קרקע, התיישבות וגבולות

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

אוניברסיטת בר אילן

המדור לזרועות בטחון

קרקע, התיישבות וקביעת גבולות מדינת ישראל

93-428-20

פרופ' יוסי כץ

הרצאה, תוכנית מורשה

שנת לימודים:     תשע"ח          סמסטר:     ב'              היקף שעות:  1 ש"ש

 

 

 

 

רקע

מטרת הקורס לחשוף את השורשים ההיסטוריים והגיאוגרפיים של התהליכים שגרמו להתגבשות רעיון חלוקת ארץ ישראל בשנת 1937 ועיצוב גבולות מדינת ישראל. רעיון החלוקה התגבש הן על ידי הממסד הציוני והן על ידי הקהילייה הבינלאומית כדרך לפתרון הסכסוך היהודי-ערבי. הקורס יעסוק ברכיביו המפורטים של הרעיון ובשינויים שחלו בו מאז ועד היום. כמו כן יעסוק הקורס בתהליך התעצבותם של קווי גבולות מדינת ישראל כפי שאנו מכירים אותם היום. הכוונה להראות בקורס כי תהליכי חלוקתה הריבונית של ארץ ישראל בין שני הרכיבים הלאומיים היושבים בה לא החלו היום וגם לא ב'תהליך אוסלו', אלא הם קשורים עמוק במדיניות רכישת הקרקעות וההתיישבות היהודית - בעיקר בתקופת המנדאט הבריטי - בתהליכי ההבדלות בארץ ישראל בין הלאום היהודי ללאום הערבי, בתהליכי בינוי אומה ובמדיניות הקהילייה הבינלאומית ובמרכזה המדיניות הבריטית.         

 

פירוט נושאי הקורס

גופים ומוסדות מקבלי החלטות בממסד הציוני ובארץ ישראל המנדטורית

הגופים היהודיים לרכישת קרקעות והתיישבות חקלאית ועירונית בשלהי המאה ה-19 ובתקופת המנדאט

ההבדלות הארגונית והכלכלית של היישוב היהודי מהיישוב הערבי בארץ ישראל

הרקע לגיבוש תוכנית החלוקה של הוועדה המלכותית ב- 1937

תוכנית החלוקה של הוועדה המלכותית

התגובה הבינלאומית לתוכנית החלוקה של הוועדה המלכותית

התגובה הערבית והציונית

גיבוש תוכנית חלוקה חליפית על ידי הממסד הציוני - 1938

מעמדה של ירושלים בתפיסה הציונית וגיבוש תוכנית לחלוקת ירושלים על ידי הממסד הציוני.

 

הכנות הממסד הציוני להקמת מדינה יהודית במסגרת של חלוקה בשנים 1937-1939:

 גבולות

 יסודות המשטר של המדינה היהודית

 המשפט

 כלכלה ועלייה

דת ומדינה

מעמדו וזכויותיו של המיעוט הערבי במדינה היהודית העתידה

כוחות הביטחון

העמדות הערביות ביחס לחלוקה בשנים 1937-1946

תוכנית החלוקה של האו"מ מ- 1947 ומרכיבייה 

חלוקת ארץ ישראל בעקבות מלחמת העצמאות ב- 1948

מהשולים לקונצנזוס: רעיון החלוקה מאז 1967 ועד היום

 

 

 

חובות הקורס

נוכחות מלאה

מבחן

הכנה של חומר קריאה לדיון בשיעור

 

הקורס כולל יום סיור רשות

 

המבחן יכלול:

את כל החומר שילמד בכיתה וכן

את חומר הקריאה כדלהלן:

 

גל-נור, י. ושבו בנים לגבולם: הכרעות על מדינה ושטחים בתנועה הציונית, ירושלים תשנ"ד, 17 – 49.

 

כץ, י. מדינה בדרך: התכניות הציוניות לחלוקת ארץ ישראל ולהקמת מדינה יהודית, מהדורה ראשונה ירושלים תש"ס, הדפסה שנייה ירושלים תשס"ז

 

כץ, י. בחזית הקרקע: הקרן הקיימת בטרם מדינה, ירושלים תשס"ב, פתח דבר, פרק ראשון, פרק שני.

 

כץ, י. ירושלים משכונות לעיר חצויה: מחקרים בתולדות ירושלים היהודית בעת החדשה, פרסומי מרכז רנרט ללימודי ירושלים (המחלקה ללמודי ארץ ישראל), רמת גן תשס"ב, עמ' 128-156.

 

כץ, י. ירושלים – עיר שחולקה או חוברה לה יחדיו': עמדות הבריטים, האו"ם וההנהגה הציונית בשאלת חלוקתה או אחדותה של ירושלים", י' בן-אריה (עורך), ירושלים בתקופת המנדט – העשייה והמורשת, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2003, עמ' 133‑157.

 

אביזוהר, מ. ופרידמן י'. (עורכים), עיונים בתכניות החלוקה, המרכז למורשת בן-גוריון, שדה בוקר תשמ"ד, עמ' 9 – 20, 75 – 87, 143 – 148, 275 – 287.

 

קליימן, א. הפרד או משול: מדיניות בריטניה וחלוקת ארץ ישראל – הזדמנות שהוחמצה ? 1936-1939, ירושלים תשמ"ג, עמ' 8 – 58.

 

נאור, אריה, ארץ ישראל השלמה, אמונה ומדיניות, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה 2001, עמ' 71 – 103.

 

אליאב, בנימין, היישוב בימי הבית הלאומי, הוצאת כתר 1976, עמ' 136 – 150, 362 – 382.