סמינריון - היבטים ביוסוציופסיכולוגיים של התמכרויות

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

 

 

סמינריון עיוני – היבטים ביוסוציופסיכולוגיים של התמכרויות

מספר קורס: 93-331-30

ד"ר רויטל נאור-זיו

סוג הקורס: סמינריון מחקרי לתואר ראשון

שנת לימודים:  תשע"ח                         סמסטר:  א'+ב'       היקף שעות: 2 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: "למידה" של אוניברסיטת בר אילן

 

 

  1. מטרות הסמינריון:

1. היכרות עם נושאים עדכניים ומרכזיים בתחום ההתמכרויות: התמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים (אלכוהול, ניקוטין, סמים ותרופות מרשם), התמכרויות להימורים, הפרעות אכילה, התמכרויות למין, ספורט, אינטרנט וכדומה בקרב אוכלוסיות נורמטיביות ואוכלוסיות בסיכון. בחינה של המאפיינים, ההשלכות, דרכי טיפול והמניעה.

2. הכשרה בתכנון וביצוע מחקר בקרימינולוגיה על כל שלביו: גיבוש רעיון, איתור וליקוט ספרות רלבנטית, קריאה ביקורתית, תכנון שיטת מחקר על מרכיביה, ביצוע המחקר, ניתוח תוצאותיו, הסקת מסקנות לאור ממצאיו ודווח מדעי על התהליך בפורמט של מאמר מחקר מדעי. סיום הפרויקט בכתיבת עבודה סמינריונית המסכמת ומציגה את התהליך תוך סינתזה, אנליזה ואינטגרציה ביקורתיים.

 

  1. תוכן הסמינריון:

הקורס נועד להקנות לסטודנט היכרות עיונית ואמפירית עם תהליכים, גורמים והשלכות  של התמכרות כתופעה כללית, ועם ביטוייה הנרחבים. המונח "התמכרות" מהווה שם כולל למגוון רחב של תופעות דומות. ביניהן התמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים (אלכוהול, ניקוטין, סמים בלתי חוקיים ותרופות-מרשם), גלישה כפייתית באינטרנט ובכלל זה ברשתות חברתיות ובאתרים פורנוגרפיים, הפרעות אכילה בעלות אופי התמכרותי, התמכרות להימורים, יחסים בינאישיים כפייתיים, התמכרות לעבודה, לקניות, למין, לספורט, לצפייה בטלוויזיה וכדומה. דגש מיוחד יינתן לנושא הכמיהה לאובייקט ההתמכרות- משמעותה, מנגנונים המעוררים ומעכבים אותה והשלכותיה. לאחר הכרות ראשונית עם נושאים אלו יגבשו צוותי המחקר שאלות מחקר הקשורות לנושאי הסמינריון.  תוך הדרכה תאורטית ומעשית, כללית וספציפית לנושא הנבחר, יפעל כל צוות לתכנון מחקר שיבחן את אותה שאלה. נלמד כיצד לתכנן מחקר, לבצעו, לנתח את ממצאי המחקר, לפרשם ולכתוב דוח מחקר כמאמר אקדמי.

 

מהלך הסמינריון:

הרצאות פרונטליות מלוות מצגות ושימוש בקטעי מולטימדיה; דיונים קבוצתיים; קריאה של טקסטים מדעיים;

מפגשי אישיים/צוותיים; הצגת פרויקט המחקר בכיתה.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

שיעור

נושא

סמסטר א'

 

1-5

הקדמה והנחיות כלליות באשר למבנה הקורס ותהליך המחקר. מבוא להתמכרויות- מודלים, הנחות יסוד, התפתחות, מאפיינים

6-8

מחקר בתחום ההתמכרויות- סוגיות תאורטיות אתיות ומתודולוגיות

9-12

מתאוריה לפרקטיקה-גיבוש הצעות מחקר (מפגשים אישיים וצוותיים)

13

הצגה בכיתה של הצעות המחקר שאושרו 

סמסטר ב'

 

1-3

מתכנון מחקר לביצוע: פריטסטים והרצה

4-9

מפגשים צוותיים לליווי ביצוע המחקרים

10-11

ממצאים לתיאוריה: עיבוד נתונים והסקת מסקנות, הנחייה בכתיבת דו"ח מחקר

11-13

הצגת המחקרים בכיתה ודיון במשמעויות הממצאים

 

 

ג.      חובות הקורס:

נוכחות מלאה בשיעורים וקריאת הספרות, השתתפות פעילה, כתיבת הצעה למחקר שתוגש עד סוף סמסטר א' לאישור, הצגת העבודה כרפרט, עריכת המחקר וכתיבת דוח מחקר.

דרישות קדם: אין

מרכיבי הציון הסופי : נוכחות פעילה, מילוי מטלות והצגת רפראט בכיתה (20%) מחקר ודו"ח מחקר (80%).

 

  1. ביבליוגרפיה מומלצת:

מיכאל, א' (2007). התמכרות והחלמה: סוגיות נבחרות בטיפול במתמכרים. קריית ביאליק: אח.

מילר, ו' ר' ורולניק, ס' (2009). הגישה המוטיבציונית: הגברת מוטיבציה לשינוי. קריית ביאליק: אח.

סלע, א' (2002). קהילות טיפוליות בישראל: הלכה ומעשה. בתוך מ' חובב (עורך) טיפול ושיקום של נפגעי סמים בישראל (עמ' 185-216). תל אביב: צ'ריקובר.

ספיר, י', גולדבלט, ה', לונטל, א', שחורי, מ' ולמברג, ס' (2008). "רואים אותך, אז יודעים איך את מרגישה" – טיפול במסגרת לנשים בלבד, מנקודת-המבט של המחלימות מהתמכרות לסמים ואלכוהול. בתוך ח' מהל, מ' חובב ומ' גולן (עורכים), התמכרויות, אלימות ועבירות מין: טיפול לאור החוק (עמ' 139-164). ירושלים: כרמל.

פלס, ע' ואדלסון, מ' (2008). טיפול אחזקתי במתדון. בתוך ח' מהל, מ' חובב ומ' גולן (עורכים), התמכרויות, אלימות ועבירות מין: טיפול לאור החוק (עמ' 25-35). ירושלים: כרמל.

קמינר, י', צוויג, נ' ומהל, ח' (2002). הטיפול בנוער מתבגר נפגע סמים. בתוך מ' חובב (עורך) טיפול ושיקום של נפגעי סמים בישראל (עמ' 149-161). תל אביב: צ'ריקובר.

שהם, ש., ואדד מ. (2005). ריק ללא שובע. תל אביב: בבל.

שם טוב, ד', לויט, ש', מהל, ח', מרגוליס, א', לוי, א' ולבנטל, א' (2008). "להזריק נקי" – הניסיון הישראלי להחלפת מזרקים ולמניעת הפצת מחלות זיהומיות. בתוך ח' מהל, מ' חובב ומ' גולן (עורכים), התמכרויות, אלימות ועבירות מין: טיפול לאור החוק (עמ' 68-78). ירושלים: כרמל.

                                                                                                                    

Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a facebook addiction scale 1, 2. Psychological Reports, 110, 501-517.

 

Buckner, J. D., Silgado, J., & Schmidt, N. B. (2011). Marijuana craving during a public speaking challenge: Understanding marijuana use vulnerability among women and those with social anxiety disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 104-110.

 

 Bushman, B. J., Giancola, P. R., Parrott, D. J., & Roth, R. M. (2011). Failure to consider future consequences increases the effects of alcohol on aggression. Journal of Experimental Social Psychology, 57, 361-368.

 

Cash, H., Rae, C. D., Steel, A. H., & Winkler, A. (2012). Internet Addiction: A Brief Summary of Research and Practice. Current Psychiatry Reviews, 8, 292-299.

 

Compo, N. S., Evans, J. R., Carol, R. N., Villalba, D., Ham, L. S., Garcia, T., & Rose, S. (2012). Intoxicated Eyewitnesses: Better than Their Reputation? Law and Human Behavior, 36,  77-86.

Dansky, B.S., Brewerton, T.D., & Kilpatrick, D.G. (2000). Comorbidity of Bulimia Nervosa and alcohol use disorders: Results from the national women´s study. International Journal of Eating Disorders, 27, 180-190.

 

DiLeone, R. J., Taylor, J. R., & Picciotto, M. R. (2012). The drive to eat: comparisons and distinctions between mechanisms of food reward and drug addiction. Nature Neuroscience, 15, 1330-1335.

 

Munoz, Y., Chebat, J. C., & Borges, A. (2012). Graphic Gambling Warnings: How they Affect Emotions, Cognitive Responses and Attitude Change. Journal of Gambling Studies, 5, 1-18.

Olsen, C. M. (2011). Natural rewards, neuroplasticity, and non-drug addictions. Neuropharmacology, 61, 1109-1122.

 

 Papachristou, H., Nederkoorn, C., Corstjens, J., & Jansen, A. (2012). The role of impulsivity and perceived availability on cue-elicited craving for alcohol in social drinkers. Psychopharmacology, 32, 1-9.

 

Parrott, D. J., Gallagher, K. E., & Zeichner, A. (2012). Liquid Courage or Liquid Fear: Alcohol Intoxication and Anxiety Facilitate Physical Aggression. Substance Use & Misuse, 47, 774-786.

 Primack, B. A., Nuzzo, E., Rice, K. R., & Sargent, J. D. (2012). Alcohol brand appearances in US popular music. Addiction, 78, 332-336.

 

 Schafer, G., Feilding, A., Morgan, C. J. A., Agathangelou, M., Freeman, T. P., & Valerie Curran, H. (2012). Investigating the interaction between schizotypy, divergent thinking and cannabis use. Consciousness and Cognition, 21,  292-298.

 

 Sun, D. L., Chen, Z. J., Ma, N., Zhang, X. C., Fu, X. M., & Zhang, D. R. (2009). Decision-making and prepotent response inhibition functions in excessive internet users. CNS Spectrum, 14, 75-81.

 

Verbruggen, F., Adams, R., & Chambers, C. D. (2012). Proactive Motor Control Reduces Monetary Risk Taking in Gambling. Psychological Science, 23, 805-815.

 

 Zhou, Z., Yuan, G., & Yao, J. (2012). Cognitive Biases toward Internet Game-Related Pictures and Executive Deficits in Individuals with an Internet Game Addiction. PloS One, 7, e48961.