לוח זמנים קיץ תשע"ט

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשע"ט מורשה כ"ד

 

 

יום שלישי

בנין 905 כיתה 62

יום שישי

בנין 905 כיתה 61

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

18.06.19

 

 

21.06.19

יום אחרון של סמסטר ב

 

 

 

 

25.06.19
תחילת
סמסטר קיץ

16:00-18:00

פרקים נבחרים - מפגש 1

28.06.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

02.07.19

16:00-18:00

אישות

05.07.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

09.07.19

16:00-18:00

אישות

12.07.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

16.07.19

16:00-18:00

אישות

19.07.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

23.07.19

16:00-18:00

אישות

26.07.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

30.07.19

16:00-18:00

אישות

02.08.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

06.08.19

17:00-18:00

אישות

09.08.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

13.08.19

16:00-18:00

אישות

16.08.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

פרקים נבחרים - מפגש 2

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

20.08.19
חופשה
מרוכזת באונ

 

23.08.19
חופשה
מרוכזת באונ

 

 
 
 
 

27.08.19

16:00-18:00

אישות

30.08.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

03.09.19

16:00-18:00

אישות

06.09.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

10.09.19

16:00-18:00

אישות

13.09.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

17.09.19

16:00-18:00

אישות

20.09.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה

 

19:50-21:20

שיטות מחקר

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות

 

24.09.19

16:00-18:00

אישות

27.09.19

7:30-9:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

9:20-10:45

מבוא לאסטרטגיה - סיום

 

19:50-21:20

שיטות מחקר - סיום

10:55-12:25

זהויות יהודיות

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות - סיום

 

01.10.19
ראש השנה

 

04.10.19

7:30-9:00

אישות

 

9:20-10:45

אישות

 

10:55-12:25

 

 

12:30-14:00

 

 

08.10.19
יום כיפור

 

11.10.19

7:30-9:00

אישות

 

9:20-10:45

אישות

 

10:55-12:25

 

 

12:30-14:00

 

 

15.10.19
סוכות

 

18.10.19
סוכות

 

 
 
 
 

22.10.19
איסרו חג

16:00-18:00

אישות

25.10.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

אישות - סיום

 

19:50-21:20

פרקים נבחרים - מפגש 3

10:55-12:25

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

27.10.19
פתיחת
שנת תש"פ

16:00-18:00

 

 

 

 

 

18:10-19:40

 

 

 

 

19:50-21:20