חולי, סטייה ועבריינות

תואר: 
שנה: 

שם ומספר הקורס: חולי, סטייה ועבריינות

93-313-30

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ח                  סמסטר: ב'                            היקף שעות:  סמסטריאלי

 אתר הקורס באינטרנט:          

מרצה: ד"ר טל כרמי

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

המטרה העיקרית של הקורס היא להבין את הקשר הקיים (אם קיים) בין עבריינות לבין חולי כאשר התחום המשותף הינו סטייה מהתנהגות, מערכים או חוקים של חברה נתונה כמו גם סטייה מתפקודים פיזיולוגיים ונפשיים. כדי להשיג מטרה זו, יידונו בכל שיעור הפרעות נפשיות ו/או התנהגויות עברייניות ותיבדק מהותה של הסטייה המתקשרת לתופעה הנדונה. במסגרת זו, ייסקרו תיאוריות פסיכולוגיות, סוציולוגיות, ביולוגיות ואינטגרטיביות המציעות מגוון הסברים לתופעות העבריינות והחולי הנפשי.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

מהלך השיעורים: הרצאות פרונטאליות.

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

קרימינולוגיה – מבוא

 

2

פסיכופתולוגיה – מבוא

"פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים": כרך I, פרק 1  

3

גישות בפסיכופתולוגיה:

- גישה ביולוגית

"פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים": כרך I, פרק 3

4

- גישה פסיכו-דינאמית

עין-טל, ע., מאור, ג. (2010). "עיקרי הפסיכואנליזה של פרויד: פרספקטיבה קרימינולוגית גוף ונפש נפתחים - בחינות טיפוליות".

5

- גישה התנהגותית

Dinsmoor, J, A. (2004). The etymology of basic   concepts in the experimental analysis of behavior

6

- גישה קוגניטיבית

Weinrach, S., G. (1988). Cognitive Therapist: A Dialogue with Aaron Beck.

7

- גישה הומניסטית

- גישה אקזיסטנציאליסטית

לוי, א. (2006). "הפרדיגמה השגויה - ביקור מחדש במחוזות הפסיכותרפיה האקזיסטנציאלית".

8

הפרעות שליטה באימפולסים

Grant, J., E., (2006). Understanding and Treating Kleptomania: New Models and New Treatments.

9

הפרעות שליטה באימפולסים

Buitelaar, J., K., Smeets, K., C., Herpers, P., Scheepers, F., Glennon, J., Rommelse, N., J. (2013). Conduct disorders.

10

הפרעות מיניות

"פרקים נבחרים בפסיכיאטריה": פרק ט"ו.

"פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים": כרך II, פרק 11

11

הפרעות מיניות

בשן, ע. (2000). "פדופילים".

12

הפרעות אישיות

"פרקים נבחרים בפסיכיאטריה": פרק י"ד.

"פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים": כרך II, פרק  9 

13

סיכום והכנה למבחן

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם: אין

 

חובות הקורס: קריאה עצמית בהתאם לרשימת פריטי החובה.

מבחן מסכם בתום הקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי: מבחן מסכם בתום הקורס שערכו 100% מהציון הסופי. ציון עובר

הינו 60 ומעלה.

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הקורס:

אליצור, א', טיאנו, ש', מוניץ, ח', ונוימן, מ' (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל-אביב: פפירוס.

קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה עשירית. תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

שוהם, ש"ג, אדד, מ', ורהב, ג', (2004). קרימינולוגיה. ירושלים: שוקן.

 

מאמרים – קריאת חובה:

בשן, ע. (2000). "פדופילים". מראות המשטרה. 179. 26-27.

לוי, א. (2006). "הפרדיגמה השגויה - ביקור מחדש במחוזות הפסיכותרפיה

האקזיסטנציאלית". שיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה , 20 (2): 149-158.

עין-טל, ע., מאור, ג. (2010). "עיקרי הפסיכואנליזה של פרויד: פרספקטיבה קרימינולוגית

(גוף ונפש נפתחים - בחינות טיפוליות." מעגלי נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול,

לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי , 3: 82-90,.

 

קרן, מ., טיאנו, ס. (2007). "נוירו-ביולוגיה בינאישית". מדיסין-פסיכיאטריה, 5, עמ' 8-12.

Buitelaar, J., K., Smeets, K., C., Herpers, P., Scheepers, F., Glennon, J., Rommelse, N., J.

(2013). Conduct disorders. Journal of European Child and Adolescence Psychiatry,

22, 1, 49-54.

 

Dinsmoor, J, A. (2004). The etymology of basic concepts in the experimental analysis of

behavior. Journal of the experimental Analysis of Behavior, 82, 311-316.

 

Grant, J., E., (2006). Understanding and Treating Kleptomania: New Models and New

Treatments. The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 43, 2, 81-87.

 

Schroeder, M., Iffland, J., S., Hill, A., Berner, W., & Briken, P. (2013). Personality Disorders

in Men with Sexual and Violent Criminal Offense Histories. Journal of Personality

Disorders, 27, 4, 519-530.

 

Weinrach, S., G. (1988). Cognitive Therapist: A Dialogue with Aaron Beck. Journal of

Counseling and Development : JCD. Alexandria: Nov . Vol. 67, Iss. 3; p. 159-164.

 

 

 

קריאת רשות:

 

אדד, מ' (1989). העבריין בהתהוותו. תל אביב: אור-עם. פרקים 1, 2.

 

איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומשרד בריאות. (1997).הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי (ICD – 10). תל אביב: דיונון.

 

אגמון, ש. ורוזנפלד, י. (1995). טיפול קוגניטיבי בדיכאון לפי בק, שיחות כרך י'. חוברת 1,

29-36.

 

אדלר, א. (2008). משמעות חיינו. אור יהודה: דביר.

 

ארהרד-וייס, ד. (2008). "עצמאות ועצמיות: הורים, ילדים והתפתחותה של אוטונומיה בגיל

הרך". פסיכו-אקטואליה, יולי 2008, 28-33.

 

ברמן, מ., אליעזר, י. (2002). זה שלי - מאבקי כוח וקונפליקטים בגן הילדים. הד הגן , 67

(2): 60-69.

 

גור, ק., וטלמן, ד. (2006). "סדיזם ורשע". כוורת. 12. עמ' 26-27.

 

דנון, מ. (2007). "חלון לילדות". מדיסין - פסיכיאטריה, 5: 24-27.

 

חיות, ע. (2006). הסדרה "בטיפול" עוברת טיפול קוגניטיבי או: טיפול בלי חיטוט בעבר.

האוניברסיטה הפתוחה 44: 35-38, 2006

 

חמיאל, ד., מוס, ד., שוורצמן, פ. (2003). "פסיכופיסיולוגיה קלינית במערכת הרפואה

הראשונית". הרפואה , 142 (3): 193-196.

 

כצנלסון-בנק, דפנה (2005). "הדגם הפסיכולוגי-אקזיסטנציאליסטי", פרק ו', עמ'194–199.

בתוך: השיגעון בספרות העברית. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

 

לאינג, ר.ד. (1977). האני החצוי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד

 

מלקינסון, ר. (1993). טיפול רציונלי - אמוטיבי : תיאוריה ויישום, שיחות כרך ז' חוברת 3,

165-174.

 

נבון, ד. (2001). "בראי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית". איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית

למדעים , 21: 6-9.

סירס, ג'. (2000). אימהות הפסיכואנליזה: הלן דויטש, קארן הורני, אנה פרויד ומלאני קליין. תל-אביב: דביר.

 

עצמון, צ. (1996). "גנים של ריגוש". גלילאו: כתב עת למדע ולמחשבה , 15: 44-45.

 

פרנקל, ו. (1981). האדם מחפש משמעות. ירושלים : דביר.

 

קוריאט, א. (2003). "לדעת שאני יודע - תהליכים קוגניטיביים ותהליכים מטקוגניטיביים".

איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , 24: 9-12.

 

קושניר, י., שדה, א. (2008). "חרדות ופחדים נורמאליים וחריגים בילדים ומתבגרים".

פסיכו-אקטואליה , יולי 2008, 8-13.

 

שטיין, ט. (2006). "מקיץ אל החלום: על סמלים בחלומות ופרשנויות". זמן דיגיטלי, 10, עמ'

27-29.

 

קפלן, ח. (2004). "ניתוחים לשינוי מין". הרפואה. 143. (7). עמ' 500-504.

 

Adler, A. (2009). What life could mean to you: The psychology of personal development. Oxford, UK: Oneworld.

 

Alloy, L.B., Jacabson, N.S., & Acocella, J. (1998  .(Abnormal psychology. 8th Edition. New York: Mcgraw Hill, college (pp. 1 -135).

American Psychiatric Association. (2013).Diagnostic and statistical manual of mental

            Disorder-5. Washington D.C: American Psychiatric Association

 

Blazina, C. (2001). Part Objects, Infantile Fantasies and Intrapsychic Boundaries: An

Object Relations Perspective on Male Difficulties with Intimacy. Journal of

Men's Studies. Harriman: Oct 31, 2001. Vol. 10, Iss. 1; p. 89.

 

Blechner, J. M. (2006). Love, Sex, Romance, and Psychoanalytic Goals. Psychoanalytic

Dialogues. Hillsdale: Nov/Dec 2006. Vol. 16, Iss. 6; p. 779-791.

 

Coccaro, E., F. (2012). Intermittent Explosive Disorder as a Disorder of Impulse Aggression

for DSM-5. The American Journal of Psychiatry, 169, 6, 577-588

 

Kaufman, T., M. (2007). Albert Ellis, 93, Influential Psychotherapist, dies. Et Cetera.

Concord: Oct 2007. Vol. 64, Iss. 4; p. 297-300.

 

Kelley, H, H. (2000). The proper study of social psychology. Social Psychology

Quarterly. Washington: Mar 2000. Vol. 63, Iss. 1; p. 3-16.

 

Kimberly, A., & Gordon, R. (2004). Beyond Maslow's hierarchy of needs: what do people strive for? Performance Improvement. Hoboken, Vol. 43, p.27.

 

Paris, J. (2005). Neurobiological Dimensional Models of Personality: A review of the

models of Cloninger, Depue and Siever. Journal of Personality Disorders. New-

York, Vol. 19. Iss. 2. p. 156-170.

 

Parsons, M. (2009). An Independent Theory of Clinical Technique. Psychoanalytic Dialogues. Hillsdale: May/Jun 2009. Vol. 19, Iss. 3; p. 221.

 

Pervin, L. A. (2010). Personality: theory and research. 11th Ed. Hoboken, NJ: Wiley.

  Wood, A. (2003). Alfred Adler's treatment as a form of Brief Therapy. Journal of

Contemporary Psychotherapy. New York: Winter . Vol. 33, Iss. 4; p. 287-301.