פירוט תכנית הלימודים

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

ניקוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חובה

סטטיסטיקה א'

גב' מורן שמש- עירון

93-011-20

0-4

סטטיסטיקה ב'

גב' מורן שמש- עירון

93-012-20

4-0

מחשבה מדינית

ד"ר דקלה שר

93-053-20

2-2

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר אמיר זילבר

93-250-20

2-2

ממשל ופוליטיקה

ד"ר אבי בר

93-051-20

2-2

ממשל ופוליטיקה- קבוצה 1 תרגיל

מר ניר לויטן

93-051-21

1-1

ממשל ופוליטיקה- קבוצה 2 תרגיל

גב' לורן דגן

93-051-22

1-1

תיאוריות בקרימינולוגיה

ד"ר יעל אביעד

93-300-20

2-2

תיאוריות בקרימינולוגיה- קבוצה 1 תרגיל

   ד"ר תהל אוזן

93-300-21

1-1

תיאוריות בקרימינולוגיה- קבוצה 2 תרגיל

ד"ר זהבית קינברג

93-300-22

1-1

הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 1

גב' לורן דגן

93-004-20

0-2

הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 2

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-21

0-2

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-129-20

2-2

 

 

 

בחירה

עבריינות נוער (בחירה בח.קרמינולוגיה)

 ד"ר תהל אוזן

93-329-20

2-0

המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלאם בין השיעה לסונה

ד"ר דוד קורן

93-445-20

2-0

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-20

2-0