חברה, תרבות ופוליטיקה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                

המדור לזרועות בטחון

חברה, תרבות ופוליטיקה בעידן החדש 1500 – 2000

93-050-20

ד"ר אבי בר

הרצאה, תוכנית מורשה

שנת לימודים:     התשע"ח          סמסטר:     א'+ב'              היקף שעות:  2 ש"ש

שעות קבלה: ימסרו בכיתה בתחילת שנה"ל.

משרד: בניין מקסיקו 213, חדר 322B.

דוא"ל: avibar007@walla.com

 

א. מטרות הקורס:

הקורס עוסק בהיבטים המרכזיים של החברה, הפוליטיקה והתרבות העולמית בעידן החדש. מטרתו להקנות הבנה בתהליכים שעצבו את המדינה המודרנית ותרבותה. הוא יתמקד בתקופות ואירועים בעלי חשיבות לחברה האנושית, כמו תרבות הרנסנס, תרבות ההשכלה, מהפכות מעצבות, קולוניאליזם, אימפריאליזם, מלחמת העולם השנייה, המלחמה הקרה והגלובליזציה.

 

 

ב. נושאי הקורס לפי סדר כרונולוגי:

(משך כל נושא הינו כשיעור אחד עד שניים)

1. תרבות הרנסנס: גורמים, מאפיינים ואישים בולטים

2. רפורמציה: הרפורמטורים החשובים ומלחמות הדת

3. אבסולוטיזם: השושלת הצרפתית, הייחודיות האנגלית ומושג הריבונות

4. המהפכה המדעית: ניקולאוס קופרניקוס, גלילאו גליליי, אייזק ניוטון, פרנסיס בייקון ועוד

5. עידן הנאורות: רעיונות, השפעות והוגים מרכזיים

6. המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית: גורמים, תהליכים, תוצאות והשלכות

7. המהפכה התעשייתית והשלכותיה

8. רומנטיקה

9. לאומיות ואביב העמים

10. חברה, תרבות ומדע בשלהי המאה ה- 19

11. קולוניאליזם ואימפריאליזם

12. מלחמת העולם הראשונה

13. בין שתי המלחמות: מדיניות הפיוס, קומוניזם, פאשיזם ונאציזם

14. מלחמת העולם השנייה

15. המלחמה הקרה

16. דה-קולוניזציה וניאו קולוניאליזם

17. האיחוד האירופאי

18. המזרח הרחוק: סין, יפן והודו

19. גלובליזציה

20. סיכום

 

 

ג. דרישות הקורס:

 

-נוכחות חובה.  

-מבחן סוף שנה על חומר ההרצאות, רשימת הקריאה ורשימה של כ- 100 מושגים ללמידה עצמית- 100% מהציון. משקל המושגים בבחינה יהיה כ- 30% מהמבחן, ומשקל חומר ההרצאות ורשימת הקריאה יהיה כ- 70% מהמבחן. רשימת המושגים תינתן במהלך שנת הלימודים.

יש לקבל במבחן ציון "עובר" לפחות (60% ומעלה) כדי לעבור את הקורס בהצלחה.

 

 

ד. רשימת קריאה:

אריאלי, יהושע (1991). "המהפכה האמריקאנית והמהפכה הצרפתית בראיה הדדית", י. כהן (עורך), המהפכה הצרפתית ורישומה. ירושלים: מרכז זלמן שזר, עמ' 37 - 71.

בן ישראל, חדוה (1991). "הייעוד של האדם הלבן באימפריאליזם הבריטי". בתוך רעיון הבחירה. עורכים: אלמוג, שמואל. הד, מיכאל. ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, עמ'
251-271.

 

ברק, אדמונד (1999). מחשבות על המהפכה בצרפת. מבוא: יורם ברונובסקי. תרגום: אהרן אמיר. ירושלים: שלם, עמ' 25-51.

 

ג'אדט, טוני (2009). אחרי המלחמה: תולדות אירופה מאז 1945. תרגם גרשון גירון. ירושלים: מאגנס, עמ' 37-68.

 

גריבין, ג'ון (2010). היסטוריה של המדע: 1543-2001. תרגום: דפנה לוי. ת"א: ספרי עליית הגג, עמ' 25-56.

 

המילטון, אלכסנדר, ג'יימס מדיסון וג'ון ג'יי (התשס"ב). הפדרליסט. תרגום: אהרן אמיר. מבוא: רות גביזון ואלן שפירא. עורכת: יעל חזוני. ירושלים: שלם, עמ' 23-50.

 

הייסטינגס, אדריאן (2008). בנייתן של אומות. מבוא ועריכה: אסף מלאך. תרגום: דן דאור. ירושלים: שלם, עמ' 3-40.

 

הנטינגטון, סמואל (2003). התנגשות הציביליזציות. מבוא: דן מרגלית. תרגום: דוד בן נחום. ירושלים: שלם, פרק ב'.

סיון, עמנואל (2005). התנגשות בתוך האיסלאם. ת"א: עם עובד, עמ' 76 - 94.

פיין, תומס (2007). שכל ישר. הקדמה: איתן גלבוע. עורך: ברק בן נתן. תרגום: ליה נירגד. ירושלים: שלם. עמ' 6-25.

Hayes, Paul, "The Triumph of Caesarism, Fascism and Nazism", Hayes Paul, Themes in Modern History, 1890- 1945, (London, Routledge, 1992), pp. 174 - 204.

Held, David and McGrew, Anthony, "The Great Globalization Debate: An Introduction", Held David and McGrew Anthony (eds.), The Global Transformation Reader, (Cambridge, Polity Press, 2000), pp. 1 - 45.

Shu, Guang Zhang, "China's Strategic Culture and Cold War Confrontations", Westad, Odd Aime, Reviewing the Cold War; Approaches, Interpretations, Theory, (London, Frank Cass 2002), pp. 258 - 277.