לוח בחינות סמסטר ב' - תשע"ח

לוח בחינות תשע"ח

תכנית הדר מחזור ג' -המדור לזרועות הביטחון

 

סמסטר ב'

             

 

קוד קורס

שם הקורס

שם המרצה

מועד א'

 

שעה

מועד ב'

 

שעה

77-897-25

כלכלת החינוך-מאקרו

ד"ר איריס בן דוד הדר

24/06/2018

א

18:00

29/07/2018

א

18:00

77-708-25

מחקר כמותי בסיסי-2

ד"ר מוריה צוריאל

03/07/2018

ג

09:00

02/08/2018

ה

09:00

77-848-25

קבלת החלטות

ד"ר חיים שקד

08/07/2018

א

18:00

05/08/2018

א

18:00

77-910-25

זכויות המורה, המנהל ואחריותם

פרופ' ישראל גילת

15/07/2018

א

18:00

12/08/2018

א

18:00

77-904-25

מחקר איכותני

ד"ר אריאל לוין

28/06/2018

ה

09:00

25/07/2018

ד

09:00

77-701-25

אנגלית לתואר שני

גב' גילית וייס קלמונוביץ

06/07/2018

ו

09:00

06/08/2018

ב

12:30