שיטות מחקר - קיץ תשע"ח

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                                           

שם הקורס:  שיטות מחקר

מרצה: ד"ר אופיר נדב       סוג הקורס: הרצאה +תרגיל             מספר קורס: 93-003-20

שנת לימודים: תשע"ח               סמסטר: קיץ                            נק"ז:2

 

 1. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

 המטרות המרכזיות של הקורס לחשוף את הסטודנטים וללמדם כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים בתחום מדעי החברה. לשם כך, הסטודנטים יחשפו לשיטות מחקר כמותיות ויפתחו יכולת לעצב מחקר מדעי, להוציאו לפועל, לנתח את תוצאותיו ולדון בתוצאות באופן ביקורתי. את הקורס תלווה למידה וקריאת פלטי מחקר  בתוכנה סטטיסטית  SPSS ו-EXCEL

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

הקורס יתמקד בגישה הכמותית למחקר, הוא יעסוק במגוון נושאים הנוגעים לתכנון מחקר, שיפוטו וכתיבתו. הסטודנטים ילמדו בין היתר את עקרונות הגישה המדעית, היתרונות והחסרונות של מערכי מחקר שונים,זיהוי שיטת הניתוח הסטטיסטי המתאים במערכי המחקר השונים וניתוח נתונים אמיתיים .  


בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים: 


1. הכרה והבנה של מערכי מחקר ופרוצדורות סטטיסטיות במדעי החברה. 
2. התאמת מערך מחקר לסוגים שונים של שאלות מחקר ונתונים. 
3. תיאור מגבלותיהם של המערכים השונים ביחס לשאלות המחקר השונות.

 

 

נושאי הקורס העיקריים יכללו :

 1. מבוא לשיטות מחקר: גישות לרכישת ידע, עקרונות הגישה המדעית, תיאוריה וזווית ביקורתית על הגישה המדעית.
 2. משתנים: סולמות מדידה ,טרנספורמציות על סולמות המדידה, סוגי משתנים ותפקידם במחקר (משתנה בלתי תלוי, משתנה תלוי ...)
 3. השערות המחקר.-שאלת המחקר , ניסוח השערות המחקר , מבנה המחקר ,סוגי הטעויות הסטטיסטיות הפוגעות בתוקף המסקנה הסטטיסטית במחקר ,עוצמת מבחן .
 4. הגדרה נומינלית ואופרציונלית (הגדרות וסוגים ).
 5. דגימה – שיטות דגימה ,טעות הדגימה , שיטת דגימה ההסתברותית ולא הסתברותית , (מדגם כדור שלג, מדגם מתנדבים,מדגם נוחות,דגימה מקרית פשוטה, דגימה שיטתית,דגימת שכבות ודגימת אשכולות )מציאת גודלי מדגם בסוגי מחקרים שונים .
 6. תוקף וניתוח מהימנות –מקדם מהימנות- אלפא של קרונבך .( שונות נצפית, מהימנות כיציבות, מהימנות כתאימות, מהימנות כעקיבות פנימית, מהימנות בין שופטים.)
 7.  בניית שאלון מחקר (סוגי שאלונים , יתרונות וחסרונות , היפוך סקאלות.)
 8. מתאם וסיבתיות- מושג הקשר,קשר מתאמי , סיבתי  והבחנה בין סוגים שונים של קשרים.(קשר ישיר , קשר מתווך ,קשר מזויף וקשר ממתן )
 9. מדדי קשר (ספירמן, פירסון , קרמר ,מתאם פי ,מתאם למדה ומתאם אתא)

7. איסוף נתונים וסגנונות המחקר- סקר,ניסוי .

8.סטטיסטיקה במחקר –ניתוחים סטטיסטיים ובדיקת מובהקות .

 • משפט הגבול המרכזי ורווח  סמך ( Central Limit Theorem 
 • Confidence Intervals)
 • מבחני t- מבחנים פרמטריים להשוואת ממוצעים בין שתי קבוצות.
 • ניתוחי שונות –מבחנים פרמטריים  להשוואת ממוצעים בין יותר משתי אוכלוסיות ,(One Way Anova , Two way Anova). אינטראקציות.
 • מבחנים א-פרמטריים (Mann-Whitney, Wilcoxon ,Kruskal-Wallis)
 • רגרסיה –רגרסיה לינארית פשוטה ורב משתנית –(מבחן (WALD רגרסיה לוגיסטית .
 • מדידות חוזרות- (Repeated Measures)

 

 1. קריאת דוחות סטטיסטיים וניתוח מאמרים -כתיבת דו"ח מדעי במחקר.  ניתוחו  והסקת מסקנות .
 2. אתיקה במחקר.

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

 

 קורסים: סטטיסטיקה

           

 חובות / דרישות / מטלות:

 

נוכחות פעילה בשיעור .

הגשת מטלות לאורך הקורס .

מבחן מסכם.

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

          ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

חובה:

 • בייט-מרום, ר., שיטות מחקר במדעי החברה (האוניברסיטה הפתוחה), יח' 1-3, 5-6.

 

 • הריסון, מבוא למחקר פוליטי (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005).

 

 • מארש וסטוקר, תאוריות וגישות במדע המדינה (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005).

 

 • בייט-מרום, ר., שיטות מחקר במדעי החברה (האוניברסיטה הפתוחה), יח' 4, 7-8.
 • איזנבך, רונית (2004), רגרסיה מרובה (ירושלים: אקדמון),

 

 

 • פוקס, ק' (2010). תשיגו לי את מינה צמח! על סקרים, מתמכרים ומבקרים. אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן.
 • שקדי, א' (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני תיאוריה ויישום. תל-אביב: רמות.

 

 

רשות

 

SPSS בדרך הקלה אייזנברג, מ. מ. (2011) : יישומים סטטיסטיים במחשב בשיטת צעד אחר צעד. לומדון. *

שריד, מ. (2006). המדריך  העברי למשתמש  בתוכנת   SPSS for Windows. הוצאת מכון שריד, שרותי מחקר והדרכה. *

Cozby, P. C. (2006). Methods in behavioral research (9th Ed.) Boston:

            McGraw-Hill.