ניהול שינויים בארגון

תואר: 
שנה: 
אוניברסיטת בר – אילן  תשע"ח שם הקורס: ניהול שינוי בארגון

מרצה: ד"ר דודי שלום

נ"ז: 2

 

שעת קבלה: ביום הקורס, בתיאום מוקדם

 

דרכי התקשרות:

 

 on-ds@zahav.net.il

050-5211609       (במידה ואין מענה, לנסות שוב ולא להשאיר הודעה)

 

כללי:

 

ניהול ארגונים בסביבה של שינויים תכופים מחייב ניהול שינויים גם בתוך הארגון. היקף השינויים בסביבה, מהירותם,  חוסר היכולת לצפות את אופיים והשלכותיהם גדולים היום מאשר אי פעם. המנהלים נדרשים לגלות ערנות לשינויים ולדעת לנהל אותם בצורה מושכלת.

 

מטרות הקורס:

 

לבחון את מהותו של השינוי הארגוני ואת הגורמים המשפיעים על התפתחותו,  לבחון את הנושאים המחייבים שינוי בארגון, לאור השינויים בסביבה, לבחון את הדרכים והשיטות ליישום אפקטיבי ויעיל של שינוי בארגון, לבחון את תפקידם של המנהלים בניהול נכון של שינוי ארגוני.

 

נושאי הקורס:   (בנוסף ללוח הקורס)

 

מהותו של השינוי הארגוני. סוגי שינויים.  תהליך השינוי - שלבים. כולל תכנון השינוי.

גורמים המשפיעים על ביצוע שינויים (חיצוניים ופנימיים).

סוכן השנוי, תפקידו בניהול השינוי, מעורבותו, שיטות ואסטרטגיות העומדות לרשותו בקידום שינוי ארגוני. מנהיגות וחזון בהובלת שינוי ארגוני.

התנגדויות לשינוי ארגוני ואמצעים להתמודד איתן. תרבות ארגונית והקשרה בשינוי ארגוני. הערכת תהליכי שינוי בארגונים.

 

שיטת הלימוד: הלימוד יתבסס על הרצאות מלוות במצגות וניתוח אירועים.

 

תוכנית הקורס לפי הנושאים:   (* שינויים יתכנו לפי הצורך וההספק)

 

מס"ד

תוכן

מקורות קריאה

הערות

1

מבוא והצגת הפרויקט המבוקש.

תהליך הניהול , הארגון וסביבתו והשפעות על  ביצוע שינויים בארגונים.

תרבות ארגונית והשפעה על שינוי ארגוני.

 

לוי (2000), פרק 1.

לוי (2008), פרק 5, 13.

סמואל (2012), פרקים 9, 11. 

קוטר (2003), חלק 1.

בר-חים (1994), כרך ב' יחידה 8.

          

Johnson & Scholes (2008), Part 2

Daft (2010), Ch. 2, 11.

Weis (2015)

 

2

סוגי שינוי ותוכן השינוי.

תוצר השינוי.

תיאוריות של שינוי.

פוקס (1998), פרק א'.

לוי (2000), פרק 2.

לוי (2008), פרק 6.

סמואל (2012), עמ' 307-315.

Burke (2008), Ch. 1,4.

Cummings (2000), Ch. 3.

Luthans (1989), Ch. 20

 

3

כוחות לביצוע שינוי ארגוני  (הסיבות לשינוי)

שלבים עיקריים בשינוי הארגוני:

 ייזום, אימוץ, יישום, מיסוד

 

פוקס (1998), פרק ב'.

סמואל (2012), עמ' 307-319.

קוטר (2003), חלק 2.

שלום (1995), פרק א'.

 

4

צרכים בשינוי ארגוני.

 עיתוי השינוי.

 תכנית השינוי.

לוי (2008), פרקים 8,9.

שלום (1995), פרק ד'.

Weis (2015)

 

5

אבחון ארגוני מודלים, גישות ותהליך האבחון.

לוי (2000), פרק 7.

לוי (2008), פרקים 9, 11.

שלום (1995), עמ' 110- 95.

 

6

פיתוח ארגוני ולמידה ארגונית  -   הקשר לשינוי ארגוני.

 

בר-חיים (1990),  יח' 8.2, עמ' 22-35.

לוי (2008), פרק 21.

Dievernich, Tokarski, & Gong (2016), pp 191-208.

 

7

קבלת ההחלטה על ביצוע שינוי  בארגון, השוואה  לתרבויות ניהול  ניתוח אירוע

שלום (1995), עמ' 158- 152.

שלום (2005).

Bax (2005)

צפייה בסרט

8

התנגדויות וקונפליקטים ארגוניים בהנהגת שינויים

בארגון.

התמודדות עם התנגדויות.

תקשורת עם העובדים.

 

לוי (2000), פרק 6.

לוי (2008), פרקים 10, 20.

פוקס (1998), פרקים ד' – יג'.

שלום (1995), עמ' 151- 126.

Cummings (2000), Ch. 11.

Dievernich, Tokarski, & Gong (2016)

Georgiades (2015)

Petrou, Demerouti & Schaufeli (2016)

Weis (2015)

 

9

סוכן השינוי ומנהיגות בשינוי.

לוי (2000), עמ' 126-133.

לוי (2008), פרק 12.

שלום (1995), עמ' 83- 76.

Burke (2008), Ch. 12, 13.

Burnes, Hughes, & By (2016)

 

10

ניתוחי אירוע בתהליכי שינוי. מצגות סטודנטים.

 

 

צפייה בסרט

11

סיכום הקורס וחזרה למבחן.

 

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה בעברית:

 

 1. אדיג’ס, י. (2000) ניהול הצמיחה והתחדשות הארגון. ת"א המי"ל

 

 1. בר-חיים, א. (1990). ניהול משאבי אנוש, ת"א, האוניברסיטה הפתוחה.

 

 1. בר-חים, א.  (1994), התנהגות ארגונית, ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, כרך ג'.

 

 1. כפיר, א. (1997), ארגון וניהול, עיצוב ושינוי, ת"א, צ'ריקובר.

 

 1. לוי, ע. (2000), ניהול שינוי ארגוני - גישות, שיטות ותהליכים, ת"א, צ'ריקובר.

 

 1. לוי, ע. (2008), ניהול ומנהיגות - שינוי וחדשנות, רימונים.

 

 1. סמואל, י. (2012), ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. אוניברסיטת חיפה, פרק 14.

 

 1. פוקס, ש. (1998), הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי, אוניברסיטת בר-אילן.

 

 1. קוטר, ג. (2003), להוביל לשינוי, ת"א, מטר.

 

 1. שלום, ד. (1995), איך עושים חידוש ארגוני, הקמת מפח"ש בצה"ל, ספריית המינהל, ת"א.   (ראה באתר:  www.onshalom.com  (

 

 1.  שלום ד. (2005), "דו"ח דברת – איך ניתן היה לצמצם את ההתנגדויות? שיתוף בתהליך קבלת החלטות", משאבי אנוש. (ראה באתר:  www.onshalom.com  (

 

  

ביבליוגרפיה באנגלית:

 

 1. Bax C. (2005), Cooperation and Organization in Decision Making: A More Decisive Road Safty Policy? Results from a multiple case study in the Netherlands, Canadian Journal of Administrative Science, vol. 22, pp. 35-44.

 

 1. Burke, W. Warner (2013) Organization Change: Theory and Practice. Los Angeles: sage Publications.

 

 1. Burnes, B., Hughes, M., & By, R. T. (2016). Reimagining organizational change leadership. Leadership, 1742715016662188.

 

 1. Cameron, E., & Green, M. (2015). Making sense of change management: a complete guide to the models, tools and techniques of organizational change. Kogan Page Publishers.

 

 1. Cummings, G.T.& Worley, G.C. (2000). Organizational development and change. (6th ed.) Southern Western College Pub.

 

 1. Daft, R.L. (2010). Organization Theory and Design. (10th ed.) Cincinnati: Ohio, South-Western College Publishing. Part 5: Innovation and Change, 410-449.

 

 1. Dievernich, F. E., Tokarski, K. O., & Gong, J. (2016). Change Management and the Human Factor. Springer International Pu.

 

 1. Georgiades, S. (2015). Employee Engagement in Media Management: Creativeness and Organizational Development. Springer.

 

 1. Johnson, G. & Scholes, K. (2008), Exploring Corporate Strategy, NJ, Prentice Hall.

 

 1. Luthans, F. (1989), Organizational Behavior, Mc Graw-Hill. Ch. 20.

 

 1.  Petrou, P., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2016). Crafting the change: The role of employee job crafting behaviors for successful organizational change. Journal of Management, 0149206315624961.

 

 1. Senior, B.  (2000). Organizational change. London; Pitman.

 

 1. Weis, B. X. (2015). From Idea to Innovation. Springer. ‏ ‏

 

חובות הקורס:

 

 1. נוכחות והשתתפות בשיעורים (בלפחות 70%, כולל היעדרויות מאושרות)
 2. קריאת חומר מתבקש
 3. כתיבת תרגיל (50%)
 4. הצלחה בבחינה (50%)

 

בהצלחה!