בחינות קיץ תשע"ח

לוח בחינות – קיץ תשע"ח

זרועות הביטחון

 

כל הבחינות מתקיימות בשעה 18:00 אלא אם כן, כתוב אחרת.

 

ניצבים ט"ז

קורס

מס' קורס

מרצה

סיום קורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

תורת הענישה

 

93-301-30

ד"ר תומר עינת

10.10.18

21.10.18

18:00

18.11.18

18:00

סטיה חברתית

 

93-303-30

ד"ר עדה יורמן

12.10.18

28.10.18

18:00

25.11.18

18:00

אכיפת החוק

 

93-312-30

עו"ד אייל ברגר

21.9.18

7.10.18

18:00

11.11.18

18:00

שיטות מחקר

 

93-003-30

ד"ר אמיר זילבר

12.10.18

4.11.18

18:00

16.12.18

18:00