הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית - פרופ' משה גת

לתלמידי הסמינריון המזה"ת בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים, 

מצ"ב הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית מפרופ' משה גת.

 

בברכה,

צוות המדור