לוח בחינות קיץ תשע"ח

לוח בחינות סמסטר קיץ תשע"ח - לאחר אישור של מדור בחינות והזנה במערכת

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

05.10.18

09:00

09.11.18

09:00

לוחמה פסיכולוגית, תודעה ורטוריקה במזרח התיכון

19-877-56

ד"ר צוריאל ראשי

14.10.18

09:00

16.11.18

09:00

לאומיות פלסטינית

19-389-57

ד"ר דוד קורן 

21.10.18

09:00

22.11.18

09:00