סמינריון - התמודדות במצבי לחץ

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

2017

התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר

 

 סמינריון

 93-311-30

 

פרופ  ליאת קוליק

 

שנת לימודים:     תשע"ח                 סמסטר:   א                          היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:           

 

 

א. מטרות הקורס

 

הקורס עוסק בסוגיות נבחרות הקשורות להבנת מושגיים ותפיסות בסיסיות הקשורות למצבי לחץ הנוצרים בין האדם לסביבתו החברתית. במסגרת הקורס נדון תחילה במודלים המסבירים את תופעת הלחץ, מקורותיה, תוצאותיה ואסטרטגיות ההתמודדות עמה. במהלך הקורס ניישם מודלים אלה לנתח מצבי לחץ ייחודים הנוצרים מפעילות הגומלין היום - יומית בין האדם לסביבתו .

 

 

ב. תוכן הקורס:

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

 1. מודלים כללים להבנת לחצים: הלחץ כתגובה, לחץ כגורם סביבתי ולחץ כאינטראקציה בין אדם לסביבה .

 

 1. גורמי לחץ:  אובדן, אתגר, איום, עומס יתר, תת עומס, קונפליקטים, מעברי חיים, מצבי חוסר ודאות, מצבי עמימות וכו'.

 

 1. סוגי לחץ: לחץ אקוטי, לחץ כרוני, אירועי חיים קריטיים, ואירועים יום-יומיים (מיקרו לחצים).

 

 1. אישיות המתמודדת עם לחצים: אישיות חסינה, מיקוד שליטה, קוהרנטיות וחוללות עצמית .

 

 1. לחץ ויחסי צוות: מצבי לחץ המובילים להשפעות חברתיות שונות של הצוות על הפרט ושל הפרט על הצוות, כגון קונפורמיות חברתית, הדבקה חברתית, אנטי קונפורמיזם, המרצה חברתית וכו'.

 

 1. לחץ ביצוע ומוטיבציה: נדון בקשר בין מצבי לחץ לביצוע המשימה ובהשפעת המוטיבציה על קשר זה .

 

 1. מצבי לחץ ומשפחה: נתייחס לקשרי הגומלין בין קרירה / עבודה / צבא לבין משפחה. נתמקד בפרט במשפחות צעירות ובלחצים הנוצרים בהם, עקב דרישות תפקידיות שונות.

 

 1. תוצאות הלחץ: נדון בתגובות  פיזיולוגיות, פסיכולוגיות, קוגניטיביות והתנהגותיות למצבי לחץ .

 

 1. סגנונות התמודדות: נדון בסגנונות התמודדות עם לחצים ברמת הפרט, ברמת המשפחה וברמת הארגון .

 

10.משאבי התמודדות: נציין סוגים שונים של משאבים המסעים לפרט להתמודד עם חוויית

     הלחץ (כגון ידע, בריאות, משאבים חומרים, תמיכה חברתית וכו') .

 

11.הבדלים בין המינים בחוויית הלחץ: נדון בגורמי לחץ ייחודים לגברים ולנשים על פי 

    מחקרים שבוצעו בישראל .        

 

 

 

    מהלך השיעורים:

 

 הרצאות פרונטאליות ומפגשים אישיים לצורך  בחירת נושא הסמינריון והנחייה בכתיבה

 

ג. חובות הקורס:

 

1)

2)

 

 

 

מרכיבי הציון הסופי:

 

 • 100% - ציון עבודה סמינריונית.
 • בונוס של חמש נקודות על הצגת רפרט בכיתה  בנושא העבודה הסמינריונית.
 • ציון עובר 65.

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

     ספרי הלימוד

 

 

עיקר חומר הקריאה מתבסס על הספרים הבאים:

 

1.     Goldberg, L. & Breznitz, S. (1994). Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects. NY: The Free Press.

 

 1. בר-חיים, א. (1994) התנהגות ארגונית. (כרך ב). תל-אביב: האונברסיטה הפתוחה.

 

 

3. גלוברזון א. גלין א. ורוזנשטיין א. (1990), משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל. תל-אביב: הוצאת רמות.  

 

 

  בנוסף יש לקרוא את המקורות הבאים

 

1.     Lazarus, R.S. (1991). Psychological stress in the workplace. Journal of Social Behavior and Personality. 6(7), 1-14.

 

2.      Westman, M. & Eden, D. (1992). Excessive role demand and subsequent performance, Journal of Organizational Behavior, 13(5), 518-530.

 

3.      Barnett, R.C. (1993). “Multiple Roles, Gender and Psychological Distress,” in L. Goldberg & S. Breznitz (Eds.), Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects, (pp. 427-448). NY: The Free Press.

 

 

4.      Pines, A.M. (1993). “Burnout”. In L. Goldberg & S. Breznitz (Eds.), Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects, (pp. 386-402). NY: The Free Press

.

5.     Acker, G. M., & Lawrence, D. (2009). Social Work and Managed Care Measuring Competence, Burnout, and Role Stress of Workers Providing Mental Health Services in a Managed Care Era. Journal of Social Work, 9 (3), 269-283.

כתב עת אלקטרוני (1215164)                   

 

6.     Gray-Stanley, J. A., & Muramatsu, N. (2011). Work stress, burnout, and social and personal resources among direct care workers. Research in developmental disabilities, 32 (3), 1065-1074.

כתב עת אלקטרוני (132167)           

 

 

7. עציון, ד. (1990). שחיקה בתפקידי ניהול, גורמים והשלכות. בתוך א. גלוברזון, א. גלין,

ורוזנשטיין, (עורכים), משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל. (עמודים 271-286) תל-אביב: הוצאת רמות.

 

8. בר-חיים, א. (1994). לחצים ושחיקה בעבודה: התנהגויות ארגוניות במשבר. (יחידה 7 )

 בתוך א. בר-חיים,  התנהגות ארגונית. (עורך), (עמודים 149-212). תל-אביב:

  האונברסיטה הפתוחה.