מיומנויות ניהול

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                              תאריך יולי 2017

שם ומספר הקורס:  93-220

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:  תשע"ח                    סמסטר:   ב'                         היקף שעות1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

  1. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

לסייע לסטודנטים להבין את המורכבות של התפקיד הניהולי, תוך ניתוח  תיאוריות וגישות ניהוליות.  הקניית כלים ניהוליים ופיתוח יכולת הניתוח של תהליכים ניהוליים בארגון.

 

  1. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

הכרת השוני המהותי בין ניהול ומנהיגות, ניתוח שיטות לניהול משא ומתן, ניהול זמן, ניהול ישיבות, שיטות להערכת עובדים, והתמודדות עם השינויים בארגון. כמו כן , אתיקה ומוסר בארגון.

 

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

    שיעורים פרונטליים, ניתוח אירועים, מצגות, הקרנת סרט,

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

מבוא  - ניהול בעידן של שינויים

Dowling, pp. 15-20

 

2 - 3

מנהלים  ומנהיגים

שילוני ורבינוביץ, עמ' 133-158.

משולם והרפז, עמ' 21-34.

 

5-6

ניהול משא ומתן

 

מצגת, ניתוח אירועים

7

ניהול ישיבות

שילוני, רבינוביץ, עמ' 67-83

 

8

ניהול זמן

 

הקרנת סרט

 9-10

הערכת עובדים

צינור ורבנו, פרק א'

מצגת, הקרנת סרט

11

להתגבר על

ההתנגדות לשינוי

שילוני ורבינוביץ, עמ' 175-186

 

 

          

  

12.

אתיקה ומוסר בניהול

שיין, עמ' 248--278

ניתוח אירועים

13

חזרה לקראת המבחן

 

 

 

 

 

  1. חובות הקורס:

השתתפות בכל השיעורים

מבחן בסוף הקורס

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 

מבחן בסוף הקורס. ציון עובר 60

   

 

  1. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

חובה:

משולם , א. הרפז, י (2015), ניהול משאבי אנוש, חפיה: ידיעות אחרונות, חמד, עמ' 21-34.

צינור, א. רבנו, ע. (2011), הערכת התיפקוד בארגון: התפתחות ושינוי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פרק א'.

שיין, י.  (2010) שפת השחיתות, אור יהודה: דביר, עמ' 248-278.

שילוני, א. רבינוביץ, ג. (2007), ניהולוגיה, ירושלים: כתר, עמ' 133-158, 175-186.

 

Dowling. P.J. Festing, M. and Engel, A. D. (2008) International Human Resource Management, pp 15-20.

 

רשות:

הס, ר' (2004), "כולם מעריכים את כולם, אבל איך?",  סטטוס, 205, עמ' 50-57.

לירז, מ' (2006) , האצלת סמכויות ככלי ניהול יעיל, תל-אביב: לירז, עמ' 16-32.

סמואל, י' (2010), פתולוגיה ארגונית, חיפה: אוניברסיטת חיפה ומשכל, עמ' 109-127. 

 רונן, ב'. פס, ש' (2004) , ניהול ממוקד, הרצליה: הוחד-עמי, עמ' 269-298.

Jackson, S. Elaine, F. Kakabadse, A. (2003), "ExEcutive Development: Meeting the need of Top Team and Board" Journal of Management Development, 22, pp. 185-265. 

Noe, R. A, Hollenbeck, J. R. Wright, P. M (2000), Human Resource Management, Irwin, McGraw-Hill, pp. 4-7.  

 

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: אין

 

 חומר מחייב למבחנים:

חומר ההרצאות שנלמדו בכיתה, כולל ניתוח האירועים וניתוח הסרט.

 

הפריטים הביבליוגרפיים המופיעים כקריאת חובה.

 

המבחן יתקיים במתכונת מבחן סגור (אמריקאי), המורכב מ – 20 שאלות.