בחינות תשע"ח

מועדי בחינות תשע"ח - משאן י'

 

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל  מבחן מושגים

93-129-40

ד"ר אבי בר

4.2.18

18:00

11.3.18

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-40

ד"ר זהורית דדון-גולן

21.1.18

18:00

25.2.18

18:00

מבוא לסוציולוגיה

93-201-40

ד"ר עדה יורמן

6.5.18

18:00

28.6.18, יום ה'

16:00

אישות

02-017-56

ד"ר דב הרמן

4.3.18

18:00

8.4.18

18:00

יסודות המשטר

93-129-40

ד"ר אבי בר

8.7.18

18:00

26.8.18

18:00

מינהל ציבורי

93-098-40

ד"ר שוש שור

15.7.18

18:00

2.9.18

18:00

ניהול משאבי אנוש

93-217-40

ד"ר גדי רביד

18.3.18

18:00

15.4.18

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-40

ד"ר עדי בינס

29.4.18

18:00

3.6.18

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-40

ד"ר זהורית דדון-גולן

10.6.18

18:00

24.7.18, יום ג'

16:00

אתיקה בניהול

93-222-40

עו"ד אייל ברגר

29.7.18

18:00

16.9.18

18:00

התנהגות ארגונית א'

93-005-40

ד"ר דביר קווה

17.6.18

18:00

12.8.18

18:00

מיומנויות הניהול

93-220-40

 

27.5.18

18:00

5.8.18

18:00

 
 
מועדי בחינות בקורסי אנגלית
 

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

בסיסי

41-904-01

שנתי

גב' ורדית יעקבי

24.6.18

12:30

4.7.18

9:00

בסיסי

41-904-02

שנתי

גב' מגי ארט

24.6.18

12:30

4.7.18

9:00

בסיסי

41-904-03

שנתי

גב' גילית וייס - קלמנוביץ

24.6.18

12:30

4.7.18

9:00

בסיסי

41-904-04

שנתי

גב' יעל אדלר

24.6.18

12:30

4.7.18

9:00

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ד"ר אסנת חן

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ד"ר אנה ליובמן

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

ד"ר איילת ששון

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ד"ר ענבר קמינסקי

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים א'

41-914-15

סמסטר א'

גב' שושנה פט

28.1.18

12:30

8.2.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א

 

גב' נירה הראטי

28.1.18

09:00

8.2.18

9:00

מתקדמים ב'

41-922-16

סמסטר א'

ד"ר ז'אנה בורשטיין

28.1.18

09:00

8.2.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ד"ר אסנת חן

24.6.18

9:00

4.7.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ד"ר אנה ליובמן

24.6.18

9:00

4.7.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

ד"ר איילת ששון

 

24.6.18

9:00

4.7.18

9:00

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב

גב' נירה הראטי

24.6.18

9:00

4.7.18

9:00

מתקדמים ב 41-922-55 סמסטר ב גב' אסתר אייזנברג 24.6.18 9:00

4.7.18

9:00
 
 
מועדי בחינות לקורס הבעה מתוקשב
 
06-010-85- קורס מתוקשב המתקיים בסמס' א':
מועד א' - 30.1.18 בשעה 12:30
מועד ב' - 8.3.18 בשעה 12:30
 
06-010-86 - קורס מתוקשב המתקיים בסמס' ב':
מועד א' - 28.6.18 בשעה 9:00