לוח זמנים קורסי השלמה - קיץ תשע"ח

קורסי השלמה קיץ תשע"ח עמנואל ז'

 

יום חמישי

יום שישי

 

בניין 403 כיתה 68

בניין 604 כיתה 104

 

תאריך

שעה

קורס

תאריך

שעה

קורס

 

28.6.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

29.6.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

5.7.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

6.7.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

9.7.18

שיעור השלמה בערבית - 16:00-20:00

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

12.7.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

13.7.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

19.7.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

20.7.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

23.7.18

שיעור השלמה בערבית - 16:00-20:00

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

26.7.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

27.7.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

2.8.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

3.8.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

9.8.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

10.8.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

16.8.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

17.8.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

23.8.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

24.8.18

 

אין לימודים

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

 

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

 

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

30.8.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

31.8.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

6.9.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

7.9.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

13.9.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

14.9.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון

 

 

 

20.9.18

14:00-15:30

מבוא לאסלאם

21.9.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

15:45-17:15

מבוא לאסלאם- סיום

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)

 

17:30-19:00

מבוא למזרח תיכון

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)

 

19:15-20:45

מבוא למזרח תיכון- סיום

 

 

 

27.9.18

סוכות

28.9.18

סוכות

 
 
 
 

4.10.18

בחינה מועד א' - מבוא למזרח תיכון

5.10.18

07:30-09:30

ערבית ספרותית (ענת)

 

09:50-11:20

ערבית ספרותית (ענת)- סיום

 

11:40-13:40

ערבית מדוברת (נסיה)- סיום

 

 

 

 

11.10.18

בחינה מועד א'- מבוא לאסלאם