כיתות לימוד באנגלית לסמסטר ב' תשע"ח

כיתות לימוד באנגלית לסמסטר ב' תשע"ח

 

שם הקורס

מספר קורס

סמסטר

 א/ב/שנתי

ימים ושעות

מרצה

מיקום כיתה

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ה, 20-16

ד"ר אסנת חן

בניין 507 כיתה 209

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ה, 20-16

ד"ר אנה ליובמן

בניין 505 כיתה 101

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

ה, 20-16

ד"ר איילת ששון

בניין 505 כיתה 3

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב'

ה, 20-16

גב' נירה הראטי

בניין 507 כיתה 205

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב'

ה, 20-16

גב' אסתר איזנברג

בניין 605 כיתה 64