הסייגים לאחריות פלילית

תואר: 
שנה: 

                                        

 

שם ומספר הקורס:  93-310-30

סייגים לאחריות הפלילית, - ניצבים

סוג הקורס: (שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה וכד')

שנת לימודים:   תשע"ח         סמסטר:    ב'                 היקף שעות:  שעתיים בשבוע

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 1. מטרת הקורס לאפשר לתלמידים להבין את מהות הסייגים המפורטים בחוק העונשין  ואת ההשלכות של סייגים אלו על אזרחי המדינה ותושביה. כל זאת באמצעות הבנת פרשנות חוק העונשין בקטע הרלוונטי  ופסקי דין של בתי המשפט.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

     הקורס יתייחס לשאלות הכשרות הפלילית ולרציה. בשלב הבא נדון בצידוק, בפטור  

     ובפקודה הבלתי חוקית והבלתי חוקית בעליל.

     לב הקורס ידון בסייגים: קטינות; העדר שליטה; אי שפיות הדעת; שכרות; הגנה עצמית; 

    הצורך והכורח ; הצידוק; כניסה למצב בהתנהגות פסולה; זוטי דברים; סייגים לסייגים.

 

    מהלך השיעורים: הרצאה פרונטלית תוך הפניה ושימוש בחוק העונשין ובפסיקות שונות  

                            של בתי המשפט בישראל.

 

     

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

אין באפשרותי לפרט תוכן כל שיעור ושיעור. השיעורים כוללים את החומר המפורט בפסקה ב' לעיל.

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ג. חובות הקורס: בחינה מסכמת

 

     דרישות קדם:

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 100% עפ"י הבחינה.

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

     פסקי הדין הנלמדים במהלך הסמסטר.

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

 חומר מחייב למבחנים: פסקי הדין הנ"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פסיקה – סייגים לאחריות פלילית

מוגש ע"י הרן פינשטין

 

 

 1. ע"פ 410/71 הורוביץ – כו' (1) 642.
 2. ע"פ 61/83 שוקרון נ.  מ.י. – לח' (2) 617.
 3. ע"פ 57/83 פס"ד גולד פד"י ז' 1826.
 4. ע"פ 486/88 אנקונינה נ. התוצ'ר – מד' (2) 353.
 5. ע"פ 7761/95 אבו חמד.
 6. ע"פ 187/61 פנו נ. היוע"מ פד"י טז' 1105.
 7. ע"פ 382/79 חמיס נ.   מ.י. – ל (2) 729.
 8. ע"פ 118/53 מנדלברוט נ. יוע"מ פד"י י' 281.
 9. ע"פ 476/81 איזנברג נ.  מ.י. – לז' (1) 316.
 10. ע"פ 870/80 לדאני נ.  מ.י. – לו' (1) 29.
 11. ע"פ 2113/93 אבנרי נ.  מ.י. – מח' (5) 133.
 12. ע"פ 144/72 מ.י.  נ. רופא – כו' (2) 773.
 13. ע"פ 85/78 אפנג'ר נ.  מ.י. – לג' (3) 141.
 14. ע"פ 533/77 תומא נ.  מ.י. – לב' (3) 141.
 15. ע"פ 1537/91 אבו רביע נ.  מ.י.
 16. ע"פ 558/73 חקק נ.  מ.י. – כח' (1) 596.
 17. בג"צ 935/89 גנור נ. היוע"מ – מד' (2) 485.
 18. ע"פ 389/91 מ.י.  נ. ויסבוך.
 19. ע"פ 5002/94 בן-איסק נ.  מ.י. – מט' (4) 151.
 20. ע"פ 3795/97 פלוני נ.  מ.י. – נד' (3) 97.
 21. ע"פ 11/99 ויניצקי נ.  מ.י. – נג' (2) 145.
 22. ע"פ 5121/98 יששכרוב נ. התוצ"ר – סא' (1) 461.
 23. ע"פ 4188/93 לוי ואח' נ.  מ.י. – מח' (5) 539.
 24. ע"פ 95/60 ולדמן נ. היוע"מ – צידוק משפטי.
 25. ע"פ 3920/00 פלונית נ.  מ.י. – נז' (2) 1.
 26. ת.פ. 1010/07 מ.י. נ. שי דרומי.
 27. ע"פ 4785/90 ג'אברין נ.  מ.י. – מט' (5) 223.
 28. ע"פ 1713/95 פרידמן נ.  מ.י. – נ' (1) 265.
 29. ע/283/58 שלום ואח' נ. התוצ"ר פסקים מ"ד, 362.
 30. ער"מ 1/82 עירית ת"א-יפו נ. רובין לו' (3) 579.
 31. ע"פ 4188/93 לוי ואח'  נ.  מ.י. – מח' (5) 539.
 32. ע"פ 450/86 גילה נ.  מ.י. – מ' (4) 826.
 33. ע"פ 4675/97 רוזוב נ.  מ.י. – נג' (4) 410.
 34. ע"פ 86/55 מיזאן נ. היוע"מ – יא', 769.  
 35. ע"פ 5031/01 פלונית נ.  מ.י. – נד' (6) 625.
 36. א.מגן "זוטי דברים" – אך לא מילתא זוטרא, הפרקליט מג', 38.

 

 

 

 

 

מספרנו: בר אילן - סילבוס – סייגים לאחריות הפלילית – תשע"ח – סמסטר ב' - 503 /  בר אילן / רני 2017