בחינות תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

סטטיסטיקה א'

93-011-20

ד"ר מורן שמש עירון

20.1.19

18:00

24.2.19

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-20

ד"ר מורן שמש עירון

26.5.19

18:00

 4.8.19

18:00

יסודות המשטר, מבחן מושגים

93-129-20

ד"ר אביחי ארביטמן

13.1.19

18:00

10.2.19

18:00

מחשבה מדינית

93-053-20

ד"ר דקלה שר

14.4.19

18:00

6.6.19, יום ה', בשעה 12:30

12:30

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-20

ד"ר אמיר זילבר

3.2.19

18:00

3.3.19

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-20

ד"ר אבי בר

5.5.19

18:00

28.7.19

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

17.2.19

18:00

24.3.19

18:00

יסודות המשטר

93-129-20

ד"ר אביחי ארביטמן

16.6.19

18:00

25.8.19

18:00

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-20

ד"ר אמיר זילבר

19.5.19

18:00

15.8.19

16:00

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

7.4.19

18:00

12.5.19

18:00

עבריינות נוער

93-329-20

ד"ר תהל אוזן

7.7.19

18:00

8.9.19

18:00

המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלאם

93-445-20

ד"ר דוד קורן

30.6.19

18:00

1.9.19

18:00

טרור וגרילה

93-125-20

ד"ר איתמר ריקובר

14.7.18

18:00

15.9.19

18:00