בחינות תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

סטטיסטיקה א'

93-011-40

ד"ר זהורית דדון גולן

3.2.19

18:00

10.3.19

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-40

ד"ר זהורית דדון גולן

26.5.19

18:00

1.9.19

18:00

מינהל ציבורי

93-098-40

ד"ר שוש שור

19.5.19

18:00

4.8.19

18:00

ניהול משאבי אנוש

93-217-40

ד"ר גדי רביד

16.6.19

18:00

25.8.19

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל, מבחן מושגים

93-129-40

ד"ר אבי בר

17.3.19

18:00

28.4.19

18:00

התנהגות ארגונית א'

93-005-40

ד"ר דביר קווה

14.7.19

18:00

15.9.19

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-40

ד"ר עדי בינס

12.5.19

18:00

23.6.19

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

93-129-40

ד"ר אבי בר

7.7.19

18:00

8.9.19

18:00

מבוא לסוציולוגיה

93-201-40

ד"ר עדה יורמן

30.6.19

18:00

15.8.19,

יום ה'

16:00

אתיקה בניהול

93-222-40

עו"ד אייל ברגר

28.7.19

18:00

22.9.19

18:00

אישות

02-017-56

ד"ר דב הרמן

3.3.19

18:00

31.3.19

18:00