סמינריון - מגדר ועבודה

תואר: 
שנה: 

                                                                                                                     תאריך עדכון: 7.2017

 

שם ומספר הקורס: 

סוגיות של מגדר ומשמעות בעבודה בקרב עובדי השירות הציבורי

 

93-209-40

 

שם המרצה: ד"ר שגית שילה-לוין

סוג הקורס: סמינריון

 

שנת לימודים:  תשע"ח                    סמסטר:    א' וב'                         היקף שעות:  2

 

  1. מטרות הקורס :

היכרות עם מודלים הקשורים לתפיסת המשמעות בכלל, ומשמעות בעבודה בפרט, תוך התייחסות להבדלים המגדריים, ולאוכלוסיית המחקר: עובדי השירות הציבורי.

התנסות מעמיקה ושיטתית בתכנון ובביצוע מחקר

 

ב. תוכן הקורס:

תלמידי הסמינריון יבצעו פרויקט מחקר אמפירי.

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

לאורך שנת הלימודים בכל שבוע יתקיים מפגש פרונטלי עם כל הסטודנטים. בנוסף, על פי הצורך, יתקיימו מפגשים אישיים או זוגיים עם המנחה.

עבודת המחקר תתבסס על השלבים הבאים:

המחקרים יהיו מבוססים על מפגשים פרונטאליים, עבודת שטח, עבודה עצמית ומפגשים צוותיים ויכללו את השלבים הבאים:

  • היכרות עם הנושא: מהי תפיסת משמעות בעבודה? מה מעצב אותה? מה ההשלכות שלה?
  • איתור נושא אישי לעבודה
  • מציאת ספרות מחקרית ותיאורטית רלוונטית
  • ניסוח מטרת המחקר, שאלת המחקר והשערות המחקר
  • הגשת כלי מחקר (מציאת כלי מחקר קיימים לבדיקת שאלת המחקר)
  • ביצוע המחקר
  • עיבוד הנתונים בתוכנת SPSS
  • הצגת העבודה המלאה בסבב בשיעורים
  • הגשת העבודה במתכונת כתובה ומודפסת בהתאם לכללי כתיבה מדעית

 

נושאי הסמינריון:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1 - 3

הכרת הנושא: מגדר ומשמעות בעבודה

4

מבנה העבודה הסמנריונית

5

גיבוש רעיונות לנושאי מחקר

6-7

חיפוש במאגרי מידע

8

ניסוח שאלות והשערות מחקר

9-10

עקרונות הכתיבה האקדמית

11-12

הצגת הצעות המחקר

13

מציאת כלי מחקר

 

11-15

ביצוע המחקר

16-26

הצגת המחקרים

 

 

ג. חובות הקורס:

ההערכה תהיה מבוססת על התרומה האישית של כל סטודנט לפרויקט המחקר:

  1. השתתפות פעילה בכל הפגישות והצגת העבודה                                (10%)
  2. דוח סופי                                                                                                  (90%)

 

ד. ביבליוגרפיה:

Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resource Management Review, 16, 199-208.

Fox, A. (1980). The meaning of work. In G. Esland, & G. Salaman (Eds.), The Politics of Work and Occupations. Toronto: University of Toronto Press.

Hodson, R. (2004). Work life and social fulfillment: Does social affiliation at work reflect a carrot or a stick? Social Science Quarterly, 85, 221-239.

Holbeche, L., & Springett, N. (2004). In search of meaning in the workplace. UK: Roffey Park Institute.

Konz, G. N., & Ryan, F. X. (1999). Maintaining an organizational spirituality: No easy task. Journal of Organizational Change Management, 12, 200-210.

Lips-Wiersma, M., & Wright, S. (2012). Measuring the meaning of meaningful work: Devekopment and validation of the comprehensive meaningful work scale (CMWS). Group ans organization management, 37, 656-685.

Maharaj, I., & Schlechter, A. (2007). Meaning in life and meaning of work: Relationships with organisational citizenship behaviour, commitment and job satisfaction. Management Dynamics, 16, 24-41.

MOW-International Research Team. (1987). The Meaning of Work: An International View. London: Academic Press.

Pratt, G. M., & Ashforth, E. B. (2003). Fostering meaningfulness in working and at work. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive Organisational Scholarship: Foundations of a New Discipline. San Francisco: Berrett-Koehler.

Rosso, B., Dekas, K., Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A theoretical integration and review, Research in Organizational Behavior, 30, 91–127.

 

Steger, M. F. (2012). Experiencing meaning in life: Optimal functioning at the nexus of spirituality, psychopathology, and well-being. In P. T. P. Wong (Eds.), The Human Quest for Meaning (2nd Ed.). pp. 165-184). New York: Routledge.

Wrzeniewski, A. (2003). Finding positive meaning in work. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline (pp. 309-327). San Francisco: Berett-Kohler.

 

.