לוח זמנים תשע"ח

לו"ז  תכנית "הדר" ג'- תשע"ח

סמסטר א'

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

23.10.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

27.10.17

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

30.10.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

03.11.17

08:00-10:00

קבלת החלטות

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

קבלת החלטות

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

06.11.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

10.11.17

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

13.11.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

17.11.17

08:00-10:00

קבלת החלטות

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

טעמי המצוות - מפגש 1

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

20.11.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

24.11.17

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

27.11.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

01.12.17

08:00-10:00

קבלת החלטות

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

קבלת החלטות

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

04.12.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

08.12.17

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

11.12.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

15.12.17

08:00-10:00

קבלת החלטות

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

חנוכה

10:00-12:00

טעמי המצוות - מפגש 2

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

18.12.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

22.12.17

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

16:00-18:00

חנוכה מסיימים ב 16:00

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

18:00-20:00

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

 

 

תאריך

שעות

קורס

 

שעות

קורס

25.12.17

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

29.12.17

08:00-10:00

קבלת החלטות

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

קבלת החלטות

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

01.01.18

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

05.01.18

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

טעמי המצוות - מפגש 2

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

08.01.18

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

12.01.18

08:00-10:00

קבלת החלטות

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

קבלת החלטות

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

15.01.18

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו

19.01.18

08:00-10:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 1

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

22.01.18

14:00-16:00

כלכלת החינוך-מיקרו - סיום

26.01.18

 

יום אחרון ללימודים סמסטר א'

16:00-18:00

מנהיגות מערכתית-סמינריון

08:00-10:00

קבלת החלטות

18:00-20:00

מערכת מינהל החינוך במשפט-סיום

10:00-12:00

קבלת החלטות

 

20:00-22:00

משאבי אנוש במערכת החינוך-סמינריון

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

תאריך

שעות

 

תאריך

שעות

קורס

29.01.18

14:00-15:30

 חופשת סמסטר פגישות אישיות בתיאום מראש עם מרצי הסמינריונים בזמני הלימוד של סמסטר א'

02.02.18

08:00-10:00

חופשת סמסטר

15:45-17:15

10:00-12:00

17:30-19:00

12:00-14:00

19:15-20:45

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

05.02.18

14:00-16:00

 חופשת סמסטר פגישות אישיות בתיאום מראש עם מרצי הסמינריונים בזמני הלימוד של סמסטר א'

09.02.18

08:00-10:00

חופשת סמסטר

16:00-18:00

10:00-12:00

18:00-20:00

12:00-14:00

20:00-21:00

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

12.02.18

14:00-16:00

 חופשת סמסטר פגישות אישיות בתיאום מראש עם מרצי הסמינריונים בזמני הלימוד של סמסטר א'

16.02.18

08:00-10:00

חופשת סמסטר

16:00-18:00

10:00-12:00

18:00-20:00

12:00-14:00

20:00-21:00

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

19.02.18

14:00-16:00

 חופשת סמסטר פגישות אישיות בתיאום מראש עם מרצי הסמינריונים בזמני הלימוד של סמסטר א'

23.02.18

08:00-10:00

חופשת סמסטר

16:00-18:00

10:00-12:00

18:00-20:00

12:00-14:00

20:00-21:00

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

26.02.18

14:00-16:00

 חופשת סמסטר פגישות אישיות בתיאום מראש עם מרצי הסמינריונים בזמני הלימוד של סמסטר א'

02.03.18

14:00-16:00

חופשת סמסטר  - שושן פורים

 

16:00-18:00

08:00-10:00

 

18:00-20:00

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב'

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

05.03.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

09.03.18

08:00-10:00

   SPSS

יום ראשון ללימודים סמסטר ב'

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

12.03.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

16.03.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

19.03.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

23.03.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

26.03.18

14:00-16:00

חופשת פסח

30.03.18

08:00-10:00

ערב פסח

16:00-18:00

10:00-12:00

18:00-20:00

 

20:00-22:00

12:00-14:00

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

02.04.18

14:00-16:00

ב' חוה"מ פסח

06.04.18

08:00-10:00

שביעי של פסח

16:00-18:00

10:00-12:00

18:00-20:00

12:00-14:00

20:00-22:00

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

09.04.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

13.04.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

16.04.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

20.04.18

08:00-10:00

טרם נקבע

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

23.04.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

27.04.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

30.04.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

04.05.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-21:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

07.05.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

11.05.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

14.05.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

18.05.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

21.05.18

14:00-16:00

אסרו חג שבועות

25.05.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

28.05.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

01.06.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי-בסיסי 2

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

04.06.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

08.06.18

08:00-10:00

  SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי - בסיסי 2 

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

11.06.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו

15.06.18

08:00-10:00

  SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני

10:00-12:00

מחקר כמותי - בסיסי 2 

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני

20:00-22:00

קבלת החלטות

 

 

18.06.18

14:00-16:00

כלכלת חינוך -מאקרו -סיום

22.06.18

08:00-10:00

   SPSS

16:00-18:00

מחקר איכותני-סיום

יום אחרון ללימודים סמסטר ב'

10:00-12:00

מחקר כמותי - בסיסי 2  -סיום

18:00-20:00

זכויות המורה המנהל ואחריותם לתלמידיהם - סיום

12:00-14:00

אנגלית לתואר שני-סיום

20:00-22:00

קבלת החלטות-סיום

 

 

25.06.18

14:00-16:00

 

29.06.18

08:00-10:00

 

16:00-18:00

 

 

10:00-12:00

 

18:00-20:00

 

12:00-14:00

 

20:00-22:00

 

 

 

02.07.18

14:00-16:00

 

06.07.18

08:00-10:00

 

 

16:00-18:00

 

 

10:00-12:00

 

 

18:00-20:00

 

 

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

 

 

 

 

סמסטר קיץ תשע"ח

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

09.07.18

14:00-16:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים-נגה מגן

13.07.18

08:00-10:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

16:00-18:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

10:00-12:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

16.07.18

14:00-16:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

20.07.18

08:00-10:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

16:00-18:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

10:00-12:00

הנעת עובדים

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

12:00-14:00

הנעת עובדים

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

23.07.18

14:00-16:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

27.07.18

08:00-10:00

אתיקה וחינוך

16:00-18:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

10:00-12:00

הנעת עובדים4

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

12:00-14:00

הנעת עובדים5

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

30.07.18

14:00-16:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

03.08.18

08:00-10:00

אתיקה וחינוך

16:00-18:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

10:00-12:00

הנעת עובדים

18:00-20:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

12:00-14:00

מלחמה ושלום- מפגש 1

20:00-22:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

06.08.18

14:00-16:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

10.08.18

08:00-10:00

הנעת עובדים

16:00-18:00

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגוןסיום

10:00-12:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

13.08.18

14:00-16:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

17.08.18

08:00-10:00

אתיקה וחינוך

16:00-18:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

10:00-12:00

הנעת עובדים

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

הנעת עובדים

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

20.08.18

14:00-16:00

 

24.08.18

08:00-10:00

 

16:00-18:00

חופשה

10:00-12:00

חופשה

18:00-20:00

 

12:00-14:00

 

20:00-22:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

27.08.18

14:00-16:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

31.08.18

08:00-10:00

הנעת עובדים

16:00-18:00

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

10:00-12:00

הנעת עובדים

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

מלחמה ושלום- מפגש 2

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

03.09.18

14:00-16:00

הנעת עובדים

07.09.18

08:00-10:00

הנעת עובדים

16:00-18:00

הנעת עובדים

10:00-12:00

הנעת עובדים-סיום

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

 

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

10.09.18

14:00-16:00

ראש השנה

14.09.18

08:00-10:00

טרם נקבע

16:00-18:00

10:00-12:00

18:00-20:00

12:00-14:00

20:00-22:00

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

17.09.18

14:00-16:00

 

21.09.18

08:00-10:00

טרם נקבע

16:00-18:00

 

10:00-12:00

18:00-20:00

אתיקה וחינוך

12:00-14:00

מלחמה ושלום- מפגש 3- סיום

20:00-22:00

אתיקה וחינוך

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

24.09.18

14:00-16:00

סוכות

28.09.18

08:00-10:00

ד' חוה"מ סוכות

16:00-18:00

10:00-12:30

18:00-20:00

12:00-14:00

20:00-22:00

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

01.10.18

14:00-16:00

שמחת תורה

05.10.18

08:00-10:00

 

16:00-18:00

10:30-12:30

 

18:00-20:00

12:00-14:00

 

20:00-22:00

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

08.10.18

14:00-16:00

 

12.10.18

08:00-09:30

 

16:00-18:00

 

09:45-10:30

 

18:00-20:00

 

12:00-14:00

 

20:00-22:00

 

 

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

15.10.18

14:00-16:00

 14/10 יום ראשון ללימודים תשע"ט

19.10.18

08:00-09:30

 

16:00-18:00

 

09:45-10:30

 

18:00-20:00

 

 

 

20:00-22:00

 

 

 

לוח הזמנים כפוף לשינויים