לוח זמנים עמנואל ו'- תשע"ח

עמנואל מחזור ו'- לו"ז שנת תשע"ח

 

סמסטר א'

 

יום חמישי

יום שישי

 

בניין 507 חדר 3

בניין 507 חדר 105

 

תאריך

שעה

קורס

תאריך

שעה

קורס

 

26.10.17

14:00-16:00

אנגלית

27.10.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

2.11.17

14:00-16:00

אנגלית

3.11.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

9.11.17

14:00-16:00

אנגלית

10.11.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

16.11.17

14:00-16:00

אנגלית

17.11.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

יהדות- טעמי המצוות- מפגש 1

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

23.11.17

14:00-16:00

אנגלית

24.11.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

30.11.17

14:00-16:00

אנגלית

1.12.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

7.12.17

14:00-16:00

אנגלית

8.12.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

14.12.17

חנוכה אין לימודים

15.12.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

10:00-12:00

יהדות- טעמי המצוות- מפגש 2

 

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 
 

21.12.17

14:00-16:00

אנגלית

22.12.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

28.12.17

צום י' בטבת

29.12.17

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 
 

4.1.18

14:00-16:00

אנגלית

5.1.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

יהדות- טעמי המצוות- סיום

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

11.1.18

14:00-16:00

אנגלית

12.1.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

18.1.18

14:00-16:00

אנגלית

19.1.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

25.1.18

14:00-16:00

אנגלית

26.1.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

איראן, תורכיה והעולם הערבי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

חופשת סמסטר

 
 
 
 
 

סמסטר ב'

 

יום חמישי

יום שישי

 

בניין 507 חדר 3

בניין 507 חדר 203

 

תאריך

שעה

קורס

תאריך

שעה

קורס

 

8.3.18

14:00-16:00

אנגלית

9.3.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

15.3.18

14:00-16:00

אנגלית

16.3.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

22.3.18

14:00-16:00

אנגלית

23.3.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

29.3.18

פסח

30.3.18

פסח

 
 
 
 

5.4.18

פסח

6.4.18

פסח

 
 
 
 

12.4.18

14:00-16:00

אנגלית

13.4.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

19.4.18

יום העצמאות

20.4.18

אין לימודים

 
 
 
 

26.4.18

14:00-16:00

אנגלית

27.4.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

3.5.18

14:00-16:00

אנגלית

4.5.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

10.5.18

14:00-16:00

אנגלית

11.5.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

17.5.18

14:00-16:00

אנגלית

18.5.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

24.5.18

14:00-16:00

אנגלית

25.5.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

31.5.18

14:00-16:00

אנגלית

1.6.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

7.6.18

14:00-16:00

אנגלית

8.6.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

14.6.18

14:00-16:00

אנגלית

15.6.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

21.6.18

14:00-16:00

אנגלית

22.6.18

8:00-10:00

אסלאם מודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- עיראק בעת החדשה

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות איסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

מבוא למחקר מתקדם

 

חופשת סמסטר

 
 
 
 

סמסטר קיץ

 

יום חמישי

יום שישי

 

בניין 507 חדר 1

בניין 507 חדר 204

 

תאריך

שעה

קורס

תאריך

שעה

קורס

 

26.7.18

14:00-16:00

אין לימודים

27.7.18

אין לימודים

 

16:00-18:00

 

18:00-20:00

 

20:00-22:00

 

2.8.18

14:00-16:00

לאומיות פלסטינית

3.8.18

אין לימודים

 

16:00-18:00

לאומיות פלסטינית

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

9.8.18

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

10.8.18

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

16.8.18

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

17.8.18

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

23.8.18

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

24.8.18

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

 

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

30.8.18

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

31.8.18

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות- מלחמה ושלום- מפגש 1

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

6.9.18

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

7.9.18

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות- מלחמה ושלום- מפגש 2

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

13.9.18

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

14.9.18

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

20.9.18

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

21.9.18

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות- מלחמה ושלום- מפגש 3- סיום

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

27.9.18

סוכות

28.9.18

סוכות

 
 
 
 

4.10.18

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

5.10.18

09:00-11:00

מבחן ביהדות - מלחמה ושלום, מועד א'

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לוחמה פסיכולוגית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

11.10.18

14:00-16:00

לוחמה פסיכולוגית

12.10.18

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

לוחמה פסיכולוגית

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת- סיום

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לוחמה פסיכולוגית- סיום

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית-סיום

 

 

 

18.10.18

שנה"ל תשע"ט

19.10.18

שנה"ל תשע"ט

 
 
 
 
             

** שיעורי השלמה בקורס לוחמה פסיכולוגית

       

יום א' 12.08.18 בין 17:00-21:00

 

 

       

יום א' 26.08.18 בין 17:00-21:00

 

 

       
 

פירוט תכנית הלימודים- תכנית עמנואל מחזור ו', תשע"ח

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

איראן, תורכיה והעולם הערבי

19-876-56

ד"ר מנחם מרחבי

1 ש"ש

א'

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

19-901-56

פרופ' זאב מגן

4 ש"ש

א'+ב'

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם - מבוא למזרחנות

19-801-56

פרופ' אליעזר טאובר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- עיראק בעת החדשה: אחדות לאומית או פירוק?

19-875-56

ד"ר אלישבע מכליס

2 ש"ש

א'+ב'

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

1 ש"ש

ב'

לאומיות פלסטינית

19-389-56

ד"ר דוד קורן 

2 ש"ש

קיץ

לוחמה פסיכולוגית, תודעה ורטוריקה במזרח התיכון

19-877-56

ד"ר צוריאל ראשי

2 ש"ש

קיץ

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

19-974-56

ד"ר יוסי מן

2 ש"ש

קיץ

 

 

סה"כ

18 ש"ש

 

חובות נוספות לתואר

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה פינקלברג

2 ש"ש

א'+ב'

יהדות- טעמי המצוות

03-096-56

ד"ר אלי גורפינקל

2 ש"ש

א'

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

2 ש"ש

קיץ