פירוט תכנית הלימודים

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמינריון 1

בין תחומי

מדינה משטר וחברה בעולם הערבי

פרו' יהודית שיר -רונן

93-062-30

ניהול משברים תקשורתיים

ד"ר מיכל סלצקי

93-099-30

התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים

ד"ר יעל סקה

93-305-30

עונש המאסר וחלופות למאסר

פרופ' תומר עינת

93-332-30

איראן ותורכיה במזרח תיכון משתנה

ד"ר מנחם מרחבי

93-139-30

סמינריון 2

קרימינולוגיה

היבטים ביוסוציופסיכולגיים של התמכרויות

ד"ר רויטל נאור

93-331-30

התמודדות במצבי לחץ ומשבר

פרופ' ליאת קוליק

93-311-30

ניתוח תקשורתי של מקרי אלימות ופשע בחברה הישראלית

ד"ר יעל סקה

93-315-30

תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה

פרופ' תומר עינת

93-335-30

פסיכולוגיה פורנזית

ד"ר יערה טורן

93-334-30

חובה

קרימינולוגיה

פסיכופתולוגיה

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-302-30

פסיכופתולוגיה - קבוצה 1 תרגיל

גב' מורן דוידיאן

93-302-31

פסיכופתולוגיה - קבוצה 2 תרגיל

גב' מורן בניסטי

93-302-32

הסייגים לאחריות פלילית

השופט הרן פיינשטיין

93-310-30

דיני עונשין

השופט הרן פיינשטיין

93-309-30

מדעי המדינה

מחשבה מדינית

ד"ר גדעון חזן

93-053-30

משלימה

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

93-056-30

מבוא לאסטרטגיה

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-30

בחירה

משלימה

סוגיות בהתנהגות האדם

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-075-30

יהדות

תנ"ך

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

ד"ר איילת סיידלר

01-802-58

תלמוד

אישות

ד"ר דב הרמן

02-017-57