מבוא לסטטיסטיקה א

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון:5/17

שם ומספר הקורס:

סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א

 

שם המרצה: ד"ר דפנה עציון

סוג הקורס: סטטיסטיקה ושימושי מחשב

שנת לימודים: תשע"ח                  סמסטר:  א היקף שעות: 2 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il

כתובת מייל של המרצה: dafnaetz@gmail.com       

 

 1. מטרות הקורס:
 1. הקניית ידע תיאורטי בתכנון, ביצוע  וניתוח מחקר מדעי לכל שלביו.
 2. לימוד שיטות סטטיסטיות לניתוח נתוני מחקר והסקת מסקנות.  

 

 1. תוכן הקורס:

במהלך הקורס יידונו הנושאים העיקריים הקשורים בעבודת המחקר המדעי, וילמדו תהליכי תכנון ובצוע המחקר. בקורס ישולבו תרגולים, לימוד תוכנת SPSS , כאשר הדגש הוא על ניתוח ויישום החומר התיאורטי.

 

מהלך השיעורים: הקורס מורכב מ-4 הרצאות פרונטאליות בסמסטר, ושיעורי תרגול המלווים למידה מתוקשבת עצמאית.

 

נושאים:

 1. מבוא - המחקר הכמותי במדעי החברה
 2. משתנים - סולמות מדידה
 3. שכיחות- טבלה חד ממדית
 4. גרפים- עוגה; מוטות bar ; histogram
 5. מדדי מרכז- שכיח חציון ממוצע
 6. מדדי פיזור- טווח  שונות סטיית תקן
 7. מדדים למיקום יחסי- דירוג אחוזוני ציון תקן
 8. התפלגות נורמאלית- חישובי שטחים תחת העקומה
 9. SPSS: בניית קבצים, פקודות וקריאת דפי פלט:
 1. היכרות עם תוכנת ה SPSS
 2. בניית קובץ נתונים
 3. טרנספורמציות:
  1. Compute
  2. Recode
  3. Count
 4. התפלגות שכיחויות Frequencies
 5. ביצוע פרוצדורות על חלקי מדגם:
  1. Select cases
  2. Split file
 1. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 חובות:

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

 • 90% מבחן
 • 10% תרגיל הגשה מסכם בSPSS

 

 1. ביבליוגרפיה:

 

אייזנבך, ר. (1993). סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים". י-ם:. הוצאת אקדמון.

אליס, ש., בייט-מרום, ר., ספורטה, קלי. (2005).  שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו,  יחידה  6. האוניברסיטה הפתוחה. 

                                                                                                                                                         

בייט-מרום, ר. (2001). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-3 (מהדורה שניה), כרכים 1-3. האוניברסיטה הפתוחה. 

 

בייט-מרום, ר., גורדוני, ג. וצמח, מ. (2009). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. יחידה 5. האוניברסיטה הפתוחה. 

 

שריד, מ., ושריד, י. (2006). המדריך העברי למשתמש בתוכנת Spss for Windows. הוצאת מכון שריד – שרותי מחקר והדרכה בע"מ.

 

 

Field, A . (2011). Discovering Statistics using SPSS for windows London: SAGE Publication

Howell, D.C. (2010). Statistical Methods for Psychology. Belmont, USA: Wadsworth, Cengage Learning