שינוי בכיתת לימוד בקורסי אנגלית - כל התוכניות

בוקר טוב,

שימו לב, חלו שינויים בחלק מכיתות הלימוד בקורסי אנגלית.

מצ"ב קישור לכיתות הלימוד המעודכנות.

יום טוב,

צוות המדור