מבוא לסטטיסטיקה ב

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון:5/17

שם ומספר הקורס:

סטטיסטיקה ושימושי מחשב ב

 

שם המרצה: ד"ר דפנה עציון

סוג הקורס: סטטיסטיקה ושימושי מחשב

שנת לימודים: תשע"ח                  סמסטר:  ב היקף שעות: 2 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il

כתובת מייל של המרצה: dafnaetz@gmail.com       

 

 1. מטרות הקורס:
 1. הקניית ידע תיאורטי בתכנון, ביצוע  וניתוח מחקר מדעי לכל שלביו.
 2. לימוד שיטות סטטיסטיות לניתוח נתוני מחקר והסקת מסקנות.  

 

 

 1. תוכן הקורס:

במהלך הקורס יידונו הנושאים העיקריים הקשורים בעבודת המחקר המדעי, וילמדו תהליכי תכנון ובצוע המחקר. בקורס ישולבו תרגולים, לימוד תוכנת SPSS , כאשר הדגש הוא על ניתוח ויישום החומר התיאורטי.

 

מהלך השיעורים: הקורס מורכב מ-4 הרצאות פרונטאליות בסמסטר, ושיעורי תרגול המלווים למידה מתוקשבת עצמאית.

 

נושאים:

 1. שאלונים – תהליך בניית שאלון ובדיקת מהימנות
 2. מתאם – קשר בין משתנים, מתאם פירסון
 3. מבחן חי בריבוע – טבלת שכיחויות דו מימדית
 4. מבחני t – מבחן t לדגמים בלתי תלויים ומבחן t למדגמים מזווגים
 5. מבחני שונות – מבחן שונות מסוג אנובה חד כיווני (One Way Anova)
 6. SPSS: פקודות וקריאת דפי פלט:
 • מהימנות אלפא קרונבך Reliability
 • ניתוחים סטטיסטיים:
  1. מתאמי פירסון Correlation
  2. מבחני t-test למדגמים מזווגים Paired Samples ומדגמיםבלתי תלויים Independent
  3. ניתוח שונות חד כיווני One Way ANOVA + ניתוחי המשך Post Hoc
  4. מבחן חי בריבוע לאי תלות Crosstabs
 1. חובות הקורס:

     דרישות קדם: השתתפות בקורס סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א'

 חובות:

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

 • 90% מבחן
 • 10% תרגיל הגשה מסכם בSPSS

 

 1. ביבליוגרפיה:

 

אייזנבך, ר. (1993). סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים". י-ם:. הוצאת אקדמון.

 

אליס, ש., בייט-מרום, ר., ספורטה, קלי. (2005).  שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו,  יחידה  6. האוניברסיטה הפתוחה. 

 

בייט-מרום, ר. (2001). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-3 (מהדורה שניה), כרכים 1-3. האוניברסיטה הפתוחה. 

 

בייט-מרום, ר., גורדוני, ג. וצמח, מ. (2009). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. יחידה 5. האוניברסיטה הפתוחה. 

 

שריד, מ., ושריד, י. (2006). המדריך העברי למשתמש בתוכנת Spss for Windows. הוצאת מכון שריד – שרותי מחקר והדרכה בע"מ.

 

 

Field, A . (2011). Discovering Statistics using SPSS for windows London: SAGE Publication

Howell, D.C. (2010). Statistical Methods for Psychology. Belmont, USA: Wadsworth, Cengage Learning