כיתות לימוד לקורסי אנגלית בשנה"ל תשע"ט - כל התוכניות

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

ימים ושעות

מרצה

כיתת לימוד

בסיסי

41-904-01

שנתי

ה, 16-19

גב' גילית וייס

בנין 505 כיתה 1

בסיסי

41-904-02

שנתי

ה, 16-19

ד"ר איילת ששון

בנין 605 כיתה 14

בסיסי

41-904-03

שנתי

ה, 16-19

גב' נירה הארטי

בנין 505 כיתה 3

בסיסי

41-904-04

שנתי

ה, 16-19

גב' רות אלנבוגן

בנין 504 כיתה 7

מתקדמים ב

41-922-50

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר אנה ליובמן

בנין 507 כיתה 206

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר רויטל נגר

בנין 604 כיתה 103

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ה, 16-20

גב' מגי ארט

 

בנין 507 כיתה 209

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב

ה, 16-20

גב' יעל אדלר

בנין 507 כיתה 205

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב

ה, 16-20

ד"ר אפרת הראל

בנין 403 כיתה 2

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב

ה, 16-20

גב' חנה ורדית יעקבי

בנין 507 כיתה 208