לוח זמנים לשנת תשע"ט

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ט מורשה כד'

 

 

יום שלישי

בנין 905 כיתה 62

יום שישי

בנין 1102 כיתה 2

לתרגולים - לחץ כאן

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

16.10.18

16:00-18:00

מחשבה מדינית

19.10.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בביליוגרפית

 

23.10.18

16:00-18:00

סטטיסטיקה א - מפגש 1

26.10.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

30.10.18

 

אין לימודים -יום בחירות למועצות האזוריות

16:00-18:00

 

2.11.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

 

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

 

11:30-13:30

הדרכה בביליוגרפית

 

6.11.18

16:00-18:00

מחשבה מדינית

9.11.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

13.11.18

16:00-18:00

מחשבה מדינית

16.11.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בביליוגרפית

 

20.11.18

16:00-18:00

סטטיסטיקה א - מפגש 2

23.11.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

27.11.18

16:00-18:00

מחשבה מדינית

30.11.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בביליוגרפית

 

4.12.18
נר שני של חנוכה

 

7.12.18
נר חמישי של חנוכה

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

11.12.18

16:00-18:00

סטטיסטיקה א - מפגש 3

14.12.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בביליוגרפית

 

18.12.18 צום עשרה בטבת

 

21.12.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

25.12.18

16:00-18:00

מחשבה מדינית

28.12.18

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בביליוגרפית

 

1.1.19

16:00-18:00

מחשבה מדינית

4.1.19

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

8.1.19

16:00-18:00

סטטיסטיקה א - מפגש 4-סיום

11.1.19

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בביליוגרפית

 

15.1.19

16:00-18:00

מחשבה מדינית

18.1.19
חופשה בין הסמסטרים

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

22.1.19

16:00-18:00

 

25.1.19

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בביליוגרפית

 

29.1.19

16:00-18:00

מחשבה מדינית

1.2.19

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

5.2.19

16:00-18:00

מחשבה מדינית

8.2.19

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בביליוגרפית - סיום

 

12.2.19

16:00-18:00

מחשבה מדינית

15.2.19

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

19.2.19

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב - מפגש 1

22.2.19
תחילת סמס' ב'

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

26.2.19

16:00-18:00

מחשבה מדינית

1.3.19

7:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה - סיום

 

18:10-19:40

מבוא לפסיכולוגיה

9:50-11:20

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

19:50-21:20

ממשל ופוליטיקה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

5.3.19

16:00-18:00

מחשבה מדינית

8.3.19

7:30-9:30

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

ממשל ופוליטיקה תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

12.3.19

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב - מפגש 2

15.3.19

8:30-9:30

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:50-11:20

הצגה: חלומות פשוטים

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

12:00-13:30

יסודות המשטר

 

19.3.19

16:00-18:00

מחשבה מדינית

22.3.19 חופשת פורים

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

26.3.19

16:30-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

29.3.19

7:30-9:00

ממשל ופוליטיקה תרגיל סיום

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:20-10:50

תיאוריות בקרמינולוגיה תרגיל - סיום

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

2.4.19

16:00-18:00

מחשבה מדינית

5.4.19

7:30-9:00

מחשבה מדינית

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

9:20-10:50

יסודות המשטר

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

12:30-14:00

 

 

9.4.19

 

אין לימודים -

יום בחירות לראשות הממשלה

 

 

12.4.19 חופשת פסח באונ' - לא אצלנו

7:30-9:00

 

 

 

 

8:20-9:50

יסודות המשטר

 

 

 

10:00-11:30

יסודות המשטר

 

 

 

12:30-14:00

 

 

16.4.19 חופשת פסח

 

19.4.19 חופשת פסח

 

 
 
 

23.4.19  חופשת פסח

 

26.4.19  חופשת פסח

 

 
 
 

30.4.19

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב - מפגש 3

3.5.19

7:30-9:00

טרור וגרילה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה סיום

9:20-10:50

טרור וגרילה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

7.5.19

יום הזיכרון

 

 

 

10.5.19
יום העצמאות

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5.19

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב - מפגש 4 סיום

17.5.19

7:30-9:00

 

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

יסודות המשטר - סיום

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

עבריינות נוער

 

21.5.19

16:00-18:00

המאבק על ההגמוניה

24.5.19

7:30-9:00

טרור וגרילה

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

טרור וגרילה

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

28.5.19

16:00-18:00

המאבק על ההגמוניה

31.5.19

7:30-9:00

טרור וגרילה

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

טרור וגרילה

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

עבריינות נוער

 

4.6.19

16:00-18:00

המאבק על ההגמוניה

7.6.19

7:30-9:00

טרור וגרילה

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:50

טרור וגרילה

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

עבריינות נוער

 

11.6.19

16:00-18:00

המאבק על ההגמוניה

14.6.19

7:30-9:00

טרור וגרילה

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה - סיום

9:20-10:50

טרור וגרילה

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

עבריינות נוער

 

18.6.19

16:00-18:00

המאבק על ההגמוניה

21.6.19
יום אחרון ללימודים
סוף סמסטר ב

7:30-9:00

טרור וגרילה

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה - סיום

9:20-10:50

טרור וגרילה - סיום

 

19:50-21:20

 

11:30-12:25

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

עבריינות נוער - סיום