לו"ז קיץ תשע"ח

לוח זמנים לסמסטר  קיץ שנת תשע"ח משא"ן י

 

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

25.6

 

 

29.6

 

 

 

 

 

 

2.7 תחילת סמסטר קיץ

16:00-18:00

שיטות מחקר

6.7

7:30-9:00

 

18:10-19:40

התנהגות ארגונית ב'

9:20-10:50

רמב"ם - 1

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

9.7

16:00-18:00

שיטות מחקר

13.7

7:30-9:00

 

18:10-19:40

התנהגות ארגונית ב'

9:20-10:50

ניהול ופיתוח קריירות

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

16.7

16:00-18:00

שיטות מחקר

20.7

7:30-9:00

שיטות מחקר

18:10-19:40

התנהגות ארגונית ב'

10:00-10:55

שיטות מחקר

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

 

 

 

12:30-14:00

 

23.7

16:00-18:00

שיטות מחקר

27.7

7:30-9:00

שיטות מחקר

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:50

שיטות מחקר

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

30.7

16:00-18:00

התנהגות ארגונית ב'

3.8

7:30-9:00

 

18:10-19:40

התנהגות ארגונית ב'

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

6.8

16:00-18:00

שיטות מחקר

10.8

7:30-9:00

שיטות מחקר

18:10-19:40

התנהגות ארגונית ב'

9:20-10:50

שיטות מחקר

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

13.8

16:00-18:00

שיטות מחקר

17.8

7:30-9:00

שיטות מחקר

18:30-19:40

ניהול ופיתוח קריירות

9:20-10:50

שיטות מחקר

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

20.8

16:00-18:00

שיטות מחקר

24.8

7:30-9:00

 

18:30-19:40

ניהול ופיתוח קריירות

9:20-10:50

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

27.8

16:00-18:45

שיטות מחקר

31.8

7:30-9:00

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

רמב"ם - 2

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

3.9

16:00-18:00

שיטות מחקר

7.9

7:30-9:00

 

18:10-19:40

התנהגות ארגונית ב'

9:20-10:50

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות - סיום

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

10.9
 (ראש השנה)

 

 

14.9

7:30-9:00

 

 

 

9:20-10:50

 

 

 

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

17.9

16:45-18:00

שיטות מחקר

21.9

7:30-9:00

 

18:10-19:40

התנהגות ארגונית ב'

9:20-10:50

 

19:50-21:20

התנהגות ארגונית ב'

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה

24.9
 (סוכות)

 

 

28.9
 (חול המועד
סוכות)

 

 

 

 

 

 

 

1.10.18 (שמחת תורה)

 

 

5.10.18

7:30-9:00

 

 

 

9:20-10:50

 

 

 

10:55-12:25

מגדר ארגונים ומשפחה

 

 

12:30-14:00

מגדר ארגונים ומשפחה - סיום

8.10.18

16:00-18:00

התנהגות ארגונית ב'

12.10.18

7:30-9:00

 

18:10-19:40

התנהגות ארגונית ב' - סיום

9:20-10:50

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

 

 

 

12:30-14:00

 

14.10.18 תחילת שנת תשע"ט

16:00-18:00

 

 

 

 

18:10-19:40

 

 

 

 

19:50-21:20