בחינות תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מחשבה מדינית

93-053-40

ד"ר ניב גולדשטיין

17.3.19

18:00

14.4.19

18:00

פסיכולוגיה חברתית

93-252-40

ד"ר אמיר זילבר

3.3.19

18:00

31.3.19

18:00

יחב"ל

93-052-40

ד"ר קובי דביר

28.4.19

18:00

19.5.19

18:00

קבלת החלטות

93-056-40

ד"ר דניאלה שנקר

26.5.19

18:00

23.6.19

18:00

סמינר במשאבי אנוש

93-215-40

ד"ר ראובן חיראק

7.7.19

18:00

4.8.19

18:00

ניהול שינויים בארגון

93-232-40

ד"ר דודי שלום

28.7.19

18:00

1.9.19

18:00

ניהול קשרי עובדים

93-435-40

ד"ר מיכל סלצקי

16.6.19

18:00

14.7.19

18:00

מועדי ישראל

02-473-57

ד"ר בועז שפיגל

30.6.19

18:00

25.8.19

18:00