סמינריון - אלימות במשפחה

תואר: 
שנה: 
 

שם הקורס : אלימות במשפחה

 

שנה"ל:  תשע"ח

קוד הקורס: 93-317-30

 

שם המרצה: פרישטיק מרדכי

 

סוג הקורס: סמינריון  

1.     מטרות הקורס:

                הכרת הספרות העוסקת בתחום אלימות במשפחה, ויכולת כתיבת עבודה סמינריונית בתחום זה

 

2.     תאור הקורס:

שעור 1 -כללים בהגשת עבודה סמינריונית וכתיבה ביבליוגרפית

שעור 2 -בחירת נושא לעבודה סמינריונית ולתרגיל. לתלמידים יוצגו דוגמאות לנושאים רלבנטיים

שעור 3 -הנחיות קבוצתיות ואינדיבידואלית לפי הנושא שהסטודנט בחר. קבוצה ראשונה:

           סטודנטים העוסקים באלימות כלפי הורים קשישים והורים כלפי ילדיהם.

שעור 4 -המשך הנחייה קבוצתית ואינדיבידואלית - קבוצה שנייה: סטודנטים העוסקים באלימות

          כלפי נשים, ונשים כלפי בעליהן

שעור 5-המשך הנחייה קבוצתית ואינדיבידואלית - קבוצה שלישית: סטודנטים העוסקים באלימות

          אחיינים או בכל נושא רלבנטי אחר

שעור 6-הגדרת המושגים "אלימות" ו"משפחה" וסקירה היסטורית של התופעה

          היקף התופעה – כלפי נשים, כלפי בעלים, כלפי ילדים, כלפי הורים קשישים וכלפי

            אחאים

שעור 7- סיבות לתופעה

שעור 8 -ההשלכות כלפי קרבן האלימות וכלפי כלל המערכת המשפחתית

שעור 9- דרכי טיפול בתופעה

שעור 10- החקיקה בנושא ומתן פיצוי לנפגעי אלימות במשפחה

שעור 11- שיחות אינדיבידואליות לגבי התקדמות בעבודה הסמינריונית של סטודנטים העוסקים

             באלימות כלפי הורים ואלימות של הורים כלפי ילדיהם

שעור 12- המשך שיחות אינדיבידואליות עם סטודנטים שבחרו באלימות כלפי נשים, כלפי

             בעלים ובין אחאים  

שעורים 13- 15 הצגת רפרטים

 

  1. דרישות הקורס:

 

נוכחות קבועה (לכל הפחות 80% מהשיעורים)

הגשת רפרט + שיחה אישית במהלך הסמסטר (15% מהציון)

הגשת תרגיל (10% מהציון)

הגשת עבודה סמינריונית (75% מהציון).   

 

  1. רשימת המקורות

אלימות במשפחה בכללותה

פרישטיק, מ. (2011). אלימות במשפחה בפרספקטיבה יהודית: התופעה בימינו ובקהילות ישראל בעבר. קרית ביאליק: הוצאת ספרים "אח,

               

                 אלימות כלפי נשים

 

     גל, נ. (2003). אלימות נגד נשים: נורמה או סטייה? אשקלון: המכללה האקדמית

                           אשקלון

     אלסטר, י. (1997). אלימות במקום אהבה. רחובות: מהות

     גרוסמן, א. (תשנה). אלימות כלפי נשים בחברה היהודית בחמי הביניים, בתוך עצמון, י.

     (עורכת): אשנב לחייהן של נשים יהודיות בחברות יהודיות. ירושלים: מרכז זלמן שז"ר

Koss, M. et al (2002). No safe haven: male violence against women at home, at

          work and in community. Wash. D.C.: American Psychological Association

 

אלימות כלפי  ילדים

 

     אילון, ע. (1999). התעללות בילדים במשפחה. ירושלים. מכון הנרייטה סאלד

     גליק, ש. (2002). התעללות בילדים, הרפואה, י, 882-879

     Ammerman, R.T. & Hersen, M. (1990).  Children at risk. N.Y.: Plenume

 

אלימות מינית כלפי ילדים

 

     רימרמן, י. (1985). יחסים אסורים במשפחה. תל-אביב: צ'ריקובר

     Gill, M. & Tutty, L. (1997). Sexual identity issues for male survivors of children

            sexual abuse: A Qualitative study, Journal of Child Sexual Abuse, 6(3)

 

אלימות ילדים כלפי הוריהם הזקנים

    

לוינשטיין, א. ורון, פ. (2000). פגיעה בקשישים על ידי בני משפחה מטפלים, חברה

                ורווחה, כ (2). 193-175

Fulmer, T. et al (2000). Elder neglect assessment in the emergency development,

         Journal of Emergency Nursing, 26(5), 436-443  

 

אלימות של נשים כלפי בעליהן

 

    ברדרס, ב.ג. (עורכת): התעללות בגברים: טראומה מולידה טרטומה. קרית ביאליק,

                   הוצ' אח

Dobash, R. & Dobash E.R. (2001). Women's violence to men in intimate relationship, British Journal of Criminology, 44, 326-349   

    אלימות בין אחאים

 

        פטרסון, ל.ט.א. (2008). אלימות מינית על ידי אחאים: מודעות חזרה לטראומת ילדות שלא

                  זכתה להתייחסות  http://moving forward.org/v1n4-cover.html

Douglas, C.A. (2001). Sexual interaction among sibling and cousins: Experimentation

           or exploitation, Child Abus & Neglect, 13, 271-279

 

 

ביבליוגרפיה מומלצת

       התלמידים יקבלו רשימה ביבליוגרפית ראשונית בהתאם לנושא שבחרו לכתיבת

       העבודה הסמינריונית. נושאים אפשריים שיכללו בביבליוגרפיה

         

אלימות כלפי נשים – היקף התופעה, השלכות על האישה ועל הילדים, חקיקה, דרכי טיפול,

מקלט לנשים מוכות, תוכניות טיפוליות בגבר האלים, הסבר לתופעה, יחס רשויות אכיפת החוק לתופעה, תופעת העגונות.

אלימות כלפי גברים – היקף התופעה, הסברים לתופעה, דרכי התערבות

אלימות כלפי ילדים – מינית פיזית ופסיכולוגית – היקף התופעות, סיבות, השלכות, דרכיטיפול, חקיקה, קרע היסטורי באומות העולם ובקהילות ישראל.

אלימות כלפי הורים זקנים – היקף התופעה, סיבות, השלכות, חקיקה, טיפול

אלימות בין אחאים – היקף, עמדות הציבור, סיבות, התערבות