מבוא לסטטיסטיקה ב

תואר: 
שנה: 

סטטיסטיקה היסקית ושימושי מחשב ב':

 ד"ר זהורית דדון-גולן

93-012

סוג הקורס: קורס מתוקשב

שנת לימודים:  תשע"ח                           סמסטר: ב'                             היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:           http://lemida.biu.ac.il/

 1. מטרות הקורס
 1. הכרות עם המושגים השונים הנכללים בסטטיסטיקה ההיסקית: ניסוח השערות מחקר, בחירת מבחן סטטיסטי מתאים,  טעויות סטטיסטיות וכו'. 
 2. פקודות SPSS וקריאת דפי פלט הרלוונטיים

 

 1. תוכן הקורס:

 

 • התפלגות נורמלית .
 • התפלגות הדגימה של הממוצע  ומשפט הגבול המרכזי .
 • מושגי יסוד: ניסוח השערות (השערות בדבר קשר בין המשתנים והשערות בדבר הבדל בין המשתנים), טעויות סטטיסטיות (מסוג ראשון ושני) ומציאת גודלי מדגם .
 • מתאם פירסון (r)
 • מבחן  לאי תלות.
 • רגרסיה פשוטה ורגרסיה מרובת משתנים
 • הסקה סטטיסטית למבחןT  למדגם יחיד- (לתוחלת כאשר השונות  באוכלוסייה אינה ידועה).
 • הסקה סטטיסטית למבחן T  לשני מדגמים בלתי תלויים –(להפרש תוחלות של שני מדגמים  ב"ת  כאשר השונות לא ידועה).
 • הסקה סטטיסטית למבחן T  לשני מדגמים תלויים-(להפרש תוחלות של שני מדגמים תלויים-מזווגים)  
 • מבחן F  לשונות באוכלוסייה- אנובה חד כיוונית.

 

 

מהלך השיעורים: כל חומרי הלמידה הכוללים: טקסטים, מצגות,  תרגילי חזרה ומבחנים לדוגמא וכן מטלות נמצאים באתר הקורס

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: ציון עובר בקורס "מבוא לסטטיסטיקה א'"

 

 

מרכיבי הציון הסופי:

 1. מבחן סמסטר (100% מהציון הסופי) שיערך באוניברסיטה (נייר ועיפרון) במתכונת מבחני החזרה ותרגילי ההגשה שבאתר. עם מחשבון בלבד וללא חומר פתוח.
 2. ציון עובר בקורס – 60

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

בירנבוים, מ. (1993) . מי מפחד מעבודת מחקר?!  הוצאת מפעלים אוניברסיטאיים בע"מ.

האוניברסיטה הפתוחה. מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה והסקה סטטיסטית.

האוניברסיטה הפתוחה. (1990). שיטות מחקר במדעי החברה. עקרונות המחקר וסגנונותיו. יחידות 1,2,3,5,6

שריד, מ'. שריד י' (2011) המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS . מכון שריד קריית חיים

 

Field, A . (2011). Discovering Statistics using SPSS for windows London: SAGE Publication

Howell, D.C. (2010). Statistical Methods for Psychology. Belmont, USA: Wadsworth, Cengage Learning

 

Stevens, J. (2002)Applied multivariate statistics for social sciences. NJ; Lawrence Erlbaum 

 

Tabachnick, B.G and Fidell S.L. (2007) Using multivariate statistics. Boston; Pearson international ED