לוח זמנים קיץ תשע"ט

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשע"ט משא"ן י"א

 

 

יום שני 

בנין 905 כיתה 61

יום שישי

בנין 1104 כיתה 42

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

17.06.19

יום אחרון של סמסטר ב

21.06.19

 

 

 

 

 

 

24.06.19
תחילת
סמסטר קיץ

16:00-18:00

שיטות מחקר

28.06.19

7:30-9:00

שיטות מחקר

 

18:10-19:40

ניהול ופיתוח קריירות

9:20-10:45

שיטות מחקר

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

רמבם - מפגש 1

 

 

 

12:30-14:00

 

 

01.07.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

05.07.19

7:30-9:00

שיטות מחקר

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

שיטות מחקר

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

08.07.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

12.07.19

7:30-9:00

שיטות מחקר

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

שיטות מחקר

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

15.07.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

19.07.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב'

 

19:50-21:20

תכנון ותקצוב

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

22.07.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

26.07.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב'

 

19:50-21:20

תכנון ותקצוב

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

29.07.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

02.08.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב'

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

05.08.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

09.08.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב'

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12.08.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

16.08.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב'

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

19.08.19
חופשה
מרוכזת באונ

 

23.08.19
חופשה
מרוכזת באונ

 

 
 
 
 

26.08.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

30.08.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

ניהול קונפליקטים

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

02.09.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

06.09.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב'

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

09.09.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

13.09.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב'

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

16.09.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

20.09.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

תכנון ותקצוב - סיום

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב'

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות

10:55-12:25

התנהגות ארגונית ב'

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

23.09.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

27.09.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

ניהול ופיתוח קריירות

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב'

 

19:50-21:20

ניהול ופיתוח קריירות - סיום

10:55-12:25

התנהגות ארגונית ב'

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

30.09.19
ראש השנה

 

04.10.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

9:20-10:45

התנהגות ארגונית ב' - סיום

 

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית

 

07.10.19

16:00-18:00

שיטות מחקר

11.10.19

7:30-9:00

ניהול קונפליקטים

 

18:10-19:40

שיטות מחקר - סיום

9:20-10:45

רמבם - מפגש 2

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

סוציולוגיה דיגיטלית

 

 

 

12:30-14:00

סוציולוגיה דיגיטלית - סיום

 

14.10.19
סוכות

 

18.10.19
סוכות

 

 
 
 
 

21.10.19
שמחת תורה

 

25.10.19

7:30-9:00

 

 

9:20-10:45

 

 

10:55-12:25

 

 

12:30-14:00

 

 

27.10.19
פתיחת
שנת תש"פ

16:00-18:00

 

 

 

 

 

18:10-19:40

 

 

 

 

19:50-21:20