פירוט תכנית הלימודים

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמינריון 1

מדעי המדינה

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרופ' יהודית רונן-שיר

93-062-20

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-20

משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון

ד"ר יחיאל שאבי

93-140-20

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי

פרופ' רמי גינת

93-064-20

ישראל והאליטות - חברה המשנה הפניה?

ד"ר יוסי לונדין

93-141-20

סמינריון 2

בין תחומי

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר

93-057-20

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

פרופ' משה גת

93-130-20

פרופילאות פלילית

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-333-20

בחירות והצבעה בישראל

פרופ' אשר כהן

93-136-20

פסיכולוגיה וסוציולוגיה של הזיכרון הקולקטיבי בישראל

ד"ר רוני קמפינסקי

93-242-20

חובה

מדעי המדינה

מבוא ליחסים בין לאומיים

ד"ר קובי דביר

93-052-20

מבוא ליחב"ל - קבוצה 1 תרגיל

מר ניר לויטן

93-052-21

מבוא ליחב"ל - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-052-22

חברה תרבות ופוליטיקה

ד"ר אבי בר

93-050-20

קרימינולוגיה

פסיכופתולוגיה

ד"ר ענת אשד

93-302-20

פסיכופתולוגיה - קבוצה 1 תרגיל

גב' מורן דוידיאן

93-302-21

פסיכופתולוגיה - קבוצה 2 תרגיל

גב' מורן בניסטי

93-302-22

משלימה

קביעת מדיניות

ד"ר דניאלה שנקר

93-826-20

בחירה

מדעי המדינה

כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

93-070-20

קרימינולוגיה

פשיעה, קורבנות וחולי

ד"ר תהל אוזן בן צבי

93-336-20

משלימה

קרקע התיישבות וקביעת גבולות מדינת ישראל

פרופ' יוסי כץ

93-428-20

משא ומתן

ד"ר קובי דביר

93-121-20

יהדות

תנ"ך

אנושות במשבר: בראשית א-יא

ד"ר שרה שוורץ

01-808-56

פילוסופיה

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-57