סמינריון - המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים, 1967-1973

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים: תשע"ח                 סמסטר:  א'                     היקף שעות: 4 ש"ס, 2 ש"ש

 

 

 1. מטרות הקורס

ניתוח האירועים שעצבו את פני האזור בתקופה הנדונה. התחקות אחר השינויים הגדולים שראשיתם במלחמת ששת הימים – יוני 1967- וסיומם בחתימת הסכם השלום עם מצרים במרס 1979.

 

 

 1. תוכן הקורס: הקורס יתמקד בעיקר במערכת היחסים בין ישראל למצרים, המדינה הערבית הגדולה והמשפיעה בעולם הערבי וכן מדיניות המעצמות הגדולות. הנושאים שידונו במהלך השיעורים:
 1. המזרח התיכון לאחר מלחמת סיני, בין יציבות למתיחות.
 2. סכסוך המים והדינמיקה שיצר לקראת המלחמה.
 3. מלחמת יוני 1967- עיצוב מזרח תיכון חדש.
 4. החלטה 242 ומסע הדילוגים של יארינג.
 5. תוכנית רוג'רס , דצמבר 1969.
 6. הפסקת האש- אוגוסט 1970.
 7. הניסיון להסדר חלקי.
 8. הניסיון להסדר כולל- 1973.
 9. מלחמת יום הכיפור ובעקבותיה הסכם ההפרדה.
 10. הסכם סיני 2- ספטמבר 1975.
 11. הדרך להסכמי קמפ דיוויד.
 12. הסכם השלום עם מצרים, מרס 1973.

   

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

    

 נוכחות: חובה- 20% מהציון.

 1. השתתפות: הגשת רפאט בכיתה.
 2. עבודה סמינריונית בהיקף של 25-30 , אשר תיכתב על פי כללי הכתיבה המדעית.
 3. במהלך המפגשים יינתן חומר לקריאה מתוך הרשימה הביבליוגרפית.

 

 

 

 1. ביבליוגרפיה:

Ashton Nigel J. (ed.). The Cold War in the Middle East: Regional Conflict and the Superpowers, 1967-1973. London: Routledge, 2007 

 Bar-Siman-Tov, Yaacov. Israel, the Superpowers and the War in the Middle East. New York: Praeger, 1987.             

 Breslauer, George W. Soviet Strategy in the Middle East. Boston: Unwin Hyman, 1990.                                                                    

Crain, Andrew Downer. The Ford Presidency: A History. Jefferson, North Carolina and London: McFarland and Co. Inc. Publisher, 2006.

Carter, Jimmy, Keeping Faith; Memoirs of a President. Toronto and New York: Bantam Books, 1982.                                                    

Daigle, Craig. The Limits of Détente: The United States, the Soviet Union, and the Arab-Israeli Conflict, 1969–1973. New Haven: Yale University Press, 2012.                                                                                      

 Dallek, Robert. Nixon and Kissinger; Partners in Power. London: Allen Lane, 2007.                                                                           

Fahmi, Ismail. Negotiations for Peace in the Middle East. London: Croom&Helm, 1983.                                                           

Ford, Gerald R. A Time to Heal: An Autobiography of Gerald R. Ford. New York: Harper and Row, 1979.                                               

 Fraser, Thomas G. The Arab-Israeli Conflict, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2002.                                                      

 Gat, Moshe. Britain and the Conflict in the Middle East, 1964-1967; The Coming of the Six Day War. Westport, Connecticut: Praeger, 2003.

Gat Moshe, In Search of a Peace Settlement: Egypt and Israel between the Wars, 1967-1973. Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

 Gazit, Mordechai. Israeli diplomacy and the Quest for Peace London: Frank Cass, 2002.                                                        

   Gazit, Mordechai. The Peace Process 1969-1973; Efforts and Contacts. Jerusalem: Magness press, 1983.                                      

Golan, Galia. Soviet Policies in the Middle east from World War 2 to Gorbachev. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Heikal, Mohamed. Road to Ramadan. London: Collins, 1975.                    

Heikal, Mohamd. Secret Channels: The Inside Story of Arab-Israeli Peace Negotiations. London: Harper and Collins, 1996.            

Kissinger, Henry. Years of Renewal. New York: Simon Schuster, 1999.   

Kissinger, Henry. Years of Upheaval. Boston: Brown and Company, 1982.

Korn, David A. Stalemate: The War of Attrition and great Power Diplomacy in the middle East, 1967-1970. Boulder: Westview Press, 1992.

LaFeber, Walter. America, Russia, and the Cold War 1945-1996. New York: McGraw-Hill, 1997.                                               

Lundestad, G. East, West, North, South; Major Developments in International Politics 1945-1990. Oslo: Kvan, 1991.        

 Meital, Yoram. Egypt’s Struggle for Peace; Continuity and Change, 1967-1977. Gainesville: University of Florida, 1997.                    

 Morris, Benny. Righteous Victims; A History of the Zionist-Arab conflict 19881-1999. New York: A. Knopf, 1999.

Nixon, Richard M. The Memoirs of Richard Nixon. London: Arrow, 1979.

Oren, Michael B. Six Days War: June 1967 and the Making of Modern Middle East. Oxford: Oxford University Press, 2002.      

Parker, R.B. The Politics of Miscalculation in the Middle East. Bloomington and Indianapolis: 1993.                                                            

Quandt, William B. Peace Process; American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict Since 1967. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 2001.                                                                    

Riad, Mahmoud. The Struggle for peace in the Middle East. London: Quartet Book, 1981.                                                          

Sadat, Anwar El. In search of Identity; An Autobiography. New York: Harper & Row, 1978.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sela, Avraham. The Decline of the Arab-Israeli Conflict; Middle East Politics and the Quest for Regional Order. Albany: State University of new York, 1998.                                                                       

Shlaim, Avi. Lion of Jordan; The Life of King Husseim in War and Peace. London: Penguin Book, 2007.                                               

Spiegel, S.H. The other Arab-Israeli Conflict; Making America’s Middle East Policy, from Truman to Reagan. Chicago: 1985.        

 Stein, Kenneth W. Heroic Diplomacy; Sadat, Kissinger, Carter, Begin and the Quest for Arab-Israeli Peace. New York: Routledge, 1999.

 Touval, Saadia, The Peace Brokers; Mediators in the Arab-Israeli Conflict, 1948-1979. Princeton: Princeton University Press, 1982.

Tschirgi, Dan, The America Search for Middle East Peace. Westport: Connecticut, Praeger, 1989.                                              

 Vassiliev, Alexei, Russian Policy un the Middle East; From messianism to Pragmatism. Reading: Itaco Press, 1993.                        

 

עברית:

 גולדשטיין, י. רבין: ביוגרפיה. תל אביב: שוקן, 2006.

      יניב, א. פוליטיקה ואסטרטגיה בישראל. חיפה: ספריית פועלים, 1994.  

נויברגר, ב. דיפלומטיה בצל העימות: סודיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל 1978-1948. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1984.

דיין, משה. אבני דרך; אוטוביוגרפיה. ירושלים: עידנים, 1976.

דיין, משה. הלנצח תוכל חרב: שיחות השלום – רשמים אישיים. ירושלים: עידנים, 1981.

ויצמן, עזר. הקרב על השלום: תצפית אישית . תל אביב: עידנים, 1981.

כץ, יוחנן. היונה שכשלה. תל אביב: ירון גולן, 2006.

מילר, אהרן דיוויד. הארץ המובטחת מדי: המרדף החמקמק של אמריקה אחרי שלום במזרח התיכון. תל אביב: ידיעות אחרונות, 2008.

עלי, כמאל חסן. לוחמים ועושי שלום .תל אביב: מערכות, 1986.

ענבר, אפרים. רבין והביטחון הלאומי של ישראל .תל אביב: משרד הביטחון, 2004.

פדהצור, ראובן. ניצחון המבוכה: מדיניות ישראל לאחר מלחמת ששת הימים .תל אביב: ביתן, 1996.

קוונדט, ויליאם ב. עשור של החלטות: המדיניות האמריקאית כלפי הסכסוך הערבי-ישראלי. 1976-1967 .תל אביב: משרד הביטחון, 1980.

קיסינג'ר, הנרי. שנותיי בבית הלבן .תל אביב: עידנים, 1980. 3 כרכים.

קיפניס, יגאל. 1973, הדרך למלחמה .אור יהודה: דביר, 2012.

רבין, יצחק. פנקס שירות .תל אביב: מעריב, 1979.

רפאל, גדעון. בסוד לאומים: שלושים שנות מדיניות חוץ, מבט מבפנים .ירושלים: עידנים, 1981.

שטיין, קנת. מדינאות אמיצה: סאדאת, קיסינג'ר, קרטר ובגין והחתירה לשלום ערבי-ישראלי .תל אביב: מערכות, 2003.

שיפריס, עמוס. ממשלת רבין הראשונה .צור יגאל: פורת, 2011.

שליים, אבי. קיר הברזל: ישראל והעולם הערבי .תל אביב: ספרית עליית גג, 2005.

שליים, אבי. המלך חוסיין: ביוגרפיה פוליטית. אור יהודה: דביר, 2007.

 

Adamsky, Dima P. "How American and Israeli Intelligence Failed to Estimate the Soviet Intervention in the War of Attrition." in The Cold War in the Middle East: Regional Conflict and the Superpowers, 1967-1973, edited by Ashton, Nigel J. London: Routledge, 2007.

Ashton, Nigel J. " The Cold War in the Middle East." in The Cold War in the Middle East: Regional Conflict and the Superpowers, 1967-1973, edited by Ashton, Nigel J. London: Routledge, 2007.

Bar-Siman-Tov, Yaacob. "The Myth of Strategic Bombing; Israel Deep Penetration Air Raids in the War of Attrition 1969-1970." Journal of Contemporary History 19 no.3 (1984).

Bar-Joseph, Uri. ”Last Chance to Avoid War: Sadat’s Peace Initiative of February 1973 and its Failure.” Journal of Contemporary History 4 no.3 (2006).

Daigle, Craig a. "The Russians Are Going; Sadat, Nixon and the Soviet Presence in Egypt, 1970-1971." MERIA 8 no.1 (March, 2004).

Fischer, Louise. “Turning Point on the Road to Peace: The Government of Yitzhak Rabin and the Interim Agreement with Egypt (Sinai 2).” Israel Studies 19 no. 3 (Fall, 2014).

Gat, Moshe "Britain and Israel Relations Before and After the Six Day War; From Support to Hostilities." Contemporary British History 18 no.1 (Spring, 2004).

 Gazit, Mordechai. "Egypt and Israel – Was There a Peace Opportunity Missed in 1971?."  Journal of Contemporary History 32 no.1 (1971).

Korn. A. David, "US-Soviet Negotiations of 1969 and the Rogers Plan." Middle East Journal 44 no.1(Winter, 1990).

Lasensky, Scott. “Dollarizing Peace: Nixon, Kissinger and the Creation of the US-Israeli Alliance.” Israel Affairs 13 no.1(January, 2007).

Cohen. A. “Cairo, Dimona and the June 1967 War.” Middle East Journal  50 no.2 (Spring, 1996).

Nadelmann, E. “Setting the Stage: American Policy toward the Middle East, 1961-1966.” International Journal of Middle East Studies 14 (1982).

Parker, R.B. “The June 1967 War: Some Mysteries Explored.” The Middle East Journal 46 no. 2 (1992).   

Meital, Yoram. "The Khartoum Conference and Egyptian Policy After the 1967 War; Reexamination." Middle East Journal 54 no.1(winter,2000).

 Yaqub, salim. "The Politics of Stalemate; The Nixon Administration and the Arab-Israeli Conflict, 1969-1973." in The Cold War in the Middle East: Regional Conflict and the Superpowers, 1967-1973 edited by Ashton, Nigel J. London: Routledge, 2007.

 

רחבי, שאול. "סאדאת היה זקוק למלחמה נוספת – החמצת הזדמנות לשלום: שיחות קיסינג'ר - איסמעיל, מאי .1973." http://goldameir.org.il

תובל, סעדיה. "מתווכים בסכסוך ישראל-ערב." בתוך דיפלומטיה בצל העימות: סוגיות נבחרות ביחסי החוץ של ישראל 1978-1948 עורך בנימין, נויברגר.  תל-אביב: 1984.

שמש, משה. "המאבק הערבי על המים נגד ישראל 1967-1959." עיונים בתקומת ישראל 7 (1997).