מבוא לממשל ופוליטיקה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

אוניברסיטת בר-אילן

מנהל המכללות

 

מבוא לממשל ופוליטיקה

ד"ר עדי בינס

קורס חובה – שנתי (2 ש"ש)  - ב.א- תשע"ח

פרטי התקשרות:

מרצה:

ד"ר עדי בינס –  adibinhas@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש.

מתרגלים: ד"ר אביחי ארביטמן, לורן דגן, ניר לויתן.

 

תיאור ומטרת הקורס

עולם הפוליטיקה מעצב את חיינו מדי יום ביומו, אך פוליטיקה היא יותר מאשר דיונים פרלמנטרים. בקורס ייחשפו הסטודנטים למונחים בסיסיים העומדים בבסיס עולם הפוליטיקה (עוצמה, סמכות, לגיטימיות); למערכת היחסים בין מדינת הלאום לאזרח, ולתהליכים השונים העוברים על מדינת הלאום בימינו; לסוגי המשטרים השונים, ולמבנה המשטר הדמוקרטי המודרני.

 

מבנה הקורס: הקורס מורכב מהרצאה שבועית ותרגיל כפול כל שבועיים. מטרת ההרצאה לחשוף בפני הסטודנטים את הנושאים המרכזיים בהם עוסק התחום, תוך הצגת הגישות השונות.

מטרת התרגיל – לחשוף את הסטודנטים למאמרים אקדמיים ולהרחיב את הידע שלהם בתחום מעבר לחומר ההרצאות.

הערה: השתתפות בקורס מחייבת את הסטודנטים להיות מודעים לאירועים מרכזיים בארץ ובעולם (חלק מתהליך הלימוד מתבצע באמצעות "הכנסת" המציאות לכיתה, בהתאם לאירועים השונים שמתרחשים במהלך השנה).

 

דרישות הקורס:

הרצאה – נוכחות חובה

תרגיל:

נוכחות והשתתפות חובה (10%) – קריאת חובה של חומר הקריאה ע"פ הנחיית המתרגלים. בעיית נוכחות עלולה להוביל לגריעת הסטודנט/ית מהקורס.

בחנים ומטלת בית (40%) – במהלך הקורס יינתנו הנחיות מפורטות. על הסטודנטים להשיג ציון עובר (60) בכל המטלות על מנת לעבור את הקורס.

מבחן מסכם (50%) – המבחן ייערך בסיום הקורס והוא יכלול את חומר ההרצאות וחומר התרגילים גם יחד.

 

הציון הסופי יורכב מציון המבחן ומציוני המטלות, אך בכל מקרה קבלת ציון עובר בקורס מחייבת ציון עובר לפחות (60) בשני מרכיבי הציון הסופי (מבחן מסכם ותרגיל).

 

נושאי ההרצאה וחומר הקריאה

 

א.    פוליטיקה והשתתפות  פוליטית

 

1.     רוברט דאל, "האדם הפוליטי", בתוך: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמון ( עורכים)  מדינה וחברה- סוגיות בסוציולוגיה פוליטית, (תל אביב: עם-עובד, תשל"ו ) כרך א' עמ' 158-133.

       שמור מדעי המדינה לפי מדי.וח  (19643)   וגם תדפיס 5308  (346727)

 

ב.     עוצמה וסמכות

 

1.     מקס וובר, "הטיפוסים של סמכות ותיאום מחייב", בתוך: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמון ( עורכים)  מדינה וחברה- סוגיות בסוציולוגיה פוליטית, (תל אביב: עם-עובד, תשל"ו ) כרך א'. עמ' 34-48.

       שמור מדעי המדינה לפי מדי.וח  (19643)  וגם תדפיס 5318  (347292), תדפיס 9828  

       (592246)

 

2.     סיימור מ. ליפסט, "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך: האדם המדיני, (תל 

        אביב : יחדיו , תשל"ג ) עמ'  97 – 103.

       שמור מדעי המדינה לפי ליפ.אד  (137203

 

3.     ויליאם קורנהאוזר , "עילית שלטת או קבוצות וטו" ,בתוך: משה ליסק (עורך), סוגיות בסוציולוגיה ( ת"א: עם עובד , 1980 ) , עמ' 143 – 159.     

        שמור סוציולוגיה לפי סוג.בס  (115518)  וגם תדפיס 5335  (348075)

 

4.    רוברט מיכלס, "חוק הברזל של האוליגרכיה", בתוך: ש.נ. איזנשטדט, ע. גוטמן, י. עצמון        (עורכים)  מדינה וחברה- סוגיות בסוציולוגיה פוליטית, (תל אביב: עם-עובד, תשל"ו ) כרך א' עמ' 174 - 188.

 

 

ג.     המדינה המודרנית, לאומיות ואתניות 

 

  1. המדינה המודרנית: ברוך קימרלינג, בין מדינה לחברה סוציולוגיה של הפוליטיקה (ת"א:  האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ה ) כרך ב' עמ' 131 – 157.

        שמור סוציולוגיה לפי קימ.בי  (279024)

 

2.    זיסר,ברוך. "לאומיות: חיה וקיימת". בתוך: ברוך, זיסר. על ימין ועל שמאל (ירושלים, שוקן,

       1999 ). עמ'  270 –  288.

        שמור מדעי המדינה לפי זיס. על (439762)

 

ד. גלובליזציה  והשפעותיה

 

 

  1.  תומס ל. פרידמן, ה"לקסוס" ועץ הזית הגלובליזציה- מבט אל עולם משתנה (אור יהודה :  

         הד ארצי, תש"ס) עמ' 24 – 29, 41 – 51, 291 – 310.

        שמור מדעי המדינה לפי פרי.לק  (463293)

 

  1. פרנסיס פוקוימה " קץ ההיסטוריה ". בתוך: ברוך זיסר (עורך) אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות – מקראה חלק א,  עמ' 347 – 361.    

      שמור מדעי-המדינה לפי איד.פו (578634) וגם תדפיס 9873  (593904)

 

  1. סמואל הנטינגטון, התנגשות הציביליזציות (ירושלים, שלם, התשס"ג – 2003)

      עמ' 3 – 33, 239 –  275.

 

ה. משטרים מדיניים

דמוקרטיות

 

1.   רוד הייג, ומרטין הרופ, פוליטיקה השוואתית. תרגום: חדוה ארליך. (רעננה: האוניברסיטה 

      הפתוחה. 2011), פרק 3, עמ' 65 – 89

 

  1. נויברגר, ב. (1985) "הדמוקרטיה המודרנית: שורשים רעיוניים ותפיסות יסוד" בתוך: דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה- 20. ת"א: או"פ, יחידות 1-2. עמ' 81-102.  

 

 

משטר טוטליטרי

  1. שפירא, ל. )1972( "קוי מיתאר של הטוטליטריות ותכונותיה", בתוך: ש.נ. אייזנשטדט, ע.גוטמן וי. עצמון)עורכים( מדינה וחברה )א( תל-אביב: עם עובד, עמ’ 300-277.
  2. פרידריך, ק. וז. בז'ז'ינסקי )1966( "קוי האופי הכלליים של הדיקטטורה הטוטליטרית", בתוך: ש.נ. אייזנשטדט, ע.גוטמן וי. עצמון)עורכים( מדינה וחברה )א( תל-אביב: עם עובד, עמ’ 276-267.

 

משטר אוטוריטארי

 

1.   רוד הייג, ומרטין הרופ, פוליטיקה השוואתית. תרגום: חדוה ארליך. (רעננה: האוניברסיטה 

      הפתוחה. 2011), פרק 4, עמ' 91 - 121

 

ו.     לגיטימיות ויציבות בחברה דמוקרטית.

 

  1. סיימור מ. ליפסט, "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה", בתוך: האדם המדיני, (תל אביב : יחדיו , תשל"ג ) עמ' 97 – 118.

       שמור מדעי המדינה לפי ליפ.אד  (137203)

 

  1. ארנד ליפהרט "דמוקרטיה התאגדותית", בתוך: דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, כרך א', עמ' 264 – 284.

        שמור מדעי המדינה לפי דמו.וד  (406053)  וגם תדפיס 3510  (166055)

 

ז. תרבות פוליטית ודעת קהל

תרבות פוליטית

 

  1. Gabriel Almond, "Political Socialization and Political Culture", in Gabriel A. Almond and Brigham Powell Yr. (eds.) Comparative Politics Today: A World View,  (NY: Harper & Collins , 1992) pp. 33-45.

        שמור מדעי המדינה לפי COM  (173379) וגם תדפיס 9651  (580734)

 

 

דעת קהל

 תמר הרמן, "יש חדש תחת השמש: דעת קהל וקבלת החלטות בישראל", בתוך: עדכן

    אסטרטגי, כרך 14, גיליון 4, ינואר 2012, עמ' 37 – 50.

 

ח. דמוקרטיה ובחירות ומשאלי עם

 

1. רוד הייג, ומרטין הרופ, פוליטיקה השוואתית. תרגום: חדוה ארליך. (רעננה: האוניברסיטה 

    הפתוחה. 2011), פרק 10, עמ' 273 – 300.

 

ט. מפלגות פוליטיות וקבוצות אינטרס

 

1. יעל ישי, קבוצות אינטרס בישראל (תל אביב: עם עובד, 1987) עמ' 11 – 33.

    שמור סוציולוגיה לפי ישי.קב  (66696)

 

2. רוד הייג, ומרטין הרופ, פוליטיקה השוואתית. תרגום: חדוה ארליך. (רעננה: האוניברסיטה 

    הפתוחה. 2011), פרק 12, עמ' 345 – 382.

 

י. הממשל הדמוקרטי - מוסדותיו ורשויותיו

 

1. רוד הייג, ומרטין הרופ, פוליטיקה השוואתית. תרגום: חדוה ארליך. (רעננה: האוניברסיטה 

    הפתוחה. 2011), פרקים 15 - 16, עמ' 453 – 488, 489 – 528.