלימודי התואר השני בנושאים הקשורים למשטר ושלטון, סכסוכים אתניים ודתיים, אסלאם רדיקלי וגאות הטרור הג'יהאדיסטי, פוליטיקה ודיפלומטיה, ביטחון והיבטים גיאו-אסטרטגיים.  

 

ג. מהלך השיעורים:

לאחר הרצאות מבוא ועריכת תיאום ציפיות הקורס ודרישותיו מצד הסטודנטים והמרצה, יערכו דיונים בנושאים מרכזיים הרלוונטיים לחומרי הקורס. הסטודנטים ייחשפו למידע המעודכן ביותר. דיונים אלה, כמו גם המאמרים לקריאה וקטעי הסרטים התיעודיים שיוקרנו מפעם לפעם, ישמשו מצע מעשיר לדיון בכיתה. חלק מרכזי בקורס יוקדש ללימוד הכתיבה של עבודת מחקר סמינריונית, תוך קיום מפגשים אישיים ומחויבות הסטודנטים להגיש מטלות ורפראטים על-פי הנחיית המרצה.  

 

שיעור 1-2:

1. מפגש היכרות עם המרצה, הסטודנטים ונושאי הקורס; תיאום ציפיות

2. מבוא לעולם הערבי ולזירת המזרח התיכון, למהפכות המתחוללות בו ולמעגלים הפוליטיים-דתיים, החברתיים-כלכליים והביטחוניים הסובבים: היכרות עם טשטוש ואף קריסה של גבולות האזור; חלוקה בין "מגרב" ל"משרק"; אנטומיה של מדינות כושלות וטשטוש הישויות המדינתיות; מאפייני החברה והכלכלה, מגמות דמוגרפיות;  מהפכנות ו"האביב הערבי"; מודרנה מול מסורת; עליית כוחו של האסלאם הפוליטי ושל טרור הג'יהאד והשפעותיהם על שרידות משטרים ועוד.  

מאמרים לקריאה:

פרופ' גבריאל בן דור ויואל גוז'נסקי, "המונרכיות הערביות: שרידות בעידן של שינוי", הגל השלישי: מחאה ומהפכה במזה"ת, כרמל, 2017, עמ' 270-247.

פרופ' אשר ססר, "מסורת ומודרנה ב'אביב הערבי', עדכן אסטרטגי, כרך 15, גיליון 1, אפריל 2012.

פרופ' יהודית רונן, "מבוא", המגרב: פוליטיקה, חברה, כלכלה, יהודית רונן עורכת, אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, 1998, עמ' 11-22.

-270.

 

שיעור 3-4: מהי עבודה סמינריונית? הצגת כללי יסוד והדרכה בבחירת נושא ובאיסוף חומר

 

שיעור 5-6: מפגשים אישיים והגשת מטלות

 

שיעור 7-8  דיון בנושאים הקשורים לכתיבת העבודה +הדרכה להמשך המחקר.

 

שיעור 9 : קריסת מדינת הלאום? מקרה הבוחן הלובי וההשלכות על בטחון ישראל

1. הרצאה  ודיון בכיתה

מאמרים לקריאה: 1. פרופ' יהודית רונן, "התפוררות לוב", מערכות, גליון 453, פברואר 2014, עמ' 18-25.

 2. פרופ' עוזי רבי,  "על מדינות ושברן –אנטומיה של מדינות כושלות", בחזרה לעתיד, רסלינג, 2016, עמ'  47-78.

 

שיעור 10: מפגש ייעוץ אישי עם הסטודנטים: בחינת התקדמותם ומתן ייעוץ בפתרון קשיים מתודולוגיים + תוכניים.

 

שיעור 11:  דמוגרפיה, היבטים כלכליים-חברתיים ועיור

מאמרים לקריאה:

פרופ' און וינקלר, "מתקווה גדולה למציאות עגומה: התוצאות הכלכליות של האביב הערבי", הגל השלישי: מחאה ומהפכה במזרח התיכון, 2017, עמ' 271-295.

 

שיעור 12: תנועת "צונאמי" מוסלמית אל אירופה

מאמרים לקריאה:

פרופ' יהודית רונן, "חברה מוסלמית במשבר: גאות ההגירה לאירופה", מוקדי משבר, המזרח התיכון, אוניברסיטת תל-אביב, מרכז משה דיין, 2005, עמ'107-118.

Yehudit Ronen, “A Libyan-Italian Encounter: The Changing Mosaic of Mediterranean Migration”, The Maghreb Review, Vol. 33, No, 1, 2008, pp. 69-81.

 

שיעור 13-14: מפגש אישי: ייעוץ וקידום המחקר והכתיבה של העבודה הסמינריונית

 

שיעור 15-16:

אסלאם, אסלאם רדיקלי, טרור ג'יהאדיסטי והאיום על הסדר המדינתי:

מאמר לקריאה: 

פרופ' יהודית רונן, "העצמת האסלאם הפוליטי באלג'יריה ובמרחבה הסהלי: ארגון 'אלקאעדה במגרב האסלאמי' כמייצג התופעה", המזרח החדש, כרך נ"ב, 2013, עמ' 55-80.

פרופ' אוריה פורמן, "קריסת הסדר הערבי, תחיית הח'ליפות ושאלת הצורך בשינוי פרדיגמה", הגל השלישי, 2017, עמ' 53-78. 

ד"ר יורם שוויצר, "המדינה האסלאמית מפסידה, הסלפיה-ג'האדיה הרוויחה", מבט על, המכון למחקרי ביטחון, יוני 2017.

 

שיעור 17: מלחמות אזרחים והטרגדיה האנושית במזרח התיכון בעידן של פוסט "האביב הערבי"

מאמר לקריאה: פרופ' יהודית רונן, "הטרגדיה האנושית בלוב: אזרחים בין פטיש הכשל המדינתי וסדן "המדינה האסלאמית", פוליטיקה, קיץ  2017, עמ' 29-43.  

פרופ' אייל זיסר, "מלחמת האזרחים בסוריה –הטרגדיה האנושית וכישלונה של הקהילה הבינלאומית", פוליטיקה, קיץ 2017, עמ' 16-28.

 

 

 

 

 

 

שיעור 18-19-20-21:

 

1. הצגת רפראטים בכיתה + ייעוץ לסטודנטים לקראת ההגשה

2. אם יישאר זמן – הקרנת סרט קולנוע המייצג את העולם הערבי ב-2017-2018

 

 

שיעור  22: סיכום – מסקנות

 

שיעור -23-24: הצגת המזרח התיכון בדגש על העולם המוסלמי המזה"תי במבט מעודכן לראשית 2018 (כולל תורכיה ואיראן) .   

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

  דרישות קדם: אין

 

 חובת נוכחות בשיעורים והגשת מטלות בזמן

 

מרכיבי הציון הסופי: עבודה סמינריונית.