מלחמה תת קונבנציונאלית - טרור גרילה - קיץ תשע"ח

תואר: 
שנה: 

                                                                  תאריך עדכון: 29/06/2017

 

מלחמה תת קונבנציונאלית - טרור גרילה

מס' הקורס: 93-125-30/20

 

תכנית ניצבים ומורשה

שם המרצה: ד"ר ריקובר איתמר

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים: תשע"ח                 סמסטר: קיץ                        היקף שעות: 1 ש"ש

 

שעות קבלה: נא לתאם מראש בדוא"ל rickoveritamar@gmail.com

 

 

מטרות ותיאור הקורס:

בשנים האחרונות הפך הטרור לבעיה מרכזית של בטחון הפנים במדינות רבות. הקורס יבחן את התפתחות הטרור והגרילה במדינות שונות לאורך המאה ה-20 וראשית המאה ה-21, החל מן האנרכיסטים ברוסיה הצארית וכלה בפעולות העכשוויות של אל-קעידה. בקורס נבחן את התפתחות ארגוני טרור והגרילה, האידיאולוגיות שלהם, דרכי פעולתם ומטרותיהם, תגובת המדינות השונות לטרור ולגרילה והתפתחות אסטרטגיות נגד לוחמת גרילה, דרכים למיגור הטרור, טרור ותקשורת וסוגיות נוספות. נדון בקורס בסוגי הטרור השונים לפי החלוקה הבאה: טרור אתני-לאומי, טרור אורבני, טרור דתי וטרור חד-נושאי. כמו-כן נדון בסוגי ארגוני גרילה שונים: גרילה עירונית, גרילת יערות וגרילה הררית.

ארגוני טרור וגרילה בהם נדון המהלך הקורס: היד השחורה, באדר מינהוף, הבריגדות האדומות, IRA, FLN, אל קאעידה,  PLO, חיזבאללה, OAS, האחים המוסלמים, ועוד.

ארגוני גרילה בהם נעסוק במהלך הקורס: IRA, וייטקונג, פרטיזנים, חיזבאללה, לח"י, אצ"ל ועוד.

 

מהלך השיעורים:

הרצאה פרונטלית שתלווה במצגות, סרטי ארכיון וקטעי מדיה על פי נושא השיעור.

 

חובות הקורס:

השתתפות פעילה בשיעורים ועמידה במבחן על חומר ההרצאות ורשימת הקריאה בסוף הסמסטר.

מבחן מסכם (100%) - המבחן ייערך בסוף הסמסטר ויכלול את חומר ההרצאות וחומר הקריאה גם יחד. מבנה הבחינה יוצג לסטודנטים באופן סופי במהלך הסמסטר.

חומר מחייב למבחנים: יינתן במהלך הקורס.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס'  

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1

התפתחות הטרור – מממשל באמצעות הטלת טרור והטלת טרור על הממשל

1, 2

 

2

הגדרת המונח "טרור" וחלוקה לסוגים

3, 4, 5

 

3

גרילה – הגדרה

6, 7

 

4

באדר מיינהוף – גרמניה

8

 

5

מאו מאו – קניה.

9, 10

 

6

FLN – אלגיר

11,12,13,14

 

7

הבריגדות האדומות – איטליה

15

 

8

האחים המוסלמים – מצרים

16, 17, 18

 

9

IRA – אירלנד

19,20,21

 

10

שיעור חזרה

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה:

 

נושא 1- התפתחות הטרור – ממשל באמצעות הטלת טרור והטלת טרור על הממשל.

 

1. איבינסקי, ז. (1991) על התנגדות ומרד: מסות ומחקרים. תל אביב: הוצאת מאור. עמודים 35-48.

2. Hoffman, Bruce. (2006) Inside terrorism. New York : Columbia University Press

 

נושא 2 - הגדרת המונח "טרור", מטרותיו וחלוקה לסוגים.

 

3. גנור, בעז. (2003) מבוך הלוחמה בטרור : כלים לקבלת החלטות. הרצליה : מפעלות, המרכז הבינתחומי.

 

4. נתניהו, בנימין (1996) מלחמה בטרור: כיצד יביסו המשטרים הדמוקרטיים את הטרור המקומי ואת הטרור הבינלאומי. תל אביב: ידיעות אחרונות, חמד.

 

5. גנור בועז, (1999) "טרוריזם – הקשיים המושגיים בהגדרתו", נתיב (כתב עת למחשבה מדינית חברה ותרבות), עמ' 20-29.

 

נושא 3 - לוחמת גרילה – הגדרה ומאפיינים.

 

6. טובי, טל. (2010) חסימת גבולות במלחמה נגד כחות לא סדירים: אלג'יריה, וייטנאם וישראל כמקרי מבחן. חיפה: קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה - אוניברסיטת חיפה.

 

7. הרכבי, יהושפט. (1971) על הגרילה. תל אביב: מערכות משרד הביטחון.

 

נושא 4 - באדר מיינהוף – גרמניה

 

8. Becker, F. (1978) Hitler`s Children: The Story of Baader-Meinhof Gang. London: Gganada.

 

 

 

 

נושא 5 - מאו מאו –קניה.

9. Clayton Anthony, Counter-insurgency in Kenya: A Study of the Military Operations against the Mau Mau, Manhatten (Kansas), 1984, pp. 21-36.תדפיס  (565334)

 

10. Farrar Anthony Hockley. (1996) "The Post-War Army, 1945 1963" in David Chandler and Ian Beckett (eds.) The Oxford History the British Army. Oxford.

 

נושא 6 – FLN – אלג'יריה.

11. אביטבול, מישל וזיסנווין, דניאל: "מקולוניאליזם ללאומיות: תוניסיה, אלג'יריה ומרוקו", מתוך: צמיחת המדינות החדשות באפריקה, יחידה 6, האוניברסיטה הפתוחה, 2005.

12. טובי, טל. (2010) חסימת גבולות במלחמה נגד כחות לא סדירים: אלג'יריה, וייטנאם וישראל כמקרי מבחן. חיפה: קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה - אוניברסיטת חיפה.

13. אלכסנדר, מרטין; אוונס, מרטין וקיג'ר, ג'ו. (2004) מלחמת אלג'יריה-חוויות, דימויים, עדויות, הוצאת תפו"ח, ידיעות אחרונות.

 

14. Aussaresses Paul, The Battle of the Casbah, New York, 2005, pp. 92-103, 117-123 תדפיס (1100928) 965.0468 AUS (1157032)

 

נושא 7 - הבריגדות האדומות – איטליה

 

15. Janke Peter (1992) Terrorism and Democracy, Chapter 5 – Italy: The Problem of Ultra-Leftist Violence, New York, pp. 135-169. תדפיס  (565342)

 

נושא 8 -האחים המוסלמים – מצרים.

 

16. שוויצר בועז וגולדשטיין פרבר שרי, אל-קאעדה והגלובליזציה של טרור המתאבדים, מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, 2005, עמ' 28-40. 303.625 שוי.קא (1097902) וגם תדפיס (1099722) 

 

17. זוביידה, ס. (1993) אסלאם העם והמדינה: רעיונות פוליטיים ותנועות פוליטיות במזרח התיכון. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 

18. מליח, אסף ושאול, שי. (2009) מכאבול לירושלים : אל-קאעידה, הג'האד האיסלאמי העולמי והעימות הישראלי-פלסטיני. תל אביב: מטר

 

נושא 9 – IRA – אירלנד.

 

19. Bell, Bowyer. (2000) The IRA, 1968-2000 : Analysis of a Secret Army. London : Frank Cass.

 

20. Laffan, Michael (1999) The Resurrection of Ireland : The Sinn Fein Party Cambridge : Cambridge University Press.

 

21. English, R. (2004) Armed Struggle: The History of the IRA. London: Pan Books.

 

הערה: המרצה שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע מחומר הקריאה במהלך השנה, על פי שיקול דעתו.