סמינריון - דת, חברה ופוליטיקה

תואר: 
שנה: 

דת, חברה ופוליטיקה בישראל (סמינר)

93-080-20

 

 

שנת לימודים:      תשע"ח                סמסטר:         א+ב          היקף שעות:  2 ש"ש

 

המרצה: ד"ר רוני קמפינסקי

טל' 050-8760583

ronikampinsky@gmail.com

 

  1. מטרות הסמינר:

סוגיית יחסי דת ומדינה היא אחת הסוגיות הבוערות במדינת ישראל, וסביר להניח כי הויכוח סביב אופייה היהודי של המדינה ימשיך ללוות את המדינה ואת החברה הישראלית גם בעתיד. לפיכך הסמינר נועד:

  1. לבחון לעומק את מהותם של יחסי דת ומדינה בישראל, תוך התייחסות למגוון היבטים שעולים מתוך סוגיה זו: התפתחותה ההיסטורית, הנושאים הבוערים השונים, התייחסות המפלגות הדתיות אליה, ובחינת השאלה מה צופן לנו העתיד בעניין זה.
  2. להקנות לסטודנטים כלים מחקריים על מנת לבחון לעומק היבט ביחסי דת ומדינה בישראל. במהלך הסמינר יידרשו הסטודנטים להציג בשיעור את ממצאי עבודתם, ובסיומו להגיש עבודה סמינריונית בנושא.

 

ב. תוכן הקורס:

  

נושא השיעור

קריאה נדרשת (קריאת חובה מסומנת בכוכבית)

 

פתיחה: השסע הדתי-חילוני בישראל: רקע פוליטי

 

אמנון רובינשטיין, שבטי מדינת ישראל – יחד ולחוד: ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, כנרת-זמורה, 2017.

 

שמואל נח איזנשטט, רונה ברייר-גארב וטל כוכבי (עורכים), 2003. זהויות קולקטיביות, אזרחות וזירה ציבורית, ירושלים: מכון ון ליר בירושלים.

 

Ira Sharkansky,  The Politics of Religion and the Religion of Politics, 2000.


 

ישעיהו ליבמן ואליעזר דון-יחיא, "הפרדה בין דת למדינה- סיסמה ותוכן", בתוך: גוטמן עמנואל (עורך) המערכת הפוליטית הישראלית,  תל אביב: עם עובד, 1977, עמ' 410-397.

 

Yaacov Yadgar, “Jewish Secularism and Ethno-National Identity in Israel: The Traditionist Critique.” Journal of Contemporary Religion 26, no. 3 (2011): 465-479.

 

 

מבוא: הפוליטיקה של ההסדרה

 

*אליעזר דון-יחיא, הפוליטיקה של ההסדרה - יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1997, עמ' 18-30.

                                      

 

 

הסטאטוס קוו

 

מנחם פרידמן, "ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל", בתוך: ו' פילובסקי (עורכת), המעבר מישוב למדינה, 1949-1947: רציפות ותמורות, חיפה: מוסד הרצל ואוניברסיטת חיפה, 1990, עמ' 80-47

 

"הברית ההיסטורית"

 

דבורה הכהן,  "הברית ההיסטורית בין אידיאולוגיה לפוליטיקה", בתוך: אליעזר דון-יחיא (עורך), בין מסורת לחידוש- מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ה, עמ' 295-259.

 

*אשר כהן וברוך זיסר, מהשלמה להסלמה- השסע הדתי-חילוני בפתח המאה ה-21. ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן, 2003, עמ' 50-70.

 

 

סוגיית מיהו יהודי?

 

 

אליעזר דון-יחיא, "דת, זהות לאומית ופוליטיקה: המשבר  בשאלת מיהו יהודי- 1958", בתוך: שני עברי הגשר- דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשס"ג, עמ' 88-143.

 

*אשר כהן, יהודים לא יהודים- זהות יהודית ישראלית ואתגר הרחבת הלאום היהודי, ירושלים ורמת גן: "יהדות ישראלית", 2006, עמ' 62-84.

 

סוגיית השבת.

 

*כהן, אשר, "הלכה ומדינה, דעת תורה ופוליטיקה- זיקות גומלין בין מנהיגות דתית לפוליטית במפלגות הדתיות", בתוך: שני עברי הגשר- דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל, ירושלים: יד בן-צבי, 2001, עמ' 451-435.

 

זרח ורהפטיג, חוקה לישראל – דת ומדינה, ירושלים: מסילות, תשמ"ח, עמ' 264-265.

 

 

סוגיית החינוך.

 

*אליעזר דון-יחיא, משבר ותמורה במדינה חדשה: חינוך, דת ופוליטיקה במאבק על העלייה הגדולה, ירושלים: יד בן-צבי, 2008, עמ' 51-72.

 

 

הגיוס לצה"ל.

 

*אהרון (רוני) קמפינסקי, "הרבנות הצבאית והשפעתה על תהליך ה"הדתה" בצה"ל- דימוי ומציאות", בין הכיפה לכומתה- דת פוליטיקה וצבא בישראל, הוצאת מודן ומכון כנרת, 2012, עמ' 309-329.

 

*דפנה ברק-ארז, "גיוס בחורי ישיבות: מפשרה למחלוקת", בתוך: צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל (עורכים: דבורה הכהן ומשה ליסק), באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 2010, עמ' 13-39.

 

כהן, סטיוארט, "ספרא או סיפא? שאלות של דת ושירות צבאי בישראל בשנות ה-90" בתוך: הורוביץ נרי (עורך), דת ולאומיות בישראל ובמזרח התיכון, תל אביב: עם עובד, מרכז רבין לחקר ישראל, 2002, עמ' 249-235.

 

*אהרון קמפינסקי, "בין תמיכה להסתייגות: התייחסותו של בן-גוריון להסדרת הדת בצה"ל", עיונים בתקומת ישראל (19),2009, עמ' 425-448.

 

*אביעד הכהן, "לא בחיל ולא בכוח- דת ומדינה בצה"ל", ספרא וסייפא- ספר היובל לרב מרדכי פירון, ירושלים: מרכז ספיר, 2013, עמ' 233-365.

 

 

הרבנות הראשית והמועצות הדתיות: האומנם "דילמה ללא פתרון"?

 

אליעזר דון-יחיא, "מנהיגות דתית ומנהיגות פוליטית". בתוך: בלפר אלה (עורכת) מנהיגות רוחנית בישראל מורשה ויעד, ירושלים ותל אביב: הוצאת דביר, 1982, עמ' 134-104.

 

*בנימין נויברגר, דת, מדינה ופוליטיקה, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1994,  עמ' 57-75.

 

Asher Cohen and Bernard Susser, "The Sabbatical Year in Israeli Politics: An Intra-religious and Religious-Secular Conflict From the 19th Through the 21st Centuries", Journal of Church and State, 2010, 52(3), pp. 454-475.

 

דון יחיא, אליעזר (1988) מוסדות דתיים בישראל: המועצות הדתיות, ירושלים, מכון פלורסהיימר.

הציונות הדתית- המפד"ל

 

רקע היסטורי:

 

אשר כהן, "דת ופטריוטיות בין השלמה לניגוד: חזונות ושברם בציונות  הדתית", בתוך: פטריוטיזם- אוהבים אותך מולדת, ת"א: קו אדום, 2004, עמ' 453-478.

 

גיורא גולדברג, "תרומתו של זרח ורהפטיג לחקיקה הישראלית", בתוך: בר-אילן- ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן, כ"ח-כ"ט, 2001, עמ' 332-295.

 

משה אונא, בדרכים נפרדות- המפלגות הדתיות בישראל, גוש עציון- אלון שבות, יד שפירא, 1983, עמ' 53-82.

 

*בנימין נויברגר, המפלגות בישראל, ת"א: האוניברסיטה  הפתוחה, 1989, עמ' 136-183.

 

 

מצב עכשווי:

 

תמר הרמן ואחרים, דתיים? לאומיים! – המחנה הדתי לאומי בישראל 2014: דוח מחקר, תל-אביב: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014.

 

*דב שוורץ, "הציונות הדתית כתופעה תרבותית-מבוא", סוגיות בחקר הציונות הדתית: התפתחויות ותמורות לדורותיהן, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2012, עמ' ט-כ.

 

אשר כהן, "מפלגות המחנה המתפזר: הציונית הדתית ומפלגותיה בבחירות 2009", בתוך: הבחירות בישראל- 2009, תל אביב, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011, עמ' 101-130.

 

*אשר כהן, "משהו חדש מתחיל"– הבית היהודי בבחירות 2013 כמפלגת מחנה פתוחה," הבחירות בישראל - 2013. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. טרם פורסם.

 

 

המפלגות החרדיות- ש"ס ויהדות התורה.

 

רקע היסטורי:

 

מנחם פרידמן, חברה ודת- האורתודוקסיה הלא ציונית בארץ ישראל, ירושלים: יד בן-צבי, תשל"ח, עמ' 334-366.

 

בנימין נויברגר, המפלגות בישראל, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1997, עמ' 135-162.

 

*מנחם פרידמן, החברה החרדית, ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1991, עמ' 6-20.

 

יוסף פונד פירוד או השתתפות- אגודת ישראל מול הציונות ומדינת ישראל, ירושלים: מאגנס, 1989, עמ' 213-241.          

 

בנימין בראון, "דוקטרינת "דעת תורה": שלושה שלבים", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, (19), 2005, עמ' 537-600.

 

 

מצב עכשווי:

 

ניסים לאון, "התפילה לשלום חיילי צה"ל ומקומה בליטורגיה הלאומית בחרדיות המזרחית", סוגיות חברתיות בישראל (20), 2015, עמ' 10-27.

 

*חיים זיכרמן, שחור כחול לבן- מסע את תוך החברה החרדית בישראל, ת"א: ידיעות ספרים, 2014, עמ' 214-234.

 

נסים ליאון, "הגישה הממלכתית של ש"ס ומשמעותה", בתוך: צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל (עורכים: דבורה הכהן ומשה ליסק), באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 2010, עמ' 132-155.

 

*נסים לאון, חרדיות רכה, ירושלים, יד בן צבי, 2010, עמ' 54-11.

 

*אליאב טאוב, גדולים בפוליטיקה: הנהגתם של הרבנים עובדיה יוסף ואלעזר ש"ך, ירושלים: רסלינג, 2013, עמ' 161-179.

 

האמנם פוליטיקה משברית?

 

Shmuel Sandler, Aaron Kampinsky, "Israel's Religious Parties", Contemporary Israel, 2008, pp. 77-95.  

 

כהן אשר וזיסר ברוך, מהשלמה להסלמה- השסע הדתי-חילוני בפתח המאה ה-21. ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן, 2003, עמ' 192-199.

 

 

יחסי דת ומדינה- השלכות עתידיות על סוגיות בחברה הישראלית

 

דני סטטמן וגדעון ספיר, דת ומדינה בישראל-דיון משפטי-פילוסופי, חיפה: אוניברסיטת חיפה וידיעות אחרונות, 2014.

 

מיכאל אברהם, "שערי גיור - על אלימות וכות טובות", אקדמות 22:, 2009, 209-179.

 

אביעד הכהן, "משפט ורפואה ב'מדינה יהודית ודמוקרטית': בין אנטומיה של חוק לפתלוגיה ביחסי דת ומדינה", שערי משפט 2(2): 2000 61-7.

 

סמי סמוחה, "מדינה יהודית ודמוקרטיה יהודית", משפט וממשל 10(1): 2006, 24-13.

 

Asher Cohen, and Bernard Susser, “Reform Judaism in Israel: The Anatomy of Weakness.” Modern Judaism 30 (1) (February 1) 2010: 23–45.

 

 

 

 

 

אתרי אינטרנט נלווים (רשימה חלקית):

 

אתר אמנת גביזון-מדן

http://www.gavison-medan.org.il/

 

אתר הרבנות הצבאית

http://www.idf.il/1361-10650-he/Dover.aspx

 

אתר הרבנות הראשית

http://www.rabanut.gov.il/

 

אתר בתי הדין הרבניים

http://www.rbc.gov.il/Pages/default.aspx

 

אתר מפלגת הבית היהודי

http://www.baityehudi.org.il/

 

אתר מפלגת ש"ס

http://www.shas.org.il/Web/He/Default.aspx

 

 

ג. חובות הקורס:

 

  1. השתתפות חובה.

2. הצגת פרזנטציה בנושא העבודה הסמינריונית (בחירת הנושא באישור המרצה).

3. הגשת עבודה בת כ-20 עמודים. כללי הגשת העבודה לפי הנחיות שיינתנו במהלך הסמינר. (100% הציון הסופי)

 

בהצלחה!