סמינריון - תעסוקת חריגים בארגון

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                          תאריך עדכון:

שם ומספר הקורס:

תעסוקת חריגים בארגונים

93-244-40

ד"ר אלה קורן

סוג הקורס: סמינריון

 

שנת לימודים: תשע"ח                      סמסטר א ו ב                        היקף שעות:  2ש"ש

 

 

שם המרצה: ד"ר אלה קורן –    ellakoren@biu.013.net.il  ela.koren@biu.ac.il

 

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

הסמינריון יתמקד בהצגתם ובבדיקתם של היבטים שונים הקשורים לקבוצות חריגות בשוק העבודה בחברה הישראלית. ינותחו סוגיות העומדות בפני שילובן של אוכלוסיות חלשות בארגונים פרטיים וציבוריים בפרט, ובשוק העבודה בכלל.

בנוסף יעסוק הקורס בבדיקת השינויים הנורמטיביים, הערכיים והחוקתיים בחברה בכל הנוגע לאופן התייחסותה למשאב האנושי הטמון בתתי קבוצות, תוך פיתוח מודעות ורגישות לבעיות תעסוקתיות.

 

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

  1. מקומן של קבוצות חריגות בחברה הכללית
  2. הפרט השונה
  3. הקשר בין חברה ,ממסד ותעסוקה
  4. מקומן של קבוצות מיעוט /  קבוצות חלשות ( עולים, מהגרים, ערבים, הומוסקסואלים, מבוגרים, צעירים, נכים ועוד) בשוק העבודה
  5. שוק העבודה והעסקת בעלי צרכים מיוחדים
  6. ארגונים ונגישות

 

    מהלך השיעורים:

 

     שיעורים פרונטאליים, פגישות אישיות והצגת העבודות על ידי הסטודנטים

 

  

 

 

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1-3

הצגת הנושא וקביעת המחקר

 

 

4-10

דיון בנושאים השונים של הקורס והסבר על הכנת העבודה

 

 

11-20

הצגת העבודות ופגישות אישיות

 

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     השתתפות קבועה (80% מהמפגשים) ופעילה במפגשים

 הצגת העבודה בכיתה ומסירתה בכתב

 

 מרכיבי הציון הסופי:

 

    הצגת העבודה בכיתה   20%

    מסירת העבודה בכתב  80%

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (רשות)

                                                                                

אלפסי, מ. (2009). תעסוקת אנשים עם מוגבלות. המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.

 

אמית, ק. (2008). השתלבותם של ילידי חו"ל בני 50 ומעלה בישראל: איכות החיים כפונקציה של מוצא, ותק בארץ והון אנושי, כלכלי וחברתי. ביטחון סוציאלי: כתב עת לדיון בנושאי רווחה וביטחון סוציאלי (76), 291-308.

 

אמית ק. ובר לב, ש. (2015). כינונה של זהות טרנס לאומית בקרב עולים מצרפת     המועסקים בחברות דוברות צרפתית בישראל. הגירה 4

 

ברלב-קוטלר, ל., ריבקין, ד., מאיירס-ג'וינט, סנדלר לף, א., מסד נכויות. ג'וינט ישראל. (2014). אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים. ג'וינט ישראל מסד נכויות.

 

גוצלב, ר.,  ובנימין, א. (2006). "גמדים או רובוטים" מחויבות ודה – הומניזציה כלפי עובדים זמניים" בקרב מנהלי משאבי אנוש במגזר הציבורי. סוציולוגיה ישראלית ז (2): 253-280 .

 

גלברט, ר. (2009).  האם גילאי ה50 וה60 אכן חוזרים לשוק העבודה? הגיל החדש 6.

 

דר, א. (2009), "פלסטינים ויהודים בעבודה: על הסוציולוגיה של פרקטיקות עבודה בישראל ועל תרומתה להבנת הקונפליקט," סוציולוגיה ישראלית י' (2), עמ' 306-287.

התאחדות הסטודנטים הארצית(2014). תעסוקת-סטודנטים-בישראל-מאפיינים-מגמות-והצעות-למדיניות.

 

טל, א. (2013). סטיגמה בקרב מעסיקים כלפי אנשים עם מוגבלות בכלל ומוגבלות פסיכיאטרית בפרט. משרד התמ"ת.

 

לוטן, א. (2005). תעסוקה ויוזמות של נשים במגזר הערבי. מוגש לוועדה לקידום מעמד האישה, מרכז המחקר והמידע- הכנסת

 

סבירסקי, ב. וקפלה, י. (2005). מצב התעסוקה בקרב ישראלים אתיופים. מרכז אדוה.

 

קמפ, א. ורייכמן, ר. (2008), עובדים וזרים: הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל, ירושלים, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 94-50.

 

רייכמן, ר. (2009), "הגירה לישראל: מיפוי מגמות ומחקרים אמפיריים 2006-1990", סוציולוגיה ישראלית י' (2), עמ' 379-339.

 

 

 

 

Achterberg, T. J ., Wind, H., de Boer, A. G. E. M., & Frings-Dresen, M. H. (2009). Factors that promote or hinder young disabled people in work participation: A systematic review. Journal of Occupational Rehabilitation, 19(2), 129-141.

 

Angrave, D. & Charlwood, A. (2015). What is the relationship between long working hours, over-employment, underemployment and the subjective well-being of workers? Longitudinal evidence from the UK. Human Relations, 68(9) 1491–1515.

 

  Cameron, A, Bamber, G. J., &  Timo, N. (2006). Fast-food work: Are McJobs satisfying? Employee Relations,  28(5), 402-420.

 

Carter, A. (2015). Youth employment – the missing facts. Psychologist. 28 ( 6), 462-465.

 

 

Crow, S. M., Fok, L. Y., & Hartman, S. J. (1998 ).Who is at greater risk of work-related discrimination: Women, Blacks or homosexuals? Employee Responsibilities and Rights Journal, 11(1), 15-26.

 

Finkelstein, L. M.(2015). Older workers, stereotypes, and discrimination in the context of the employment relationship. In  Bal, P. Matthijs; Kooij, Dorien T. A. M.; Rousseau, Denise M. (Eds), Aging workers and the employee-employer relationship , Cham, Switzerland: Springer International Publishing, xiii, (pp. 13-32).

 

Gasson, R.N., Calder, J,E., Diorio, J.A., Smith, A.B. & Stigter, J.R. (2015). Young people’s employment: Protection or participation? Childhood, 22(2) 154–170.

Gonzalez, M. L. (2009). Getting to know reality and breaking stereotypes: the experience of two generations of working disabled women. Disability and Society,24 (4), 447-459

Hebl, M. R., Foster, B. J., Mannix, L. M., & Dovidio, J. F. (2002). Formal and interpersonal discrimination: A field study of bias toward homosexual applicants. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(6), 815-825.

Malul, M. (2009). Older workers’ employment in dynamic technology changes. The Journal of Socio-Economics, 38(5),  809-813.

 

Prideaux, S., Roulstone, A., Harris, J., & Barnes, C. (2009). Disabled people and self-directed support schemes: Reconceptualising work and welfare in the 21st century. Disability and Society, 24(5), 557-569.

 

Sa'di-Ahmad, H. (2004). Incorporation without Integration: Palestinian Citizen in Israel's Labor Market. In Semyonov & Lewin – Epstein (Eds.), Stratification in Israel (pp. 231-253).

 

Shier, M., Graham, J., & Jones, M. (2009). Barriers to employment as experienced by disabled people: a qualitative analysis in Calgary and Regina, Canada. Disability and Society, 24(1) 63-75.

Thompson, R., & Nored, L. (2002). Law enforcement employment discrimination based on sexual orientation: A selective review of case law. American Journal of Criminal Justice, 26(2), 203-217.