פירוט תכנית הלימודים

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

ניקוד

 

 

 

סמינריון 1-
מדעי המדינה

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרופ' יהודית רונן-שיר

93-062-20

2-2

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-20

2-2

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון

ד"ר יחיאל שאבי

93-140-20

2-2

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי

פרופ' רמי גינת

93-064-20

2-2

ישראל והאליטות - חברה המשנה הפניה?

ד"ר יוסי לונדין

93-141-20

2-2

 

 

 

 

סמינריון 2-
בין-תחומי

מיסטיקה ורציונליזם

ד"ר יהודית רונן

93-412-20

2-2

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר- שרק

93-057-20

2-2

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

פרופ' משה גת

93-130-20

2-2

פרופילאות פלילית

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-333-20

2-2

בחירות והצבעה בישראל

פרופ' אשר כהן

93-136-20

2-2

 

 

 

 

 

 חובה

פסיכופתולוגיה

ד"ר שירלי יהושוע שטרן

93-302-20

2-2

תרגיל- פסיכו' - קבוצה 1

ד"ר זהבית קינברג

93-302-21

1-1

תרגיל- פסיכו' - קבוצה 2

ד"ר תהל אוזן

93-302-22

1-1

מבוא ליחב"ל

ד"ר קובי דביר

93-052-20

2-2

תרגיל -יחב"ל- קבוצה 1

מר ניר לויטן

93-052-21

1-1

תרגיל- יחב"ל - קבוצה 2

ד"ר אביחי ארביטמן

93-052-22

1-1

חברה, תרבות ופוליטיקה

ד"ר אבי בר

93-050-20

2-2

 

 

בחירה

כלכלה פוליטית (בחירה במ. המדינה)

ד"ר אבי בר

93-070-20

4-0

פשיעה, קורבנות וחולי (בחירה בקרימינולוגיה)

ד"ר תהל אוזן

93-336-20

2-0

משא ומתן

ד"ר קובי דביר

93-121-20

2-0

 

יהדות

ספרי תורה

ד"ר איתן פינקלשטיין

01-002-58

4-0

נושאים במקרא

ד"ר איילת סיידלר

01-094-58

2-2